Home

Achtergrond 10 reacties

Noodklok over houdbaarheid van landbouw

Er is amper nog tijd om fundamentele veranderingen door te voeren die nodig zijn in de landbouw.

Het verlies aan biodiversiteit, het veranderende klimaat, de druk op het milieu en de volksgezondheidseffecten van ongezonde voeding zijn allemaal afzonderlijk reden om in actie te komen. Dat beeld dringt zich op tijdens het elfde Forum voor de toekomst van de landbouw, dat dinsdag 27 maart in Brussel wordt gehouden. Met sprekers uit wetenschap, maatschappelijke organisaties, de landbouw, het beleid en bedrijfsleven.

‘Overproductie landbouwhuisdieren’

Het gevoel van urgentie werd onder andere verwoord door Janez Potocnik, voorzitter van de Europese denktank voor investeringen op het platteland (Rise), die maandag al de noodklok luidde over de gevolgen van de overproductie aan landbouwhuisdieren. Potocnik maakt zich niet zozeer zorgen om de schreeuwers met ongenuanceerde en ongefundeerde meningen, maar wel over degenen die onverschillig zijn over wat er gaande is.
Artikel gaat verder onder de tweet.

“We gaan in de richting van een potentiële catastrofe, onder andere door de klimaatverandering als gevolg van de uitstoot van broeikassen, vooral door herkauwers. We slaapwandelen naar de ramp”, aldus Potocnik.

‘Boerinnen geven de kennis door aan volgende generaties’

Koningin Noor Al Hoessein

Dat actie nodig is, staat voor velen vast. Maar wie actie moet ondernemen en op welke manier, daarover verschillen de meningen. Koningin Noor Al Hoessein van Jordanië, de weduwe van de vorige koning, zegt dat vrouwen, boerinnen, als pijler van het gezin een centrale rol kunnen spelen. “Zij zorgen voor het eten, zij weten hoe de akker wordt bewerkt, zij geven de kennis door aan volgende generaties.”
Artikel gaat verder onder de tweet.

Natuur

De sleutel ligt eerder bij boeren dan bij vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. “Landschapsbeschermers gaan met pensioen, maar boeren blijven op hun land en geven dat door aan hun opvolgers”, zegt Gary Tabor, algemeen directeur van het Centre for Landscape Conservation.

Volgens Tabor zijn het de boeren die de grootste risico’s lopen. Alle veranderingen, of we het hebben over bodemkwaliteit, klimaat, milieu of biodiversiteit, hebben rechtstreeks effect op hun werk. Zij moeten de veranderingen maken.” Tabor vindt dat op nationaal, Europees en globaal niveau anders moet worden gekeken naar natuur. Het idee dat natuur kan worden vastgelegd door er een hek omheen te zetten, is volgens hem achterhaald. Afgesloten natuur is ten dode opgeschreven, zegt hij.
Artikel gaat verder onder de tweet.

Droogteresistente gewassen

Als het gaat om biodiversiteit, moet niet alleen gekeken worden naar soortenrijkdom buiten de landbouw, zegt Ann Tutwiler, die leiding geeft aan Biodiversity International. Binnen de landbouw zijn meer dan 5.500 gewassen geschikt voor voeding, maar daarvan worden maar enkele op grote schaal ingezet. Tutwiler stelt dat sommige droogteresistente en voedzame gewassen, zoals vingergierst door de opkomst van granen ten onrechte uit de gratie zijn geraakt.

Laatste reacties

 • John*

  stel nu eens dat mest de grondstof is die landbouwhuisdieren produceren en vlees en melk bijproducten of afval..

 • alco1

  @ John. Ik voel je gedachtegang.
  Mest wordt nog steeds gezien als afvalproduct, maar is juist de voeding voor het volgende gewas.

 • alco1

  Een betere kop zou zijn.
  "Noodklok over de houdbaarheid van de mens."

 • Tinus1

  De westerse mens is degene die echt vervuilt. Hij is uit de kringloop gestapt en produceert bergen afval waar we geen plek voor weten en wat we niet kunnen zien als 'grondstof' . De veehouderij/landbouw probeert mee die afvalberg kleiner te houden. Hebben al die mensen wel eens bedacht dat het rioolslib van de zuivering terug moet in hun tuintjes als we het hebben over kringlopen......nee daar is de akkerbouw voor! Als je in Afrika en zuid Amerika in de binnenlanden loopt zie je dat je hier 70 jaar geleden ook zag : alles wordt tot op de draad versleten, hergebruikt of gegeten door mens of dier. Zelfs ontlasting van mensen is waardevolle meststof zonder alle hormonen/medicijn resten enz.

 • koestal

  Volgens Tabor zijn boeren degenen die de grootste risico,s lopen,dacht ik ook al. De politiek wil alleen maar meer vliegtuigen en auto,s ,dus meer uitlaatgassen ! De boer moet een kringloopwijzer bij houden,laat de burger dat ook eens doen.

 • koestal

  De laatste boer doet het licht uit

 • Jan-Zonderland

  En het was weer een heerlijk uitje vandaag voor al die betweters. Na afloop stevig aan de borrel, overdadig vreten waarna de helft in de afvalbak belandt, en alles gaat morgen zijn gang weer.
  Of zouden ze alleen een vingergierstbroodje hebben gegeten ?

 • nita

  Er is maar 1 reusachtig probleem op deze aarde, het is alleen jammer dat bijna niemand dat ziet of wil zien, en dat is overbevolking. Zolang dat onbesproken in de doofpot blijft is alles wat je voor het milieu doet dweilen met de kraan open, immers als je de milieubelasting per wereldbewoner verlaagt maar het aantal bewoners neemt toe is alles weer voor niets geweest.

 • Henk.visscher

  Door al die subsidies is de landbouw geworden wat ze nu is, dus geef nu maar subsidies om de landbouw weer te verkleinen, goed voor de stoppers en goed voor de blijvers, subsidies zijn verantwoordelijk voor de grootschaligheid.
  door subsidies zijn bedrijven hard gegroeid, degenen die geen subsidie kregen moesten ook groter worden omdat de marktprijs door de groei achterbleef.

 • vos

  wie het weet mag het zeggen

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.