Home

Achtergrond

‘Belangrijk dat er boeren in de raad zitten’

In heel Nederland zijn boeren actief in de gemeentelijke politiek. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart spreken we een aantal van hen. Vandaag fruitteler Marcel van den Bosse. Hij heeft er nu één periode als raadslid opzitten en staat voor de volgende verkiezingen weer op de kandidatenlijst op nummer 6 voor de SGP-ChristenUnie.

Marcel van den Bosse uit het Zeeuwse Serooskerke zit in de gemeenteraad van Veere voor de SGP-ChristenUnie. Hij is ervan overtuigd dat het goed is dat er ondernemers in de raad zitten. Met alleen negatief praten over ambtenarij kom je volgens hem nergens. Het is daarom belangrijk dat je als ondernemer een verschil kunt maken in de gemeentelijke politiek.

Hoe combineert u de functie als gemeenteraadslid met uw bedrijf?

“Dat zorgt wel voor lastige momenten af en toe. Ik werk wel met personeel, maar dat lost de moeilijkheden niet altijd op. De SGP-ChristenUnie was afgelopen periode de grootste partij in de gemeente Veere. Doordat we een grote fractie hebben, kunnen we ook makkelijker activiteiten verdelen. De ene keer gaat de een naar een vergadering of bijeenkomst, en de andere keer weer iemand anders. Dat geeft wat ruimte in de activiteiten.”

‘Ik ben, zoals veel mensen, negatief over ambtenarij, maar je maakt pas echt verschil als je er zelf iets aan doet’

Zit u als boer of als ‘burger’ in de gemeenteraad? Spant u zich speciaal in voor de landbouw?

“Dat is moeilijk te zeggen. Ik ben wel agrariër, dus ja, eigenlijk zit ik er wel als boer. Ik span me in voor de landbouw, maar ik moet belangenverstrengeling voorkomen. Ik vind het belangrijk dat er meer ondernemers in de raad komen. Het probleem is dat ondernemers daar vaak de tijd niet voor hebben. Er zitten nu zo’n twee tot drie boeren in onze gemeenteraad, dus in die zin zijn de boeren goed vertegenwoordigd. Vanuit de overtuiging dat er meer praktijkervaring in de gemeenteraad moet komen, ben ik me gaan inzetten voor de politiek. Ik ben, zoals veel mensen, negatief over ambtenarij, maar je maakt pas echt verschil als je er zelf iets aan doet. Daarnaast vind ik vanuit mijn geloofsovertuiging dat we moeten bouwen aan een goede aarde, daarom zet ik me in voor SGP-ChristenUnie.”

Marcel van den Bosse: "Ik span me in voor de landbouw, maar ik moet belangenverstrengeling voorkomen." - Foto: Marcel van den Bosse
Marcel van den Bosse: "Ik span me in voor de landbouw, maar ik moet belangenverstrengeling voorkomen." - Foto: Marcel van den Bosse

Welke landbouwgerelateerde onderwerpen hebben de aandacht in uw gemeente?

“Ondanks dat Veere een gemeente is die als twee hoofdkenmerken het toerisme en de landbouw heeft, zijn er niet veel acute of schrijnende onderwerpen die constant de aandacht vragen. Omdat in onze gemeente veel agrarische bedrijven een camping hebben, is dat wel een item dat regelmatig in bijvoorbeeld regelgeving boeren treft. Daarnaast speelt er nu een discussie over een wateropslag. Enkele boeren willen in het buitengebied een wateropslag realiseren, zodat ze in de winter zoet water kunnen opslaan. Door het huidige college wordt dit tegengehouden, want ze denken dan vooral aan het belang van de burger.”

‘Het is belangrijk dat er ondernemers, en dus ook boeren, in de raad zitten’

Is het volgens u van belang dat er boeren in de gemeenteraad zitten?

“Ja, het is belangrijk dat er ondernemers, en dus ook boeren, in de raad zitten. Zoals het voorbeeld met de wateropslag laat zien, zitten er vooral mensen in de raad die aan het burgerbelang denken. Het is belangrijk dat er ook boeren in de raad zitten die een ander geluid laten horen. Een ander voorbeeld zijn de nieuwe vergunningen voor twee intensieve veehouderijen in de gemeente. In eerste instantie was de meerderheid van de gemeenteraad tegen, maar wij hebben hen kunnen overtuigen om de vergunningen toch te verlenen. Dat geeft dan gewoon een goed gevoel.”

Naam: Marcel van den Bosse (43)
Bedrijf: fruitteelt- en akkerbouwbedrijf van 25 hectare met fruithandel en winkel
Partij: SGP-ChristenUnie
Gemeente: Veere (Zld.)
Woonplaats: Serooskerke (Walcheren)

Of registreer je om te kunnen reageren.