Home

Achtergrond 31 reacties

Certificering mestketen kan deze zomer beginnen

Deze zomer is het nieuwe systeem voor certificering van de mestketen klaar. Dat zegt Ruud Huirne, voorzitter van de stichting Mestafzetcontrole.

Voor alle rond 40.000 bedrijven die met mest te maken hebben, wordt het verplicht om hieraan mee te doen. Niet wettelijk, maar in de praktijk wel want de initiatiefnemers LTO Nederland, POV, Cumela en Transport, Logistiek Nederland (TLN) en Rabobank willen op den duur geen zaken doen met niet-gecertificeerde bedrijven.

Nationaal Mestcongres

Hoe lang de invoering zal duren, en wanneer iedereen het certificaat moet hebben, kan Huirne – donderdag 14 februari spreker op het Nationale Mestcongres dat Boerderij organiseert – nog niet zeggen. Dat kan om praktische redenen wel enkele jaren duren. Het systeem wordt opgezet door certificeringsinstantie Kiwa.

Ruud Huirne, voorzitter stichting Mestafzetcontrole, spreekt donderdag 14 februari op het Nationale Mestcongres. - Foto: Ton Kastermans
Ruud Huirne, voorzitter stichting Mestafzetcontrole, spreekt donderdag 14 februari op het Nationale Mestcongres. - Foto: Ton Kastermans

Het idee om de mestketen te certificeren, is onderdeel van het plan van aanpak tegen mestfraude dat in december 2017 is opgesteld op aandringen van minister Schouten, na verhalen in de media over grootschalige misstanden.

Anders dan Keurmest

De certificering is iets anders dan het initiatief Keurmest dat vorig najaar is gelanceerd. Deelnemers daaraan verklaren dat ze zich aan de regels houden. Het is een laagdrempelige manier om te laten zien dat ze het goed doen; een intentieverklaring. De certificering gaat veel verder, aldus Huirne: “Bij de certificering horen ook audits en sancties.” Als iets niet in orde is, volgt een verbetertraject. Uiterste sanctie zal zijn: schorsing of zelfs uitsluiting, waardoor je geen zaken meer kunt doen met andere gecertificeerde bedrijven, geen nieuwe lening meer bij de Rabobank krijgt en geen lid meer kunt zijn van LTO, POV of Cumela.

Mestafzetcontrole

De certificering is ondergebracht bij de stichting Mestafzetcontrole. Die is ooit opgericht om mesttransport te kunnen garanderen in tijden van dierziektecrisis, maar leidde de laatste jaren een slapend bestaan. Een raad van beheer, geadviseerd door een college van deskundigen moet toezicht houden.

Aansluiten bij andere borgingssystemen

De certificering moet waar mogelijk aansluiten bij wat er al is aan borgingssystemen, en zo veel mogelijk gebruik maken van beschikbare informatie uit bijvoorbeeld de Kringloopwijzer of andere managementsystemen, aldus Huirne. Heel belangrijk is transparantie in de mineralenadministratie. Verder zullen nieuwe (data)technieken een grote rol spelen. “Geen verwarring meer door fouten in handgeschreven bonnen.”

Technieken nog in ontwikkeling

Voor een deel zijn de nieuwe technieken nog niet beschikbaar of nog in ontwikkeling, zoals de NIRS-technologie voor het meten van gehaltes in mest. “Maar daar willen we niet op wachten. We moeten nu beginnen want het is urgent en belangrijk, en we geloven erin.” Huirne benadrukt het belang van realistische gegevens. Forfaitaire normen moeten aansluiten bij werkelijke gehaltes en er moet ruimte zijn om natuurlijke schommelingen – door bijvoorbeeld een droge zomer – in gehaltes recht te doen.

Geen eenheidsworst

Het certificaat wordt geen eenheidsworst. 8 werkgroepen werken samen met Kiwa aan het certificeringssysteem voor melkvee-, varkens-, kalver- en pluimveehouderij, voor loonwerkers en intermediairs, voor bewerkers en verwerkers, voor de akkerbouw en voor de vollegrondsgroenteteelt.

