Home

Achtergrond

FrieslandCampina: blijven investeren in wetenschap

Waar de Tweede Kamer discussieert over de waarde van wetenschappelijk onderzoek, pleit FrieslandCampina ervoor om te blijven investeren in kennis.

Hoe kan de overheid geld steken in wetenschap, als niet duidelijk is wat de revenuen ervan zijn? De Tweede Kamer vindt het lastig het wetenschapsbeleid handen en voeten te geven.

Rathenau Instituut

Er zijn in het verleden wel onderzoeken gedaan naar de impact van bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek op gebied van de landbouw. Soms komen daar heel precieze bedragen uit. Maar het Rathenau Instituut, dat dinsdag een rapport aan de Tweede Kamer aanbood onder de titel Eieren voor het onderzoek, concludeert dat berekeningen toch voor een groot deel zijn gebaseerd op veronderstellingen. Of de euro die in wetenschap wordt gestoken zich ook terugbetaalt in klinkende munt, is niet zo eenvoudig vast te stellen.

Bastiaan Overvest van het Centraal Planbureau gaf op een discussiebijeenkomst, georganiseerd door de Tweede Kamer, het voorbeeld van de relativiteitstheorie van Albert Einstein. “Nu kennen we toepassingen van die theorie in het huidige gps-systeem. Maar honderd jaar geleden wisten we dat niet. Van nieuwe kennis weten we vaak niet hoe die kan worden toegepast.”

Levensverwachting en welvaart

Dat wetenschap een bijdrage levert aan welzijn en welvaart kan op basis van de cijfers wel worden vastgesteld, aldus Overvest. Honderd jaar geleden was de gemiddelde levensverwachting van de bevolking wereldwijd onder de 60 jaar en het inkomen lag onder 8.000 dollar. Honderd jaar later is de levensverwachting in alle landen boven de 60 jaar, terwijl ook het inkomen is toegenomen. “Dat is een groot succes van de afgelopen eeuw. Wetenschap is een van de belangrijkste factoren in dit resultaat.”

Lees verder onder de foto

Volgens corporate director Research & Development Margrethe Jonkman van FrieslandCampina zijn samenwerking en excellente kennis van groot belang om tot innovatie te komen. - Foto: FrieslandCampina
Volgens corporate director Research & Development Margrethe Jonkman van FrieslandCampina zijn samenwerking en excellente kennis van groot belang om tot innovatie te komen. - Foto: FrieslandCampina

FrieslandCampina grote investeerder in wetenschap

Dat bedrijven wetenschap nodig hebben en er ook dichtbij willen zitten, laat zuivelgrootmacht FrieslandCampina zien, dat tot de 6 grootste investeerders in de wetenschap van dit land behoort. FrieslandCampina heeft zijn onderzoek ondergebracht op de campus bij Wageningen University & Research (WUR). Corporate director Research & Development Margrethe Jonkman van FrieslandCampina zegt dat samenwerking en excellente kennis beide van groot belang zijn om tot innovatie te komen. “Voor ons is innoveren: waarde toevoegen op basis van kennis.”

Excellente kennis bij universiteiten is belangrijk. Maar tegelijk is ook de samenwerking met kennisinstellingen en het midden- en kleinbedrijf voor FrieslandCampina wezenlijk “Wetenschap doe je niet alleen, daar is het te groot en te complex voor”, zegt Jonkman. “De vraag is hoe je elkaar kunt helpen. Je moet doen waar je goed in bent. En in samenwerking zijn we in Nederland goed.”

Ze wijst op de samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid. “Die gouden driehoek is heel erg goed. Daar moeten we trots op zijn en dat moeten we uitmunten.” Op de lauweren rusten is er volgens zuivelonderzoeker Jonkman niet bij. Zij pleit ervoor dat de overheid moet blijven investeren in de wetenschap.

Open maatschappij

Investeren in wetenschap kan economische gevolgen hebben, maar het draagt ook bij aan een open maatschappij. “Elke euro die we in onderzoek steken is een teken dat we als maatschappij hechten aan de wetenschap. Dat draagt bij aan welvaart, aan openheid en aan democratie. Dat is een uiterst belangrijk signaal”, aldus Ineke Sluiter van de Koninklijke Nederlandse Academische van Wetenschappen.

Of registreer je om te kunnen reageren.