Home

Achtergrond 6 reacties

Australische boer krijgt alleen geld bij nood

De EU sleutelt aan het landbouwbeleid. Hoe steunen andere grootmachten hun boeren? De Australische overheid mikt op een betere concurrentiepositie.

Dit kunnen Australische boeren aan subsidies krijgen
Miljarden voor vergroting concurrentiekracht landbouw

Australische boeren krijgen tijdelijke hulp bij externe problemen, en droogte is hét probleem. In de staat New South Wales valt – op de vlakte van Liverpool – nu al 7 jaar te weinig regen. De gemiddelde neerslaghoeveelheid is in die periode in geen enkel jaar gehaald.

De droogte heeft vooral gevolgen voor boeren in New South Wales, in delen van Queensland, op het schiereiland Eyre en in de regio Mallee in Zuid-Australië en in grote delen van Victoria. Volgens het Australische Bureau van Meteorologie is de situatie sinds 1965 niet meer zo ernstig geweest.
Lees verder onder de foto’s en video

Veehouder Ash Whitney in New South Wales moet zijn vee bijvoeren. Hier krijgen ze nog hooi, maar soms moeten de dieren het ook met boomtakken doen omdat er anders niks te vinden is. - Foto: Reuters
Veehouder Ash Whitney in New South Wales moet zijn vee bijvoeren. Hier krijgen ze nog hooi, maar soms moeten de dieren het ook met boomtakken doen omdat er anders niks te vinden is. - Foto: Reuters

Boer krijgt zo’n € 7.770 noodsteun

Premier Malcolm Turnbull (liberals) kondigde eind vorige week een nieuw hulppakket aan van ruim € 121 miljoen. De door droogte geteisterde boeren krijgen hierdoor een uitkering tot zo’n € 7.770 om de ergste nood te lenigen. De eerste helft van deze betaling krijgen ze in september en in maart 2019 volgt de andere helft.

Turnbull presenteerde zijn hulppakket op bezoek bij boeren in het plaatsje Trangie, ten westen van Dubbo in New South Wales. Hij werd daarbij vergezeld door landbouwminister David Littleproud en vice-premier Michael McCormack. In alle nieuwsbulletins down under was te zien hoe de premier bemoedigende woorden sprak en troostend boerin Edwina Robertson omhelsde, die het even te kwaad kreeg.

Te weinig groen om te overleven

Langzamerhand zijn Martin en Megan Kuhn, die rundvee en merino-schapen houden op een boerderij bij het plaatsje Bundella, aan het eind van hun latijn. De beschikbare uitkeringen zijn niet hoog. De familie moest daardoor recent 89 drachtige koeien verkopen aan een slachthuis om de overige ruim 300 koeien te kunnen voederen. Er is op de weiden eenvoudigweg te weinig groen om te overleven.

Onder normale omstandigheden zouden de dieren elders terecht kunnen. Dat is nu geen optie. ”De droogte is zo wijdverbreid dat rundveehouders in deze streek geen kant op kunnen”, benadrukt Megan Kuhn. “Je ziet het hier op veel plaatsen gebeuren. De aantallen runderen nemen snel af.”

Een koppel koeien op een uitgedroogd weiland in het noordwesten van New South Wales. - Foto: Reuters
Een koppel koeien op een uitgedroogd weiland in het noordwesten van New South Wales. - Foto: Reuters

Even verderop richting noorden, in de buurt van de plaats Mullaley, worstelen Margaret en Paul Fleck met soortgelijke problemen. De familie Fleck heeft een rundveehouderij, met afzetmarkten in het buitenland en in Australië. In de afgelopen 12 maanden was de regenval maar de helft van het gemiddelde en dat komt hard aan.

 

Leven van dag tot dag

Melkveehouder Gamble heeft geen voer meer voor zijn dieren. Zijn melkproductie was al gehalveerd door de droge omstandigheden waarin de koeien leven. “We leven van dag tot dag”, maakt hij duidelijk. “We bellen de hele dag op om hooi te kopen maar het is er niet of het is al verkocht. Het ziet er niet best uit. Mijn vader is hier al 50 jaar en heeft het nog nooit zo slecht meegemaakt. ”

‘Grote groepen kangoeroes verwoesten het beetje gras dat we nog wilden sparen voor ons vee’

Rundvee- en schapenhouder Kathy Fragar uit Tottenham in New South Wales, beschrijft in een bericht aan The Guardian haar situatie. “Het is moeilijk. Proberen het vee levend te houden. Grote groepen kangoeroes verwoesten het beetje gras dat we nog wilden sparen voor ons vee. Met de hand voeden, lammeren worden geboren in het stof, wilde zwijnen eten het voer van onze schapen. Koeien sterven.”

