Home

Achtergrond 4 reacties

‘Overdracht Covid-19 op vee zeer onwaarschijnlijk’

De overdracht van Covid-19 op vee is vrijwel onmogelijk, maar alertheid blijft geboden. Maatregelen werken het beste als deze op grote schaal toegepast worden, en direct ingaan, zegt epidemioloog Arjan Stegeman.

De overdracht van het humane Covid-19 virus op vee is zeer onwaarschijnlijk, volgens epidemioloog bij faculteit diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht Arjan Stegeman. “Onze landbouwhuisdieren hebben hun eigen coronavirussen, maar die zijn gastheerspecifiek en gaan niet over naar een andere gastheersoort. Neem bijvoorbeeld het PED-virus onder varkens, dat spreidt alleen maar tussen varkens. Het IB-virus bij de kip, dat spreidt alleen onder kippen. Het humane Covid-19 virus zou zich wel heel extreem aan moeten aanpassen om efficiënt onder vee te worden overgedragen.”

Lees verder onder foto

Prof. Dr. Arjan Stegeman (57) is epidemioloog bij de faculteit diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht. - Foto: Ton Kastermans
Prof. Dr. Arjan Stegeman (57) is epidemioloog bij de faculteit diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht. - Foto: Ton Kastermans

Contact met vee geen risico

Een eventuele overdracht van Covid-19 naar vee zou bovendien snel opgemerkt worden, volgens Stegeman. “Uit epidemiologische analyses blijkt op geen enkele wijze dat contact met vee een risico vormt voor infectie bij de mens. Er zijn geen aanwijzingen voor zieke dieren door het humane Covid-19. In Azië is men daar ook alert op en bestaan er – buiten de oorzaak van de verspreiding van Covid-19 door een vleermuis-mens overdracht – geen gevallen van mens-dier ziekteoverdrachten.

Waarom zijn bij onderzoek naar de bestrijding van Covid-19 ook virologen van de faculteit diergeneeskunde ingeschakeld?

“Vanwege de ervaring die zij hebben met onderzoek naar coronavirussen. Zij doen al jaren onderzoek naar coronavirussen, bijvoorbeeld onder katten, varkens en het SARS-virus.”

Hoe zou bij de veehouderij ingegrepen worden bij een vergelijkbare situatie?

“Dat hangt sterk van de ziekte af. Als die wettelijk gezien bestrijdingsplichtig is, wordt er rigoureus ingegrepen. Bijvoorbeeld met ruimingen van besmette bedrijven en isolatiegebieden van 10 kilometer rondom het besmette bedrijf, wat bij de vogelgriep en MKZ ook gebeurd is. Maar is de ziekte niet bestrijdingsplichtig, zoals de ziekte veroorzaakt door het PED-virus, dan is het aan de sector zelf om actie te ondernemen.”

Wat zou er gebeuren bij een uitbraak van MKZ?

“Bij een uitbraak van MKZ beginnen we bij dieren altijd met een volledige lockdown. In het hele land mogen dan in principe 72 uur geen dieren vervoerd worden. In die periode wordt de situatie geïnventariseerd en pas als de ziektesituatie in kaart is, wordt het vrijgegeven. Bij de mens zie je het precies omgekeerd, men begint heel gering (schudt geen handen) en scherpt de maatregelen steeds verder aan als het niet blijkt te werken. Vanuit ervaring doen we dat bij dieren precies omgekeerd.”

Kan de verspreiding van een nieuw coronavirus in de veehouderij op dezelfde manier verlopen als bij de mens?

“In de veehouderij houden we de dieren op een plek, of worden zij hoogstens bij transport van boer naar boer of slachthuis gereden. Dan zijn maatregelen gauw te realiseren. Bij mensen gaat dat niet, omdat de mens zeer mobiel is, op vakantie gaat en tijdens grote evenementen, zoals carnaval, makkelijk een virus verspreidt.”

Bij dierziektebestrijding helpt het dat minimaal vereiste maatregelen hetzelfde zijn binnen de EU

Wat kan de mens leren van dierziektenbestrijding?

“Wat de mens van dierziektenbestrijding kan leren is dat in besmette gebieden overal dezelfde maatregelen worden ingesteld én dat een maatregel direct ingaat. Doe je dat niet, dan kun je gemakkelijk verdere verspreiding van de infectie veroorzaken, zoals in Italië gebeurd is. Het aanvankelijk uitsluitend nemen van maatregelen in Noord-Italië bevorderde juist de verspreiding naar de rest van Italië. Bij dierziektebestrijding helpt het dat minimaal vereiste maatregelen hetzelfde zijn binnen de EU. Verplaatsingen van dieren hebben dan geen zin, want overal gelden dezelfde regels.”

Wat kan de veterinaire zorg leren van de corona-uitbraak?

“De veterinaire zorg kan leren van de handhygiëne en ‘social distancing’ in de humane Covid19-uitbraak. In tijden van een dierziektenuitbraak is het verstandig dat veehouders van de getroffen diersoort dat onderling in acht nemen. Vaak verspreidt een dierziekte zich vooral binnen de buurt en door afstand te houden en goede hygiëne toe te passen kan verspreiding van erf naar erf worden voorkomen.”

Lees alles over het coronavirus in dit dossier.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Stoor me wel aan mensen als bv. Jort Kelder die gisteravond bij Jinek even zijn 'moment of fame' wist te claimen, alhoewel Jinek hem bekwaam afkapte. Jort oreerde dat de huidige Covid-19 uitbraak een direkt gevolg is van de 'bioindustrie'. Ik denk echter dat de wens hiertoe, bij het heerschap Kelder, de spreekwoordelijke vader is van de gedachte. Het is de intensieve menshouderij(Hans Huijbers) die hier blaam treft, maar Jort en andere vooringenomen grachtengordelbewoners hadden het graag anders gezien. Ze staan wel vooraan om 'ns ff flink te hamsteren bij de grootgrutter, dat dan weer wel!

 • EL

  De uitbraak van Covid-19 is een gevolg van onvoldoende veilig voedsel voor de wereld bevolking!

 • Gillessen

  HG
  Jort Kelder wordt niet belemmerd door kennis,noch economsch en zeker niet wetenschappelijk.ook fout van RTL om dit soort mensen uit te nodigen

 • veldzicht

  @gillessen.Ach die Jort Kelder is vegetariër en dierenactivist dan kan je zulke geluiden verwachten.Nog veel meer beschamend vond ik Esther Ouwehand tijdens de coronadebatten waar ze tot 3 x toe de in de interruptiemicrofoon hanteerde om haar gal te spuien over de intensieve veehouderij en dat dat de oorzaak is van de ellende waar we nu in zitten.Toevallig heeft dat er nu juist niets mee te maken maar is het wel mede de oorzaak dat Bruno Bruins van vermoeidheid in elkaar zakte als je uren lang naar dat gezwam van haar en vele anderen moet luisteren.

Of registreer je om te kunnen reageren.