Home

Achtergrond

Inkoop aandelen ForFarmers voor balans en medewerkers

ForFarmers startte op 3 mei met het inkopen van eigen aandelen om medewerkers te binden en de balans efficiënter te maken.

ForFarmers begon op 3 mei met het zogeheten inkoopprogramma van eigen aandelen. Dat betekent dat het beursgenoteerde veevoerbedrijf gedurende een periode van 18 maanden eigen aandelen inkoopt ter waarde van € 30 miljoen. Met het inkoopprogramma worden eigen aandelen ingekocht voor medewerkersparticipatieplannen en voor het efficiënter maken van de balans.

Lees verder onder de tweet.

Gunstige kasstroompositie biedt mogelijkheid tot inkoop aandelen

Volgens ForFarmers is de kasstroompositie van het bedrijf dermate gunstig, dat er ruimte is voor het inkopen van eigen aandelen. Bovenop de geplande herstructureringsactiviteiten, de wens om overnames te blijven doen en het kapitaal dat gereserveerd is voor bijvoorbeeld onderhoud van fabrieken, is er volgens ForFarmers door de financieringsovereenkomst en de kasstroom genoeg ruimte voor het inkopen van aandelen.

Het netto-bedrag van beschikbare liquide middelen, minus de bankschulden en leningen leidde in 2018 tot een schuld van € 17 miljoen, tegenover een positief bedrag van € 67 miljoen een jaar eerder. ForFarmers noemt de schuld van vorig jaar echter nog steeds klein, waardoor het inkoopprogramma mogelijk is.

Voor een waarde van zo’n € 30 miljoen worden aandelen ingekocht door ForFarmers. De aandelen die voor dit bedrag worden gekocht, worden als het ware uit de markt gehaald. Dit betekent dat het aantal uitstaande aandelen vermindert. De aandelen die ForFarmers koopt, zijn na aankoop niet dividendgerechtigd en niet stemgerechtigd. Daardoor wordt het dividend uitbetaald over minder aandelen.

Lees verder onder de foto.

ForFarmers koopt eigen aandelen in om onder meer de betrokkenheid van eigen medewerkers bij het bedrijf te vergroten. - Foto: Koos Groenewold
ForFarmers koopt eigen aandelen in om onder meer de betrokkenheid van eigen medewerkers bij het bedrijf te vergroten. - Foto: Koos Groenewold

Participatieplannen om medewerkers te binden en te motiveren

Een deel van de ingekochte aandelen wordt gebruikt voor medewerkersparticipatieplannen. Hierbij kunnen medewerkers tot een bedrag van maximaal € 5.000 per persoon met een korting van 13,5% aandelen ForFarmers kopen. Deze aandelen mogen vervolgens voor een periode van 3 jaar niet verhandeld worden. Senior managers krijgen een korting van 20% en mogen hun aandelen 5 jaar niet verhandelen.

Het doel van het participatieplan is om medewerkers te binden aan ForFarmers en de motivatie en betrokkenheid te stimuleren. In 2018 nam bijna 12% van de werknemers deel aan het plan. Gemiddeld investeerde een medewerker € 3.400. In totaal heeft ongeveer 25% van de medewerkers aandelen van ForFarmers.

Netto-winst per aandeel door vorig inkoopprogramma gestegen

Bij de vorige inkoop van eigen aandelen kocht ForFarmers in de periode van 2 mei 2017 tot en met 23 februari 2018 6.363.782 aandelen in voor een totaal bedrag van € 62.773.124. Iets meer dan 6 miljoen aandelen werden ingekocht om de balans efficiënter te maken en iets meer dan 300.000 voor de participatieplannen. In 2018 steeg de gewone winst per aandeel in 2018 met 3,6%, ondanks een lagere nettowinst. Dit kwam doordat het gemiddelde aantal uitstaande aandelen lager was dan in het vorige jaar, als gevolg van het inkoopprogramma. In 2018 stonden iets meer dan 100,2 miljoen aandelen uit en in 2017 nog iets meer dan 104 miljoen.

Of registreer je om te kunnen reageren.