Uiterst middel: vee doodschieten

De afgelopen zomer, die eindigde op 1 maart, was de tweede warmste zomer ooit gemeten in Australië. Ook de daarop volgende herfst was een van de droogste en warmste. Inmiddels is 99% van de staat New South Wales tot droogtegebied verklaard. Datzelfde geldt voor 57% van de staat Queensland.

Veel boeren hebben zelfs moeite voldoende water te vinden voor hun dieren. Sommigen kozen voor het uiterste middel: het doodschieten van hun dieren.

Veehouder Clive Barton voert zijn schapen een baal hooi in Duri, New South Wales. - Foto: ANP
Veehouder Clive Barton voert zijn schapen een baal hooi in Duri, New South Wales. - Foto: ANP

Verlenging termijn uitkering redt 2.300 boeren

De vorige week aangekondigde steun uit hoofdstad Canberra komt bovenop de al bestaande droogte-uitkeringen van het zogeheten Farm Household Allowance (FHA). Veel boeren doen hier een beroep op.

Deze tweewekelijke uitkering van € 630 voor 2 mensen had tot voor kort een maximale duur van 3 jaar per 7 jaar. Na een reeks protesten maakte de regering in Canberra op 18 juni bekend dat deze termijn met een jaar wordt verlengd tot 4 jaar. Voorlopig kunnen de boeren met een uitkering dus rekenen op wat extra steun van de overheid.

De verlenging betekent de redding van circa 2.300 Australische boeren die de periode van 3 jaar dit jaar of al eerder hadden bereikt. Zij zaten zonder inkomen. Dit laatste geeft volgens betrokkenen aan dat de huidige opzet niet toereikend is.

‘Geen enkele maatregel kan boeren voorbereiden op 6 of 7 jaar droogte’

“We moeten op zoek naar een nieuwe benadering van het probleem”, onderstreept Michael Guerin, hoofd van de belangenorganisatie AgForce. “We moeten weg van deze ad-hocaanpak waarbij de regering alleen maar bij een crisis te hulp schiet. Het zou veel beter zijn om de betrokken boeren blijvend steun te bieden bij het bestrijden van de gevolgen van klimaatswisselingen in de toekomst.”

AgForce wil af van een maximale termijn van de uitkeringen. Guerin: “Boeren moeten natuurlijk rekening houden met perioden van droogte. Maar geen enkele maatregel kan de boeren voorbereiden op 6 of 7 jaar droogte.”

AgForce heeft een uitgebreide brief gestuurd naar alle betrokken politici om de problematiek aan te kaarten.

Dit kunnen Australische boeren aan subsidies krijgen

De overheid in Australië geeft slechts weinig directe subsidie aan boeren.

Uit een OESO-onderzoek onder 47 landen, samen goed voor 80% van de wereldwijde landbouwproductie, blijkt dat Australië slechts voor 3% bijdraagt aan zijn boeren. Het gemiddelde van de landen komt in dit rapport uit op 17%. Alleen Nieuw-Zeeland verstrekt nog minder geld aan zijn producenten.

Nooduitkeringen

Bij dit percentage zijn echter nooduitkeringen niet meegeteld. Op dit moment kunnen Australische boeren die financieel lijden onder de droogte, een beroep doen op de zogeheten Farm Household Allowance (FHA). Ze krijgen dan een tweewekelijkse uitkering van maximaal ongeveer € 630 (voor 2 mensen), hulp van speciale ambtenaren om de zaken op orde te krijgen en eventueel tot € 2.551 voor studie-uitgaven.

In totaal kregen 7.900 boeren deze uitkering tot nu toe toegekend, maar van hen zijn er nog maar ruim 2.000 die geld ontvangen. De regering van nationals en liberals heeft ruim € 405 miljoen uitbetaald aan deze uitkeringen in de afgelopen 5 jaar.

Geestelijke nood hoog

Lokaal zijn bestuurders ook in actie gekomen. Een groep van 24 burgemeesters kwam onlangs bijeen in een noodvergadering. Zij beklemtonen eveneens het belang van een voortdurende uitkering voor boeren die in de probleemgebieden wonen.

“De uitkering is weliswaar niet genoeg om uit de schulden te komen, maar het is wel voldoende om van te leven”, zegt burgemeester Annie Liston van Murweh in het zuidwesten van de staat Queensland. “Als je niet genoeg te eten hebt of geen benzine in je tank hebt, is er vaak ook geen sociaal leven mogelijk. De geestelijke gezondheidszorg heeft het druk in deze regio en dat baart mij zorgen. Het is hier op dit moment zwaar voor veel mensen.”

