Home

Achtergrond 2 reactieslaatste update:20 mei 2019

Flink meer handel in grasland in de Achterhoek

Het verhandeld areaal landbouwgrond in regio Achterhoek (Gld.) is het afgelopen jaar flink toegenomen. In 2018 is ruim 375 hectare landbouwgrond verhandeld. In vergelijking met 289 hectare in 2017, is de handel bijna 30% toegenomen. Vooral handel in grasland nam toe. Dat blijkt uit grondcijfers van het Kadaster.

In vergelijking met 2016 is de handel zelfs met 32% toegenomen. Het verhandeld areaal bouwland in de Achterhoek is van 134 hectare in 2017 gedaald naar 56 hectare in 2018.

Stoppers verkopen grasland

Volgens agrarisch makelaar Huub Stortelder van Maalderink & Lutke Willink is deze groei grotendeels veroorzaakt door een toename van stoppende melkveehouderijen. “De stoppende melkveehouders verkopen hun veldkavels. Dat was vooral vorig jaar aan de orde. Vandaar de piek in graslandpercelen.”

Grondprijzen stabiliseren, maar druk blijft hoog

De gemiddelde agrarische grondprijs in de Achterhoek in 2018 is licht gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. In 2018 is gemiddeld ruim € 60.000 betaald voor bouw- en grasland. In 2017 was dit bijna € 62.000 en in 2016 bijna € 58.000 per hectare, zo blijkt uit de cijfers van het Kadaster. Het verschil tussen deze bedragen wordt veroorzaakt door een licht stijgende bouwlandprijs en een licht dalende graslandprijs.

Stortelder ziet in de praktijk echter weinig verschil tussen bouw- en graslandprijzen. “Boeren betalen bedragen tussen € 50.000 en € 85.000 per hectare. Het prijsverschil heeft niet zo zeer te maken met de grondkwaliteit, maar meer met de ligging van het perceel.” Volgens Stortelder is een perceel dat ver van het boerenerf ligt alleen interessant als het een aanzienlijke grootte heeft. De makelaar verwacht dat de vraag naar landbouwgrond vanuit de agrarische sectoren groot blijft. “Ik verwacht dat varkenshouders zich ook weer meer gaan melden op de markt. Zij staan nu financieel steviger in de schoenen.”

Lees meer over agrarisch vastgoed in dit dossier. Weten wat de buurman betaalde voor grond? Of bekijk gemiddelde grondprijzen bij je in de buurt. Check: Koopaktes en grondprijzen

Laatste reacties

  • farmerbn

    Volgens mij kan Essink niet zo goed rekenen.

  • Essinks

    In het artikel zat inderdaad een rekenfout. De vergelijking met grasland en totaal areaal klopte niet. Dit is inmiddels gecorrigeerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.