Home

Achtergrond 11 reacties

‘Verband tussen weidevogels en insecticiden niet hard’

Het rapport over een mogelijk verband tussen gebruik van bestrijdingsmiddelen en achteruitgang in aantallen weidevogels, heeft heel wat losgemaakt. Auteur Jelmer Buijs geeft toe dat er geen verband aangetoond is, maar vindt de gevonden hoeveelheden insecticiden wel alarmerend.

Auteur Jelmer Buijs benadrukt dat de aanwezigheid van 134 verschillende bestrijdingsmiddelen verontrustend is. Hij vindt dat boeren, en zeker de mengvoerindustrie, de metingen serieus moeten nemen. Buijs zegt dat landbouwgrond in de toekomst misschien wel niks meer waard is door verontreiniging.

Jelmer Buijs onderzocht samen met Margriet Mantingh van WECF Nederland een mogelijk verband tussen hoeveelheden insecticiden en de afname van aantallen weidevogels. - Foto: Jelmer Buijs
Jelmer Buijs onderzocht samen met Margriet Mantingh van WECF Nederland een mogelijk verband tussen hoeveelheden insecticiden en de afname van aantallen weidevogels. - Foto: Jelmer Buijs

Wie is de initiatiefnemer en wat is aanleiding geweest voor het onderzoek?

“Het idee is afkomstig van mijzelf, en van Margriet Mantingh namens milieuorganisatie WECF Nederland. Ik ben zelf vogelliefhebber en zie in het landelijk gebied het aantal weidevogels zeer sterk afnemen. Toen ik de uitslagen van mestmonsters uit Noord-Holland en Gelderland zag, schrok ik daarvan. Vandaar dit onderzoek.”

Stichting Agri Facts (Staf) beweert dat de gevonden waarden onder de limietwaarden (MRL’s) blijven. Klopt dat?

“Ja, dat staat ook in ons rapport. Het probleem is dat deze Europese normen gericht zijn op humane gezondheid en diergezondheid. Niet op ecologische gezondheid. Voor bestrijdingsmiddelen in bodem en mest bestaan, op een enkele uitzondering na, geen normen. De European Food Safety Authority (Efsa) die de MRL-normen voor voer (en voedsel) opstelt, heeft niet tot taak om insecten in het weiland te beschermen.”

Wat zou die ecologische limietwaarde dan moeten zijn?

“De normen voor insecticiden in krachtvoer moeten met een factor van minimaal 1.000 omlaag om insecten en weidevogels een kans te geven. Hoe meer insecticiden een koe binnenkrijgt, hoe minder kevers in de mest aanwezig zijn.”

Jullie doen uitspraken over kevers in de mest op basis van 20 bedrijven. Volgens Staf is er veel ruis, en de steekproefomvang is klein. Klopt dat?

“Ja. Het gaat om de significantie van de test. Die was licht significant. Het klopt dat de resultaten onderling sterk verschillen, maar we kunnen niet anders dan constateren dat er minder kevers te vinden zijn bij hogere gehalten insecticiden. Wellicht halen we het wetenschappelijk vakblad Nature niet. Dat vraagt om een grotere steekproef, tijd en geld.”

Kun je dan concluderen dat de afname van weidevogels veroorzaakt wordt door insecticiden?

“Nee, maar de aanwijzingen zijn sterk. De resultaten wijzen erop dat hogere concentraties bestrijdingsmiddelen een langdurig negatief weide-ecosysteemeffect hebben. Het kan niet anders dan dat de insectenpopulaties hier sterk door worden beïnvloed. Met 1 onderzoek kun je geen beleid veranderen. Dit onderzoek is meer oriënterend bedoeld. Ik hoop dat partijen het grootschaliger oppakken.”

Maar naast de bodem spelen ook andere factoren mee in weidevogeloverleving, zoals predatie.

“Dat hebben wij ook beschreven. Onderzoek van Sovon toont aan dat het probleem niet in de ei-fase zit, maar in de periode erna, wanneer de opgroeiende kuikens insecten nodig hebben. Die zijn er niet. Volgens ons onderzoek komt dat dus door te hoge gehaltes insecticiden, waarvoor geen ecologische limietwaarden zijn gesteld.”

Daar is de boer de schuldig aan?

“Nee. Boeren kunnen er weinig aan doen. Zij werken vaak zeer zorgvuldig. Ons onderzoek toont aan dat geen van de deelnemende boeren weet wat voor stoffen in het mengvoer zitten. Dus ook niet of deze slecht zijn voor insecten en weidevogels. Als een boer 20 ton krachtvoer koopt, zit er geen briefje bij dat er 1.200 microgram bestrijdingsmiddelen per kilo krachtvoer in zit.”