Veehouder Edward Horan voert zijn dieren bij. - Foto: ANP
Veehouder Edward Horan voert zijn dieren bij. - Foto: ANP

“We leven in het land van droogte en overstromingen, maar we hebben voor een hele lange lange tijd niet zo’n droogte gehad als nu”, benadrukte premier Turnbull. “Ik weet uit ervaring dat het dit keer erger is dan de millennium-droogte in 2006 en 2007.”

De premier maakte bekend dat Canberra ook extra online geestelijke gezondheidszorg gaat vergoeden voor boeren in geïsoleerde gebieden. Want inmiddels is ook de geestelijke nood hoog.

‘Voor het bedrag dat we krijgen kunnen we nog niet één lading graan bestellen’

Hoewel veel boeren het nieuwe steunpakket toejuichen, is er volop kritiek te horen. Melkveehouder Ashley Gamble ziet weinig in het hulppakket uit Canberra. “Om eerlijk te zijn, het is helemaal niets. Voor het bedrag dat we krijgen kunnen we nog niet één lading graan bestellen. Hoe kunnen we nog doorgaan? Wat doen we met ons koeien? Op deze vragen hebben we geen antwoord gekregen.”

‘Uitkeringsgerechtigde boeren vragen niets aan’

Landbouwminister van Australië David Littleproud maakte overigens recent bekend dat de meerderheid van de boeren die recht hebben op een FHA-uitkering, nog niets van zich heeft laten horen. “Ze zeggen vaak: ik krijg dat toch niet”, aldus Littleproud.

AgForce stelt echter dat een groot aantal boeren die nauwelijks over geld beschikken, niets krijgt omdat hun bezittingen meer waard zijn dan € 1,6 miljoen. Volgens de belangenorganisatie moet die drempel snel omhoog.

Schapen krijgen katoenzaden bijgevoerd. - Foto: ANP
Schapen krijgen katoenzaden bijgevoerd. - Foto: ANP

Miljarden voor vergroting concurrentiekracht landbouw

De Australische regering heeft besloten landbouw tot een van de speerpunten van haar nieuwe economie te maken. Daarmee wil Canberra het verminderende belang van de dominante mijnbouw enigszins opvangen.

De export van landbouwproducten down under zit in de lift. Nu al is de sector goed voor een uitvoer van € 26 miljard aan producten. De komende 5 tot 10 jaar moet een overheidssubsidie van € 4 miljard leiden tot versterking van de concurrentiekracht van de landbouw op de internationale markt.

Boeren helpen met benutten handelsovereenkomsten

Zo stelt de overheid 5 deskundigen aan die permanent met boeren en exporteurs gaan werken aan het benutten van de mogelijkheden die handelsovereenkomsten met de EU en landen als China, Japan en Zuid-Korea bieden.

Verder komt er onder andere ruim € 64 miljoen vrij voor wegen die het vervoer van runderen naar veilingen en markten moeten garanderen. Vooral in Noord-Australië is de weginfrastructuur nu vaak gebrekkig.

Geld voor diverse maatregelen

In maatregelen voor een betere waterinfrastructuur steekt de overheid € 320 miljoen. Ook bewaking van de bioveiligheid krijgt grote aandacht. Daar gaat € 128 miljoen naar toe.

Voorts investeert Canberra onder meer geld in maatregelen tegen de droogte, belastingverbetering, training en milieubescherming in de landbouw.

Lees meer de belangrijkste informatie over de droogte in dit dossier en bekijk het overzicht van beregeningsverboden per waterschap.

Laatste reacties

 • el

  Hoop dat er snel regen komt voor onze collega's in Australië!

 • koestal

  Hopeloze toestand,dit is niet vol te houden.

 • ed12345

  Je moet er niet denken In een woord vreselijk
  Als we hier 2 opeenvolgende jaren hebben die te droog of te nat zijn weten we al geen raad Denk je eens in 7 jaren!!!!!

 • husky007

  De komende jaren zullen er overal veel boeren stoppen over de hele wereld omdat lange droogte en lange regenperiode de nekslag zullen zijn en dat zal de bevolking zeker gaan merken, de overbevolking en in de luxe waar we in willen leven en de armoede waar vele in leven zal grote gevolgen gaan geven.

 • pinkeltje

  Zo'n droogte hebben de Aussies wel vaker meegemaakt. En in Zuid Afrika kunnen ze daar ook van meepraten. En dat was nog in de periode met het oude klimaat|

 • farmerbn

  Die boeren houden het wel vol. Zeven jaar achtereen uitgekotst worden door de maatschappij is veel erger. Australie krijgt eerder regen dan de boeren hier respect.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.