Home

Achtergrond 2 reacties

Extra klimaatmaatregelen ‘omdat de sector het wil’

De landbouw moet een tandje bijzetten op klimaatgebied. De sector wil het zelf, aldus het kabinet. Een mooie manier om een boodschap te verpakken, zo voor de verkiezingen.

De landbouw moet een tandje bijzetten als het gaat om klimaatmaatregelen. De doelstelling voor CO2-reductie voor landbouw wordt hoger om de klimaatdoelen van 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990 te halen.

Klimaatminister Eric Wiebes verpakte de boodschap mooi tijdens de persconferentie over de kabinetsplannen voor het klimaat. “We gaan graag in op het aanbod van de landbouwsector om meer klimaatmaatregelen te nemen”, zei hij. Het is verkiezingstijd, dus dan klinkt het extra mooi.

Landbouwtafel

Dat de landbouwtafel een hogere ambitie heeft dan de doelstelling die het kabinet stelt, is opmerkelijk te noemen. De landbouw staat er niet om bekend dat ze graag een stapje extra doen om normen ruimschoots te halen; de sector maakt graag gebruik van alle productieruimte die er is.

Regeerakkoord

In het regeerakkoord is vastgelegd dat de landbouw en landgebruik 3,5 Mton CO2-uitstoot moet reduceren. 1,5 Mton via slimmer landgebruik, 1 Mton via minder methaanuitstoot in de veehouderij en 1 Mton via energiemaatregelen in de glastuinbouw. In totaal moet in 2030 49% minder CO2 worden uitgestoten dan in 1990. Dat komt overeen met 56 Mton CO2, staat in het regeerakkoord.

Industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving

In april 2018 stelde minister Eric Wiebes de doelstelling voor de klimaatmaatregelen bij, na doorrekeningen van PBL. Daaruit zou blijken dat er minder CO2-reductie nodig zou zijn om 49% reductie te realiseren. In de eerste berekeningen ging het om 56 Mton, later stelde PBL dat bij naar 45 Mton. De doelstelling voor industrie en gebouwde omgeving werd hierdoor fors verlaagd, voor mobiliteit werd deze verdubbeld. Voor landbouw bleef de ambitie onveranderd, al schreef Wiebes dat ‘inspanningen van de sectortafel Landbouw & Landgebruik worden toegejuicht om de mogelijkheden voor meer CO2-reductie in kaart te brengen.”

De plannen zijn nog te vaag

Hogere ambitie veehouderij

Mede op basis van deze motivering van het kabinet wist voorzitter Pieter van Geel van de klimaattafel voor landbouw en landgebruik de deelnemers van de landbouwtafel te motiveren om verdergaande stappen te bekijken. De klimaatdoelstellingen stoppen immers niet bij 49% in 2030, maar gaan door tot 95% reductie van CO2-uitstoot in 2050. Deelnemers aan de klimaattafel, zoals LTO, NAJK, Nevedi, NZO, BO Akkerbouw en Glaskracht keken dus eens naar extra maatregelen. Dat resulteerde in hogere ambities op het gebied voor de veehouderij en de tuinbouw. Het doorrekenen van deze extra maatregelen kon PBL nog niet: de plannen zijn nog te vaag.

Kringlooplandbouw

Maar het kabinet grijpt de oefening van de klimaattafel met beide handen aan. Het kabinet zegt toe extra geld uit te trekken voor de maatregelen en minister Schouten ziet de kans schoon om hiermee extra te investeren in de omslag naar kringlooplandbouw. Twee vliegen in een klap. Ook dat doet het goed in verkiezingstijd. Zeker omdat ‘de sector’ er zelf mee is gekomen.

Schouten heeft op deze manier toch extra geld weten te realiseren

Verkiezingstijd

Het voelt een beetje alsof de sector er is ingeluisd. Het is nog niet duidelijk of het kabinet de volledige ambitie van 6 Mton inlijft en ook is er nog geen check uitgeschreven met beschikbaar budget. Maar duidelijk is wel: de boer moet een stapje harder. Dat doet het goed bij burgers in verkiezingstijd. Maar boeren zien de bui al hangen. Ze maken zich zorgen over nog meer extra regels en kosten. Dat doet op korte termijn pijn. Maar op de lange termijn kan het politiek juist een heel slimme zet zijn. Het kabinet zegt de portemonnee te willen trekken voor de maatregelen en de omslag naar kringlooplandbouw zal toch gemaakt moeten worden. Schouten heeft op deze manier toch extra geld weten te realiseren voor haar plan. Nu maar hopen dat het na de verkiezingen niet uit een potje komt dat toch al voor de landbouw was bestemd.

Laatste reacties

  • veelust

    Meer geld voor Kringlooplandbouw. Weten we al wat Kringlooplandbouw is? "Het zijn weer veel mooie woorden maar inhoud is ver te zoeken

  • f.p.zomer

    Ze hebben mij niets gevraagd.

Of registreer je om te kunnen reageren.