Hoe kan het dat verschillende media al voor de officiële publicatie op 7 april berichtten over jullie onderzoek?

‘’Zij hebben vroegtijdig telefonisch contact met mij opgenomen. Daar heb ik hen deze informatie gegeven. Het rapport is naar geen enkel medium gestuurd.”

Staf zegt dat zij het rapport niet ter controle kregen voordat het naar de media werd verspreid. Klopt dat?

“Ja. Wij hebben het rapport naar niemand verstuurd voor 7 april. Ik vind Staf een lobbyclub met een eenzijdige visie die specifiek op zoek is naar fouten in methodiek. Ik had ook nog nooit van hen gehoord trouwens.”

Laatste reacties

 • john***

  nooit van gehoord en nu heeft hij er vast nachtmerries van..

 • agratax.1

  Dit onderzoek zocht een stok om de boer te slaan. Bewijs dat predatoren de weidevogel aanwas (eieren en kuikens) minimaliseren is eenvoudig te zien door waarneming. Helaas hier horen we hooguit boeren jachtopzieners over nagenoeg NOOIT wetenschappelijke onderzoekers. Laat duidelijk zijn dat er steeds meer anti boer lobbyisten komen en dat die onderzoeken wensen met de hun gewenste uitkomst. Betaler bepaalt!!!

 • kleine boer

  Hebben ze bij de bedrijven ook het krachtvoer en de melk en het vlees telkens onderzocht gelijk met de mest? En een monster van het kuilvoer en het water?

 • nvanrooij1

  Staf is volgens de heer Buijs een club met een eenzijdige visie naar fouten in de methodiek.
  Maar de meeste wetenschappers gebruiken de foute methodes om eenzijdig hun tunnelvisie naar een hun welgevallige uitkomst te krijgen.
  Gelukkig is Staf er om dit onder uit te halen.
  De predator is de schuldige. Hier zijn hele natuurgebieden waar al jaren geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt maar daar zit ook geen enkele weidevogel dankzij de predatoren.
  Kijk dus eens naar de werkelijke oorzaak maar dat past niet in het straatje van het linkse gedachtengoed.

 • 112

  jelmer buijs wat een gezwam kraam jij uit . het stikt van de vossen en roof vogels de weide vogels hebben geen kans meer om te overleven . zie zij ten dode op geschreven en vallen ten prooi aan de vossen en roofvogels en binnen kort aan de wolf . doe je huis werk sta s, morgens vroeg op dan kan je zien dat de kraaien de kievit eieren aan het op eten zijn . de vossen de jongen vogels .haasjes. konijntjes. aan het op peuzelen zijn . maar dat zien jullie niet om dat je dan nog in je nestje licht . en wat voor bestrijdings- middelen zitten in je eigen stront ???.

 • Bloemestein

  Welke organisatie gaat nu eens procederen tegen dit soort onzinonderzoekers.
  Hun verhaal is louter gebaseerd op aannames en bedoeld om de boer in diskrediet te brengen, en zelf naam te maken als "deskundige".

 • farmerbn

  Jelmer moet voor straf een tijdje in de hoek en beloven dat hij zoiets nooit meer doet.

 • hees240

  Als dadelijk grond onderzoek komt naar verontreinigen van bestrijding middelen .zul je versteld staan van de waarde die er in zit . En eventueel on verkoopbaar worden.

 • hees240

 • Alco

  Afbraak is zooooooo gemakkelijk.
  Opbouw gaat men pas weer waarderen als men honger heeft.

 • Anton67

  Het belachelijk is dat vorig jaar 7 april Vroege Vogels hier een item over had waar Jelmer Buijs ook aan mee deed. Dit werd dus op 7 april uitgezonden en maandag 8 april ontkende hij dat niemand de inhoud van het onderzoek heeft ingezien. Daar maandag 8 april s'morgens een Tweetbericht werd uitgedaan door STAF klopte volgend hem niet, want immers had verder niemand dit onderzoek gelezen. Hij verweet STAF dat zij maar lukraak wat publiceerde. Hij vond het cowboy's. Zie nu het verhaal. Wie bedonderd nu wie. Met een onderzoek naar buiten komen waar de helft van de constatering niet onderzocht is. SCHANDELIJK!!!!!

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.