Home

Achtergrond 6 reacties

Schouten: alle inzet gericht op behoud derogatie

Het ministerie van landbouw zet alles op alles om de huidige derogatie te verlengen voor de komende twee jaar. Dat benadrukte landbouwminister Carola Schouten tijdens het wetgevingsoverleg over het aanpassen van de meststoffenwet.

De huidige derogatie loopt eind dit jaar af en het is nog niet zeker dat deze met twee jaar wordt verlengd. De onderhandelingen met de Europese Commissie zijn in volle gang. Derogatie pakt gunstiger uit voor de waterkwaliteit, zegt Schouten op basis van de milieuresultaten van derogatiebedrijven. De plaatsingsruimte voor dierlijke mest zal flink afnemen als Nederland de derogatie verliest, waardoor er meer kunstmest gebruikt zal worden. Bovendien dreigt het areaal grasland dan af te nemen, wat ongunstig is voor de uitspoeling van mineralen.

Sectorale stikstof- en fosfaatplafonds

Om te voldoen aan de derogatievoorwaarden, wil Schouten de sectorale stikstof- en fosfaatplafonds opnemen in de mestwet, samen met maatregelen om in te grijpen als de plafonds worden overschreden.

Verscherpte aanpak mestfraude

Daarnaast is de aanpak van mestfraude aangescherpt. Dat was een van de maatregelen die Nederland moest nemen van de Europese Commissie. “We zijn op de goede weg”, zegt Schouten hierover. Het aantal inspecties in risicogebieden is toegenomen en de gerichte inspecties bij intermediairs pakken goed uit. Ook zijn de eerste celstraffen opgelegd. “Dat moet een krachtig signaal zijn dat mestfraude niet wordt getolereerd”, zegt Schouten.

Opleggen van boetes

“Is de toename van het aantal boetes nu een succes?”, vraagt SP-Kamerlid Frank Futselaar zich af. Schouten bekijkt de resultaten van meerdere kanten. “Het opleggen van boetes laat zien dat er dus daadwerkelijk fraude is. Aan de andere kant blijkt uit het opleggen van de boetes ook dat handhaving dus nodig is, maar ook dat de handhaving effectief is”, aldus Schouten. Ze hoopt dat de boetes en zelfs de eerste celstraffen die zijn opgelegd een afschrikkend effect hebben.

Duidelijkheid in voorjaar

Het ministerie is met de Europese Commissie in gesprek over het verlengen van de derogatie. De verwachting is dat er in het voorjaar duidelijkheid komt.

Laatste reacties

 • farmerbn

  LNV houdt niet van boeren dus als LNV wil dat boeren meedoen aan derogatie zou ik het juist niet doen. Als de overheid veel (varkens) mest uit de markt neemt zal mestafvoeren richting gratis gaan. Meer mais/akkerbouw is dan gunstiger dan derogatie.

 • Alco

  Derogatie is een kul verhaal.
  Gewasbemesting op maat is het credum.

 • Kringloopboer

  Nog meer macht voor de ambtenaren.
  Bijkomend nadeel als er boeren weer een gaatje vinden in de wetgeving of er wordt gefraudeerd .
  Moet iedereen inleveren .
  Dus maar hopen dat de EU de derogatie afschiet .
  Gr kringloopboer

 • melkveehouder .

  Vreemd dat het wetsvoorstel er nu doorgedrukt wordt. Schouten weet drommels goed dat we dit jaar niet onder het fosfaat plafond komen. Hierop zouden we dus gewoon de derogatie (moeten) verliezen.

  Het fosfaatrechtenstelsel is er ‘doorgedrukt’ met als (kul)argument dat we hier derogatie voor in de plaats zouden krijgen. Vervolgens werd ons, vooral door LTO wijsgemaakt dat het zwaard van Damocles boven onze sector zou hangen als we geen derogatie zouden krijgen. Het CDA en LTO kan dit toch niet vergeten zijn? Het CDA had zelfs de beslissende stem bij de invoering van het fosfaatrechtenstelsel.

  En nu wordt (ook) door het CDA met dit wetsvoorstel van fosfaat- en stikstofplafonds ingestemd, terwijl behoud van derogatie openlijk in twijfel wordt getrokken door de Minister. PVV en Forum voor Democratie stemden als enige partijen tegen.

  Jan Cees verwoorde het treffend: je hebt niks aan politieke watermeloenen. Groen van buiten en rood van binnen. Maar deze clubs verzieken momenteel wel de toekomst van onze sector!

 • RijkersFarm

  Wauw, er zijn veel meer mestboetes opgelegd zegt de minister, maar ze vergeet erbij te vermelden dat bijna alle boetes weer zijn ingetrokken omdat ze ten onrechte zijn opgelegd...! Hoezo de sector als crimineel wegzetten terwijl dat dus helemaal niet het geval is, dat krijg je als er een "boerendochter" het voor het zeggen heeft, was het een echte boerendochter, dan was dit allemaal zeker niet gebeurd, want dan was er wel voldoende Gezond Boeren Verstand aanwezig geweest bij de minister....

 • Alco

  Veel werk voor Farmers Defence Force.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.