Home

Achtergrond 3 reacties

Schouten laveert tussen Kamer en provincies

De Tweede Kamer vindt het soms maar moeilijk dat provincies als eigenstandig overheidsorgaan invulling geven aan het Europees beleid. Provincies zien de bemoeienis van de Tweede Kamer niet altijd zitten. De minister moet zich daartussen een houding geven.

De Tweede Kamer heeft het er maar moeilijk mee. Wordt op het ene moment besloten om de verantwoordelijkheid voor (bijvoorbeeld het natuurbeleid) uit handen gegeven; op het volgende moment staan Kamerleden in rijen van drie opgesteld om de minister te bevragen over de manier waarop provincie X of provincie Y invulling geeft aan het beleid.

Vinger aan de pols

En nu heeft de Kamer de minister per motie gevraagd om de vinger aan de pols te kunnen houden bij de invulling van het Nationaal Strategisch Plan (NSP), dat invulling geeft aan het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Het parlement had – voordat de motie daarover werd aangenomen – geen formele rol bij de totstandkoming van het Nationaal Strategisch Plan. Het NSP komt in plaats van de plattelandsontwikkelingsprogramma‘s. Alle provincies kennen nu subsidieregelingen op basis van het plattelandsontwikkelingsprogramma‘s. Dat wordt overgeheveld naar het NSP. En daar komt bij dat ook een deel van de toedeling van de inkomenssteun via het NSP vorm krijgt.

Minister Schouten moet laveren tussen de afspraken die ze maakt met de provincies en de toezeggingen aan de Tweede Kamer

Het departement is de gesprekken met de provincies al aangegaan. Het Interprovinciaal Overleg had in december vorig jaar zichzelf naast het ministerie en waterschappen tot opdrachtgever verklaard voor het Nationaal Strategisch Programma van het GLB.

Minister Caroloa Schouten. - Foto: ANP
Minister Caroloa Schouten. - Foto: ANP

Laveren tussen afspraken

Vorige week hield het ministerie een zogenoemde stakeholdersconferentie waar vooral ambtenaren aan deelnamen (meer dan de helft van de deelnemers was werkzaam bij provincies of rijk). Op die conferentie werden de ideeën en opvattingen opgehaald die er leven over de invulling van het nationaal plan. Het verslag daarvan komt binnenkort beschikbaar voor de Tweede Kamer.

Minister Schouten legde bij die bijeenkomst het belang uit van het Nationaal Strategisch Plan. Dat plan komt in plaats van de huidige plattelandsontwikkelingsprogramma‘s. Zij moet laveren tussen de afspraken die ze maakt met de provincies en de toezeggingen aan de Tweede Kamer. Dat ze het daar lastig mee heeft, bleek toen een bijna Kamerbrede motie werd ingediend waarin het parlement zijn invloed opeist.

Niet blij met bemoeienis

De provincies gaan over hun eigen aandeel in het NSP. Daar kan of hoeft het parlement geen goedkeuring aan te geven. Schouten: “Ik kan niet zeggen dat de Kamer ook dat provinciedeel kan goedkeuren. Zo liggen de verhoudingen nu eenmaal niet. (...) Ik kan de Kamer niet iets goed laten keuren waarvoor de bevoegdheid bij de provincies ligt.”

De provincies zijn niet blij met te veel bemoeienis uit Den Haag, zo liet Gronings gedeputeerde Henk Staghouwer doorschemeren. Staghouwer is portefeuilliehouder Vitaal Platteland bij het Interprovinciaal Overleg.

Laatste reacties

  • Zuperboer

    En wat is de inzet van deze strijd? Boereninkomens opsouperen door waterschaps- en provinciebestuurders middels plannen voor de fun van deze pluchebekleders. De boerenboterham wordt met de dag kaler.

  • Attie

    Goed gezien Zuperboer

  • Alco

    Geeft vooral het overbodige aan.

Of registreer je om te kunnen reageren.