Home

Achtergrond 3 reacties

Landbouwtafel onderhandelt verder over klimaatakkoord

Ook in het nieuwe jaar gaan de partijen aan de landbouwtafel van het klimaatberaad door met hun onderhandelingen. Koolstofbeprijzing is een belangrijk onderdeel, naast een bredere aanpak van de plannen.

Volgens landbouwtafelvoorzitter Pieter van Geel zijn er nog veel onderwerpen waar nog over gesproken moet worden. Eén van de uitdagingen is het ontwikkelen van een methode om boeren te belonen voor het vastleggen van koolstof in de bodem. Overheden, de Brancheorganisatie Akkerbouw en LTO hebben in het ontwerpakkoord afgesproken dat ze een systeem van carbon credits willen ontwikkelen.

Rol van methaan in de koolstofkringloop

Boerenonderhandelaar Kees van Zelderen (LTO) heeft daarnaast gepleit voor die integrale aanpak. “Boeren willen weten waar ze aan toe zijn. En daarbij moeten we ook verder kijken dan 2030. In de boerenpraktijk is de lange termijn minstens zo belangrijk. Bijvoorbeeld over de houdbaarheid van de technische maatregelen.” De Wageningen University & Research gaat de komende tijd aan de slag met het verder onderzoeken van de impact van technische maatregelen. Ook de rol van methaan in de koolstofkringloop vergt meer kennis, zien de onderhandelaars.

Lees verder onder de foto.

Pieter van Geel. - Foto: Koos Groenewold
Pieter van Geel. - Foto: Koos Groenewold

Verduurzaming van de landbouw

De vraag om een bredere aanpak herkent Van Geel. “Boeren krijgen vaak het gevoel dat ze veel problemen op hun bord krijgen geschoven. Daarvoor worden dan maatregelen ingesteld, maar andere factoren worden dan vergeten. De plannen in het klimaatakkoord kunnen een eerste stap zijn in een volledige verduurzaming van de landbouw, met aandacht voor klimaat, biodiversiteit en kringloop.”

De ambitie van de landbouwtafel overstijgt het gestelde doel, dat is volgens Van Geel louter positief. “Ook als blijkt dat sommige plannen minder winst opleveren, halen we alsnog de gestelde doelen.”

Wat is de klimaatwinst van regionaal voer inkopen, in plaats van uit Zuid-Amerika?

Inzicht in klimaatinzet van boeren

De partijen hebben geconcludeerd dat de landbouw als sector de broeikasgasemissies niet naar nul kan brengen. Van Zelderen wil daarom inzicht in de klimaatinzet van boeren. Die inzet valt nu buiten de landbouwtafel. “Hoeveel CO2 bespaart de sector als er minder fossiele kunstmest wordt gebruikt en dus geproduceerd? Hoeveel groene stroom wordt er opgewekt door boeren? En kijk ook over de grens. Wat is de klimaatwinst van regionaal voer inkopen, in plaats van uit Zuid-Amerika?”

De volgende stap in het vaststellen van de klimaatmaatregelen, is een doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dit rapport wordt in maart verwacht.

Laatste reacties

  • willemsenG.

    in plaats van altijd alle klimaats problemen in de schoen van de boer te schuiven zijn ze boeren ,landbouwgrond en hun gewassen er echt bij nodig om doelstellingen te halen ...betaal dan ook maar s zou ik zeggen

  • bluemink

    Een grote fabel in 2019 laten we ons toch niet alles meer wijs maken door de milieumaffia De klimaatsverandering is echt niet te beinvloeden door hier miljarden in te investeren .Wel een middel om bv Nederland naar een afgrond te helpen .Wij hebben toch genoeg kennis in huis om al die regels en alle bullshit banen van tafel te vegen. Het woord duurzaamheid is een breed begrip dat er op neer komt dat mens,milieu en economie met elkaar in evenwicht zijn, zonder een van de onderdelen is het niet duurzaam .

  • Klaasvaak

    <>

Of registreer je om te kunnen reageren.