Home

Achtergrond 8 reacties

Van Dellen: stikstof is juridisch probleem

We hebben een juridisch probleem met stikstof, geen ecologisch probleem. Daar is Lubbert van Dellen heel stellig over op een bijeenkomst van de NMV.

“We hebben geen ecologisch maar een juridisch probleem met stikstof.” Dat is de stellige overtuiging van Lubbert van Dellen, commercieel directeur van Accon avm accountants en secretaris van het Mesdagfonds. Hij sprak maandagavond bij op een bijeenkomst van de NMV in Marum (Gr.).

In vogelvlucht gaat hij de historie van het stikstofbeleid langs om die stelling te bewijzen. Hij wijst er op dat de Habitatrichtijn al in 1992 is vastgesteld, en dat daar uiteraard jaren aan lobbywerk aan vooraf is gegaan. “Die lobby was al halverwege toen het melkquotum er nog niet eens was”, schampert hij. Waarmee hij maar wil aangeven hoe machtig de lobby van de natuurbeweging is.

Lees verder onder foto

Lubbert van Dellen. - Foto: Mark Pasveer
Lubbert van Dellen. - Foto: Mark Pasveer

Geschiedenis van het stikstofbeleid

Van Dellen schetst met flair de geschiedenis van het stikstofbeleid. Opvallend gegeven is de forse vermindering van de uitstoot door de landbouw, die tegelijk opgaat met de krimp van het aantal bedrijven bij gelijke of grotere productie – met de schaalvergroting dus.

Door investering en technologische ontwikkeling is de milieubelasting teruggedrongen. En volgens de spreker is dat ook de weg die het kabinet nog steeds voorstaat.

Kronkels en onbegrijpelijkheden

Hij toont ook de vele kronkels en onbegrijpelijkheden die er in het stikstofbeleid zitten. Zo is daar de grote vermindering van de uitstoot door de landbouw sinds 1990. En toch dat absolute verbod nu op elke kleine stijging, zelfs als die op den duur een vermindering tot gevolg heeft – de kern van het door de rechter afgeschoten PAS. Tegen het licht van de langetermijnontwikkeling is dat nogal vreemd en alleen te verklaren met puur juridische argumenten: het staat nou eenmaal in die Habitatrichtlijn.

Belang van datums en jaartallen

Wonderlijk gevolg van de juridische logica is ook het belang van datums en jaartallen. Veel Habitatgebieden zijn pas aangewezen in 2004. Alles wat toen al bestond, was oké, alles wat er nog bij kwam, moest via bijvoorbeeld saldering gecompenseerd worden. Dit geeft veehouders zonder NB-vergunning nu houvast. Hun bedrijf bestond meestal al lang op diezelfde plek, waardoor onderliggende rechten van toen nu nog als uitgangspunt kunnen dienen voor een nieuwe vergunning. Anders is het met bijvoorbeeld een akkerbouwer die na die tijd begon met een veehouderijtak. Die uitstoot is wél extra ten opzichte van voor de juridische geboorte van het natuurgebied.

Context: klimaatbeleid

Het stikstofbeleid kan niet los gezien worden van andere belangrijke onderwerpen die momenteel spelen, benadrukt Van Dellen. Hij doelt vooral op het klimaatbeleid. Een sigarendoosberekening leert hem dat daarvoor maar liefst 250.000 hectare nodig is de komende 30 jaar. Onder meer voor de aanleg van bossen (1% extra bos per jaar) en vernatting van veenweidegebieden. “Bij gelijkblijvende productie betekent dat dus: intensivering van de veehouderij.”

We (de landbouw) hebben een kleine lobby-achterstand in Den Haag

Er is een miljard euro voor landbouw toegezegd in het kader van het klimaatbeleid. Het is daarom niet toevallig, aldus de spreker, dat het kabinet zo snel extra geld voor het stikstofbeleid wist te vinden. De doelen liggen in elkaars verlengde, beide komen voor de landbouw neer op ruimte inleveren.

Mesdagfonds

Van Dellen is niet alleen adviseur, als bestuurder van het Mesdagfonds is hij in feite ook partij in de discussie. Af en toe spreekt hij dan ook als belangenbehartiger. “We (de landbouw) hebben een kleine lobby-achterstand in Den Haag”, constateert hij verschillende keren, met instemming van de zaal.