We hebben als bank, boeren en andere betrokkenen een gemeenschappelijk belang bij een toekomstbestendige sector

Huirne was tot voor kort directeur Food en Agri bij Rabobank Nederland, maar heeft nu als functie omschrijving ‘speciaal adviseur food en agri transitie’. “We hebben als bank, boeren en andere betrokkenen een gemeenschappelijk belang bij een toekomstbestendige sector. Daar voor moeten we maatschappelijke kritiek ombuigen in kansen. Daar hoort ook de borging van mineralenstromen door de hele mestketen bij.”

Laatste reacties

 • farmerbn

  Mag dat wel volgens de wet? Het is toch een soort koppelverkoop en dat is verboden. In Frankrijk mag je geen klant weigeren. Kom je aan het loket bij de Rabobank en dan staat er een bordje: Wij verkopen niet aan mensen die niet gecertificeerd zijn. Lijkt op een bordje; We verkopen niet aan joden.

 • Dirk
  En weer een kantoortje met ambtenaren ,met een verzekerd salaris dat betaald zal moeten worden door de boer , en haar geld verdiend met certificering en de handhaving daarvan , rijdend in een leaseauto ,kaplaarsjes , en of je je papiertjes maar klaar wil leggen ,graag een droge zitplaats met een tafel en koffie ?,(he,ja lekker ) want anders ,kunnen we uw bedrijf voorlopig schorsen ,

 • Almagro

  Dit is nou echt zo'n baantje voor deze "topper" van de Rabo. Vrijwillig huur je hem niet in, maar daar hebben ze wat op gevonden..

 • frl

  Wees flink en stel veehouders die mest op eigen land kwijt vrij van deze onzin ( we willen toch grondgebonden) . Boer fraude boer transport afschaffen, heb je te veel mest dan afvoeren via tankwagens, heb je het ook gelijk op de GPS en mest monster. Voordeel hoeft die meet apparatuur niet allemaal op de mesttank.

 • G. Peltjes

  Precies @frl. Een mooie taak voor het LTO om dit te regelen.

 • Attie

  Gaat toch over mestafzet controle? Voor de rest 100% eens met frl.

 • RonaldB

  Allemaal mogen we verplicht mee doen. Fuck BIG AGRI!

 • henver1

  Nou zeg daar zaten we op te wachten zeg ................ en weer een partij die uit onze portemonnee betaald zal worden!!!!

 • Alco

  We maken ons druk om stront en een gehaktbal en laten verdovende middelen vrij verhandelen. In wat voor kut land leven we.

 • mtseshuis

  Tjongejonge, wat een idioten... De gemiddelde drugscrimineel heeft vrij spel en flikkert zijn zwaar chemisch afval overal maar in de vrije natuur en boerengronden, daar weten ze geen raad mee. Maar boeren en mesttransporteurs gaan aan de hoogste boon met de zwaarste controles! Precies wat Alco zegt, wat voor ...land leven we toch in..?

 • deB.

  Zulk een slappe idioten zijn wij!! geworden, we laten alles maar dan ook alles over ons heen schijten, en de witte boorden hebben het voor het zeggen!! Walgelijk.

  Het wordt echt tijd, tot hier en niet verder....of anders gaan ze zelf maar aan het werk met koeien varkens en mest, krijg de kolere zeg!

  En dan dreigen met geen lid meer kunnen zijn van diverse hoogst discutabele partijen, is helemaal het toppunt. (dat moeten WIJ niet meer willen)

 • benrhag • putten

  eens met deB, je moet helemaal geen lid meer willen wezen van dergelijke organisaties die alleen maar baantjes scheppen en rekeningen sturen. daar hebben we er al veel te veel van.

 • cornelis 22

  weer een certificaatje erbij ,zal ook wel weer in de leveringsvoorwaarden van fcdf komen. gps tracker op uw mestkar zal er binnenkort ook wel bij komen. Ik ga er maar niet op schelden maar neem wel een borrel extra .

 • Dre van Helmond

  Dat word leuk ,de Kiwa laten certificeren, dat is weer goed voor de schaalvergroting.
  De Kiwa is onbetaalbaar en er is ook nog een leger adviseurs nodig om dat allemaal in goede banen te lijden.
  Wie kan dat betalen ,de boer natuurlijk.
  LTO let op wat je doet!

