Home

Achtergrond

Europarlement haalt streep door bijenrichtsnoer

Het Europees Parlement heeft een streep gehaald door de invoering van het bijenrichtsnoer, dat moet worden toegepast bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen. Het parlement wil dat er betere regels komen om bijen te beschermen.

Het Europees Parlement vindt het “onaanvaardbaar dat lidstaten zich verzetten tegen de gehele invoering van het bijenrichtsnoer”, aldus een woensdag aangenomen resolutie. Het voorstel van de Europese Commissie hield in dat maar een deel van het oorspronkelijke richtsnoer zou worden ingevoerd.

Rekening houden met ontwikkelingen

Het parlement stemde met 533 om 100 stemmen tegen het voorstel van de Europese Commissie. De resolutie was ingediend door Bas Eickhout (GroenLinks), Eric Andrieu (sociaal-democraten), Martin Hojsík (liberale Renew-fractie) en Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren). Volgens het parlement houdt de Europese Commissie geen rekening met recente wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Zware onderzoekseisen

Het bijenrichtsnoer is door de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA opgesteld. Aan de hand van het richtsnoer kan worden bepaald of gewasbeschermingsmiddelen schadelijk kunnen zijn voor bijen. Het richtsnoer zadelt producenten van gewasbeschermingsmiddelen op met zware onderzoekseisen, die volgens onder andere Nederland niet altijd praktisch uitvoerbaar zijn. Het gaat dan met name om onderzoek naar effecten van langdurige of regelmatige blootstelling bij heel lage doseringen (vergelijkbaar met de mogelijke blootstelling van insecten in de natuur). Het besluit om drie neonicotinoïden in het open veld te verbieden is onder meer gebaseerd op toetsing aan de hand van het nieuwe, maar nog niet officieel vastgestelde bijenrichtsnoer.

Bezwaar gemaakt door bedrijfsleven en politieke partijen

Tegen het gebruik van het nog niet officieel aanvaarde richtsnoer is destijds door het bedrijfsleven bezwaar gemaakt, maar ook door sommige politieke partijen (onder andere de VVD). Desondanks is het besluit genomen om de insectenbestrijders te verbieden. De Europese lidstaten stemmen in meerderheid in met een afgezwakte versie van het bijenrichtsnoer. Dat heeft de Europese Commissie voorgelegd aan het Europees Parlement. Doordat het parlement een veto heeft uitgesproken, zal de Europese Commissie met een nieuw voorstel moeten komen.

Of registreer je om te kunnen reageren.