Depositie-onderzoek

Ook kan hij het niet laten om alvast een voorschot te nemen op de uitkomst van het depositie-onderzoek van het Mesdagfonds. Bedoeling daarvan is niet alleen depositie te meten, maar ook de herkomst van de neergeslagen stikstof te bepalen, komt het uit de veehouderij of van verbrandingsmotoren? “Dit onderzoek gaat niet opleveren dat het allemaal wel meevalt, wel blijkt in het buitenland dat de stikstof op natuurgebied in grotere mate afkomstig is van verbrandingsmotoren dan uit de landbouw.”

Nieuwe provinciale beleidsregels

Nuancering geeft hij ook. “Hoe dan ook is de agrarische sector een grote uitstoter.” Over de nieuwe provinciale beleidsregels is hij een stuk positiever dan over de vorige versie. En over de beperkingen van extern salderen (ammoniakrechten verkopen) is hij mild. Van Dellen is er niet rouwig om dat dit ‘cadeautje’ toch anders uitpakt dan sommigen hadden gehoopt. “Extern salderen kon onder het PAS ook niet, dat moet je niet vergeten. Ik wil de focus op intern salderen.”

Toch is er volgens hem al wel voorzichtige handel in de rechten. Hij spreekt van transacties in de regio’s Zwolle, Utrecht, en Almelo tussen bouwers en boeren. Daarbij geldt: “De duurste ammoniak zit bij natuurgebieden waar ook in de buurt gebouwd wordt.”

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

 • veldzicht

  Je schaamt je dat je in zo,n land moet leven.

 • Gelukkig zit Lubbert er bovenop met zijn GBV, dit is hard nodig in Den Haag want daar lopen ze finaal vast in de leugenfabriek van Groen<
  Morgen eisen ze de cijfers van o.a. RIVM , dus die zwarte doos zal boven tafel moeten komen.

  Goede bestuurders zouden deze cijfers ook willen weten echter in de Tweede & Eerste kamer beslissen ze op emotie, op goed geluk en de leugens van de natuurvrienden.
  Al sinds de jaren '90 is deze NH3 leugen in de lucht en die stinkt meer dan de NH3 zelf.
  Vr gr René

 • Alco

  En weetje:
  We hebben veel last van de onwetende Groen Linkser, maar nog meer van de Groen Rechtser.

 • Hilhorst100

  idd groen rechts gaat ons de das om doen, Rechtse partijen spannen samen met links om een meerderheid te behouden. Zo staan baudet wilders buitenspel. Links kun je niks kwalijk nemen dat zijn gehersenspoelde domoren.

 • agratax(1)

  @Rene. In Den Haag worden besluiten genomen op grond van "Blindelings vertrouwen in (semi) overheidsinstellingen" en de rest van de besluitvorming is Onderbuik gevoel en Terug naar de tijd van onze voorouders. Als of die tijd zo goed was. Helaas heeft de moderne mens weinig tijd besteed aan de geschiedenis want dat vindt en vond men maar tijdverdrijf, zodoende weten de meeste jongeren niet waar ze weg komen en waar ze staan, laat staan dat ze weten waar ze heen gaan. Vandaar al die onderbuik besluiten in de politiek die door de ambtenaren met hetzelfde manco zijn voorbereid.

 • Kringloopboer

  Lubbers verteld naar mijn idee ook maar de halve waarheid .
  De PAS is in het leven geroepen door de politiek en het landbouw bedrijfsleven om uitgerekend bedrijven rond N 2000 gebieden ontwikkelingsmogelijkheden te bieden op voorwaarde dat op termijn de N emmesie zou dalen .
  Dat het ( de emmesie reductie ) onvoldoende geborgd was of in onvoldoende mate aangetoond kon worden .
  Was voor de raad van state aanleiding om de PAS buiten werken te stellen .

  Gr kringloopboer

 • koestal

  De boswachters klagen maar steen en been dat de natuur zo achteruit,dat valt best mee,de natuur was deze zomer ondanks de droogte prachtig. Ze doen niks anders dan overdrijven en rond scheuren in jeeps. En zoeken naar een bijzondere vlinder of paddestoel.

 • Wat Lubbers vertelt is waar.De natuur lobby is heel heftig en minstens al 50 jaar bezig.Dat die lobby door deze uitspraak resulteert in nauwelijks ontwikkelings mogelijk heden voor veel bedrijven is is triest.En dat er dan ook nog boeren zijn die gaan samen werken met natuurorganisaties voelt als dolksteek.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.