 • 8911077012

  ruud ik las vorge week het lot van de kin in den bosch
  ben je daar ook niet bang voor dat lot als je zulk verhaal gaat verkondigen
  er is maar een gek voor nodig

 • Bennie Stevelink

  Hoe voorkomen wij fraude en hoe overtuigen wij de samenleving dat mest op een correcte manier wordt afgevoerd?

 • Maas1

  @Bennie daar beginnen ze mee het kaf van het koren scheiden.Dat leg je uit aan de samenleving door middel van o.a certificering dat jij dat op een verantwoorden manier uitvoert.Dat is blijkbaar de werkwijze.

 • wie gaat dit uiteindelijk betalen?

 • Maas1

  Als overal dan toch certificaten aangehangen worden in b.v de mineralenstromen de footprint het klimaat en energietransitie en alle borgingssystemen e.d zal er toch ook een meerwaarde voor moeten worden gerealiseerd in het eindproduct ( voedselpakket).De consument of samenleving vraagt wij draaien,en u betaald. Maar dit gaat men natuurlijk niet doen,daarom zijn de stoppende (vee) boeren een voorbode hoe agrarische Nederland er in de toekomst er uit zal zien!

 • Dirk
  Beste Bennie door certificering (en het financieren daarvan) voorkomen wij als boeren de niet dat we de zwarte Piet toegeschoven krijgen ,want er zullen altijd rotte appels in de mand blijven ,ook MET certificering ,ik wil niet steeds mijn onschuld moeten bewijzen ,en daarvoor betalen , je zag het met de fipromill affaire waar de boer de dupe werdt van een gecertificeerd bedrijf , maar waar de boer toch voor de directe en indirecte schade opdraaide

 • ghsmale

  En weer komt er een werk verschaffing project bij.
  De kapstok van de landbouw is waarschijnlijk nog niet vol.

 • a van Gerwen

  Dus naast een mestboekhouding en kringloolwijzer komt er ook nog een extra boekhouding bij voor de aanwending. Zeg maar, een driedubbele mestboekhouding met elk hun eigen legertje adviseurs en controleurs. Ik mag hopen dat het hier een keer bij blijft.

 • Bennie Stevelink

  @Dirk, hoe voorkomen wij dat "rotte appels" iedere keer het imago van de veehouderij beschadigen? Daar hebt u toch ook last van?
  U ziet niet wat in certificering? Hoe lossen we het dan wel op?

 • Alco

  Rotte appels zijn nu al in beeld!!!

 • Maas1

  @Gerwen je heb volkomen gelijk wat er nu drijgt te ontstaan is een stapeling van administratieve lasten.Deze moeten ze terug brengen naar een eenduidig stelsel b.v zoals Calon voorstelde
  Minas 2.0 waarin zaken samenkomen.Ook moet de snoeischaar in controle instanties.

 • Jan-Zonderland

  Het tegengaan van fraude kun je het beste doen door de "noodzaak" van het plegen van fraude, waar mogelijk, weg te nemen. In geval van mest door bijv reeele bemestingsnormen toe te staan. Op een weg waar je veilig 130 km/u mag rijden zul je minder snelheidsoverschrijdimgen constateren dan wanneer je op diezelde weg een max toegestane snelheid ban 80 km/u insteld.

 • Jan-Zonderland

 • Dirk
  Beste Bennie om te beginnen mest is geen gif of radioactief afval,de slootwaterkwaliteit is stijgend,we zijn goed bezig, de afgelopen 30 jaar ,maar dit terzijde.
  De rotte appels zijn nu ook deels bekent door de controles van RVO en NVWA , door frauderende mestverwerkings (en transport)bedrijven op een grijze of zwarte lijst te zetten ,bij RVO ,en veroordeelde boeren melk weigering op te leggen ,kunnen we aantonen dat de landbouw dit probleem aankan,
  We weten dat te snelrijden niet mag, maar ook al zet je op iedere km een verkeersbord , blijven er overtreders ..........

 • Nieuw.

  Triest dat Rabo en LTO hier aan meewerken, gelukkig ben ik geen lid of klant. Collectief de minimum product prijzen afdwingen bij de retail mag niet ivm kartelvorming maar deze gedwongen certificering wel. Wat een land.

 • P11

  De bank met de meeste boetes'!!!!!!! RABO

Laad alle reacties (27)

Of registreer je om te kunnen reageren.