Home

Achtergrond

Mestverwerking stuit steeds vaker op onwil

Mestverwerking in Nederland stuit steeds vaker op onwil. Mestverwerking kan prima werken en is noodzakelijk zolang er geen forse ingrepen worden gedaan in de veestapel. Daarover is wel overeenstemming. In de landbouw en loonwerksector en tot op zekere hoogte ook in de politiek.

Mestverwerking is verankerd in de meststoffenwet. Helaas is bij de invoering van verplichte mestverwerking in 2014 niet geregeld dat er medewerking moet zijn voor de realisatie. Zodra een groep veehouders of loonwerkers of zelfs ondernemers buiten de landbouw iets willen met mestverwerking, gaat het vrijwel overal mis. Dat begint vaak al in de gemeente waar de verwerker moet komen.

Emoties spelen grote rol

Een vergunning aanvragen op basis van feiten zonder dat emoties een rol gaan spelen, is niet meer mogelijk. Sterker nog: feiten spelen heel vaak helemaal geen rol meer. Klein of groot, op een boerenerf of op een industrieterrein, er zijn altijd wel argumenten te vinden door tegenstanders van een nieuwe mestverwerkingsinstallatie. Is het niet inhoudelijk, dan kan een vormfout in een aanvraag of het bestemmingsplan voor jaren vertraging zorgen. Er wordt geprocedeerd tot aan het hoogste rechtscollege aan toe. Het is voor mestverwerkers een zaak van een heel lange adem, ook financieel. Die ruimte hebben de meesten die aan de slag willen niet.

Meer regie nodig

Daar komt nog bij dat de sector zelf ook verdeeld is. Loonwerkers-mestverwerkers zijn collega’s, maar tegelijk ook concurrenten. Niet iedereen legt al zijn kaarten op tafel. Dat er meer regie moet zijn in de mestsector is een vaak geuite wens. Nu sneuvelen te veel kansrijke mestinitiatieven omdat er geen geldschieter te vinden is en boeren weer afhaken omdat het te lang duurt of zich juist niet vooraf willen vastleggen of geld inleggen.

Gevolgen nog onduidelijk

Het wordt er allemaal niet beter op als overheden nog eens extra eisen gaan opleggen zoals onlangs in Brabant is gebeurd. Volgens de provincie vallen de gevolgen wel mee, maar er zit veel ruimte in de beoordeling. En voordat duidelijk is wat de gevolgen precies zijn, zijn er straks weer jaren verstreken.

Of registreer je om te kunnen reageren.