Home

Achtergrond 9 reacties

‘Omarm ideeën van boeren om biodiversiteit te verbeteren’

Hennie Roorda is lijsttrekker van Water Natuurlijk in Rivierenland. Het waterschap is actief in de provincies Gelderland, Zuid-Holland, Brabant, Utrecht en een klein beetje in Limburg. Elke provincie heeft een eigen beleid in de waterschappen.

Natuur, biodiversiteit en klimaat krijgen veel aandacht in het waterschapsbestuur. Net als de korting op waterschapsbelasting die boeren kunnen verwachten als zij op biologische wijze produceren. “Deze boeren vervuilen minder. Dat scheelt ons in de portemonnee. Dat willen we graag belonen”, aldus Hennie Roorda, lijsttrekker van Water Natuurlijk in Rivierenland.

Hennie Roorda - Foto: Hennie Roorda
Hennie Roorda - Foto: Hennie Roorda

Zij benadrukt dat boeren de beheerders van het agrarisch gebied zijn. “Zij kunnen een grote rol spelen bij het verbeteren van de biodiversiteit en het klimaat.”

Provinciale & Waterschapsverkiezingen 2019

Hennie Roorda

 • Lijsttrekker ‘Water Natuurlijk’
 • Rivierenland
 • Waterschap

Grondwaterpeil in orde houden met betere sponswerking bodem

Veenweidegebieden zijn onderdeel van het klimaat. Vooral in het Zuid-Hollandse deel van het waterschap zijn gebieden waar deze veenbodems dalen. Er lopen verschillende proeven om het waterpeil te verhogen. Volgens Roorda komen steeds meer boeren tot het inzicht dat het op de huidige manier niet verder kan. Alle ideeën waar veehouders zelf mee komen, worden omarmd. Dit benadrukt het idee van de partij om samen tot oplossingen te komen.

Biologische boeren lopen voorop als het gaat om de omgang met bodem en water

Het grondwaterpeil in Rivierenland is weer op orde. Plannen om te beregen indien er een nieuwe droge zomer mag aanbreken, zijn er. “Het is vooral belangrijk dat de sponswerking van de bodem verbeterd wordt. Investeren in de bodem, is belangrijk volgens Roorda. Er moet meer structuur worden gecreëerd om die sponswerking te verbeteren. Dan houdt de bodem meer vocht vast, maar kan dat ook beter kwijtraken indien er een teveel is. Ook verbetert dat het gehalte aan organische stof. “Dit willen we stimuleren.”

Samen werken aan water- en bodemkwaliteit

“Biologische boeren lopen voorop als het gaat om de omgang met bodem en water. De druk voor het milieu is hoog. We moeten op zoek naar een ander verdienmodel voor de landbouw, zodat we de druk kunnen verlagen.” Hiervoor kunnen subsidies gebruikt worden, aldus Roorda. “Aanleg van drainage en akkerranden kunnen de water- en bodemkwaliteit ten goede komen. We zullen samen moeten werken om dit te verbeteren.”

Laatste reacties

 • Sjefo

  Hennie Roorda, het is een volstrekte misvatting dat biologisch minder vervuild , de milieu foodprint van gangbare landbouw is veel beter dan die van biologisch .
  Zo ziet u maar dat in dat groene kringetje zonder zich er erin te verdiepen allerlei niet onderbouwde kreten worden rondgestrooid een goed bestuurder dient het eerlijke verhaal te vertellen, ik heb niets tegen biologisch ik heb wel iets tegen oneerlijke stemming makerij.

 • Sjefo

  Hennie Roorda, het is een volstrekte misvatting dat biologisch minder vervuild , de milieu foodprint van gangbare landbouw is veel beter dan die van biologisch .
  Zo ziet u maar dat in dat groene kringetje zonder zich er erin te verdiepen allerlei niet onderbouwde kreten worden rondgestrooid een goed bestuurder dient het eerlijke verhaal te vertellen, ik heb niets tegen biologisch ik heb wel iets tegen oneerlijke stemming makerij.

 • farmerbn

  Je hoort tegenwoordig vaak dat boeren meer taken verplicht moeten uitvoeren tegen meer subsidies. Om later die subsidies in te trekken zodat de boer met die extra eisen blijft zitten.

 • Alco

  Stommiteit om hopeloos van te worden.

 • Jan-Zonderland

  Zelden lees je zoveel losse kreten zonder enige vorm van onderbouwing. Sorry mevrouwtje,maar u kunt beter in de keuken blijven.

 • s.hit

  Bio boeren gebruiken geen onkruidbestrijdingsmiddelen.
  Onkruidbestrijdingsmiddelen komen terecht in de waterwegen.
  Hoe minder onkruidbestrijdingsmiddelen in het water hoe lager de kosten en inspanningen door het waterschap.
  Simpel he.
  Zelfs een king snapt dat of niet?

 • maxisprint

  Hoe komt u aan de bewering van: Onkruidbestijdingsmiddelen komen terecht in de watergangen

 • koestal

  Boeren gebruiken alleen maar gewasbeschermingsmiddelen met heel lage doseringen die toegestaan zijn. Hiervan komt niets in de sloten terecht. Ze houden ook nog flink afstand van de sloot.

 • Alco

  @s.hit gelooft alle shit.
  Bio boeren worden beschermt door gangbare boeren.
  Als veel bio boeren naast elkaar gaan boeren zullen ze veel meer te maken krijgen met allerlei ziektes. Net als bibelbelters die zonder enting op vakantie gaan

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.