Home

Achtergrond

Ruim 8% meer landbouwgrond verhandeld

In het vierde kwartaal van 2018 is ruim 8% meer agrarische grond verhandeld dan in hetzelfde seizoen een jaar daarvoor, respectievelijk 11.400 hectare en 10.500 hectare.

Vooral in Zuid-Nederland was meer handel. Dat meldt het Kadaster op basis van nieuwe kwartaalcijfers van de agrarische grondmarkt.

In 2018 is 35.700 hectare grond verhandeld. In vergelijking met 34.400 hectare in 2017 (3,8%) en 34.600 hectare in 2016 (3,2%) is de mobiliteit licht toegenomen. De relatieve grondmobiliteit – de verhandelde oppervlakte afgezet tegen het totale areaal landbouwgrond – bedroeg in 2018 ruim 2%.

Mobiliteit verschilt per regio

In landsdeel Noord is in 2018 circa 9.400 hectare landbouwgrond verhandeld, ongeveer 200 hectare meer dan in het jaar ervoor. In regio Oost is ruim 10.300 hectare grond verhandeld, ongeveer evenveel als in 2017. In regio West bleef de handel ook constant: in beide jaren werd ongeveer 4.900 hectare verhandeld. Tot slot werd in landbouwgebied Zuid iets meer grond verhandeld, ruim 11.000 hectare.

Lichte afname aantal transacties

Ten opzichte van kwartaal 4 in 2017 lijkt het aantal transacties te zijn afgenomen in 2018. “Doorgaans geldt het aantal transacties echter niet als een goede indicatie voor de marktactiviteit. Beter is om te kijken naar de verhandelde oppervlakte, of naar een combinatie van beide”, aldus Paul Peter Kuiper van Kadaster.

Volgens Ard Klijsen, voorzitter van de NVM Agrarisch Vastgoed staat het rendement onder druk in de glastuinbouw, varkenshouderij en melkveehouderij. “Dat heeft impact op het aantal transacties. Grond, vastgoed en fosfaatrechten worden op melkveehouderijen vaak apart verkocht. Dat is voornamelijk veroorzaakt door hoge investeringen in fosfaatrechten het afgelopen jaar. “Het geld kan maar een keer worden uitgegeven”, aldus Klijsen. De vraag naar landbouwgrond in 2018 kwam vanuit de sector zelf, maar ook vanuit overheid en beleggers.

Lees meer over agrarisch vastgoed in dit dossier. Weten wat de buurman betaalde voor grond? Of bekijk gemiddelde grondprijzen bij je in de buurt. Check: Koopaktes en grondprijzen

Of registreer je om te kunnen reageren.