Home

Achtergrond 7 reacties

Waardering voor collectief stikstofplan

Het stikstofreductieplan van het Landbouw Collectief oogst waardering, maar geen unanieme instemming in de Tweede Kamer.

D66-woordvoerder Tjeerd de Groot ziet elementen in het plan waar hij zich meteen bij aansluit, zoals de uitbreiding van de weidegang. Hij waardeert de inzet van de land- en tuinbouworganisaties om over oplossingen mee te denken. Hij vreest echter dat het stikstofreductieplan onvoldoende zal zijn om de problemen het hoofd te bieden. Bovendien leidt het plan volgens hem tot verdere industrialisering van de veehouderij.

‘Geen structurele oplossing’

De Groot begrijpt de wens dat ondernemers rust in regelgeving willen en vooruit willen boeren. “Met dit plan lopen we het risico dat we onvoldoende doen en straks wel miljoenen hebben uitgegeven, maar uiteindelijk toch extra maatregelen moeten treffen. Het plan biedt geen structurele oplossing. Met dit plan wordt het laatste restje ruimte uit het landbouwsysteem geperst.”

Benieuwd naar reactie minister

CDA‘er Jaco Geurts vindt het knap dat landbouworganisaties in zo korte tijd met een plan zijn gekomen. Hij kan zich vinden in de voorstellen voor de melkveehouderij: meer beweiden, minder eiwit in het voer en ammoniakemissie bij uitrijden verminderen door mest aan te lengen met water. Hij ziet in het plan veel overeenkomsten met de opstelling van zijn eigen fractie. Geurts is benieuwd naar de reactie van de minister, inclusief de financiële consequenties.

Natura 2000-gebieden

SP‘er Frank Futselaar vindt het onbespreekbaar om te tornen aan Natura 2000-gebieden. Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren noemt het collectieve plan “slecht, dit helpt Nederland niet uit de brand.”

Gepland stikstofoverleg

PVV‘er Barry Madlener deed donderdag een poging het stikstofreductieplan over drie weken op de plenaire agenda te krijgen van de Tweede Kamer. De Kamermeerderheid vindt het echter logischer om het plan op 12 december aan de orde te stellen in een al gepland stikstofoverleg.

Lees ook: Stikstof- en fosfaatproductie onder plafond

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

 • Trot

  Denk dat politiek wat leren kan van het collectief een voor alleen alleen voor een

 • Zuperboer

  @Trot; De politiek heeft een andere agenda en men heeft geen behoefte aan nuchtere ondernemers die de rijen sluiten.

 • agratax(1)

  In de reacties van de politici zien we meteen Wat de achtergrond van de spreker is" PvdD wenst alle landbouwhuisdieren het land uit" en de SP laat duidelijk zien wat hun diepere idealen zijn "Grond aan de staat". Beide clubs willen dit via Natura 2000 bereiken, want via andere wegen zal geen Nederlander hen steunen. Stel de boeren gaan akkoord met de wens van onze minster om de voedsel te produceren voor kostendekkende prijs, dan zal deze prijs via politieke steun binnen moeten komen. Een soort Mac Sharry steun, we weten hoe de politiek daarmee omgaat. Mijn grootste vrees is dat deze prijsaanpassing op weerstand zal stuiten bij de WTO partners. onder het mom "Oneerlijke concurrentie".

 • vandenbrandcv1

  agatrax, oneerlijke concurrentie ? welk eeg land heeft zulke wurggreep houding nu als nederland? wat met dit plan alleen maar meer word. bij griekeland konden we wel veel geld toestoppen? elk eeg land vond het geweldig .

 • Willen ze niks, ook goed doen we ook niks...
  vr gr René

 • veldzicht

  @Agratax(1) De SP(toen nog PSP) riep in de zeventiger jaren al :alle grond grond is van ons allemaal. Maar ja wat wil je ook met voormalige communisten,regel matig doen ze een poging zo veel als mogelijk gronden in overheidshanden te krijgen en dan moeten die boeren,liefst voor zo weinig mogelijk, wijken..

 • koestal

  geen centimeter toegeven,dat doet LTO meestal wel en meer .

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.