Home

Achtergrond 2 reacties

OCI Nitrogen gaat mest tot kunstmest verwerken

Kunstmestfabrikant OCI Nitrogen gaat in Geleen jaarlijks 1 miljoen ton mest verwerken tot kunstmest.

Op het industriecomplex Chemelot in Geleen moet de grootste biogas- en mestverwerkinginstallatie van Nederland verrijzen. Kunstmestfabrikant OCI Nitrogen en technologieleverancier RE-N willen in 2020 de biogas- en mestverwerkinginstallatie operationeel hebben. De vergunning is binnen. In de fabriek wordt dan ongeveer 1 miljoen ton mest, vooral van varkens, vergist en verwerkt. Het project van kunstmestfabrikant OCI Nitrogen en technologieleverancier RE-N moet de productie van kunstmest op een van de grootste industriële complexen in Nederland duurzamer maken. Tegelijkertijd levert het een bijdrage aan het verwerken van het Nederlandse mestoverschot.

De productie van stikstofkunstmest vergt veel energie, nu nog gebaseerd op aardgas. Circa 70% van het aardgas dat wordt gebruikt bij de productie van stikstofkunstmest is grondstof voor het uiteindelijke product, 30% is nodig als energie voor het proces. Een deel van het aardgas wordt in de nieuwe installatie vervangen door biogas uit dierlijke mest.

Biogas gebruikt voor productie kunstmest

In de nieuwe installatie wordt het gewonnen biogas uiteindelijk gebruikt voor de productie van stikstofkunstmest: KAS. Biogas vervangt dan deels het aardgas dat nu wordt gebruikt. “Kunstmest wordt dan gemaakt uit dierlijke mest”, aldus Marc van Doorn, commercieel directeur van OCI Nitrogen. Het hele proces omvat meerdere stappen waarbij restwarmte vanuit de kunstmestproductie wordt gebruikt voor het vergisten en verwerken van de mest.

Nationaal mestcongres op 20 februari

Tijdens het Boerderij Nationaal Mestcongres is Marc van Doorn een van de hoofdsprekers. Het Mestcongres is op 20 februari 2018 in het Gelredome in Arnhem. Aan de orde komen actualiteiten op het gebied van mest en bemesting, inclusief fosfaatrechten en derogatie. In het ochtendprogramma gaat Claude Van Dongen van LTO Nederland in op actuele ontwikkelingen in het mestbeleid. Het middagprogramma omvat praktijksessies over onder meer de juridische aspecten van fosfaatrechten, kopen of leasen, fosfaatstrategie, mestexport en bemesten in de praktijk.

Van Doorn: “Ammoniak en biogas uit de biogasinstallatie gebruiken we voor het maken van kunstmest. Restwarmte van de huidige kunstmestproductie gebruiken we ook voor het indrogen van de verwerkte mest tot een mestkorrel.” De mestkorrel bestaat voor circa 90% uit organische stof, 10% bestaat vooral uit fosfaat en kali. De mestkorrel bevat relatief weinig stikstof, dat komt terecht in de geproduceerde kunstmest.

‘Mestverwerking is hier een relatief onschuldig proces. Vervoer is ook eenvoudig op het knooppunt van snelwegen’

Vergunning vaak hindernis voor grootschalige mestverwerking

Voor grootschalige mestverwerking blijkt het vinden van geschikte locaties en vervolgens het verkrijgen van vergunningen vaak een hindernis. Daar zijn al meerdere projecten door vastgelopen of keer op keer uitgesteld. Voorbeelden zijn plannen van grootschalige mestverwerking van energieproducent Twence in Zenderen en de jarenlange procedures van mestverwerker Mace in Oss. Voor het project van OCI Nitrogen is de vergunning binnen sinds eind 2017. Dat ging soepel volgens Van Doorn, ondanks de omvang: “Dat heeft er mee te maken dat de fabriek midden op het Chemelot-complex komt te staan. Mestverwerking is hier een relatief onschuldig proces. Vervoer is ook eenvoudig op het knooppunt van snelwegen.”

Marc van Doorn (51) is commercieel directeur van kunstmestfabrikant OCI Nitrogen en voorzitter van Meststoffen Nederland. Van Doorn is een van de hoofdsprekers op het Nationaal Mestcongres. Foto: Marcel van Hoorn
Marc van Doorn (51) is commercieel directeur van kunstmestfabrikant OCI Nitrogen en voorzitter van Meststoffen Nederland. Van Doorn is een van de hoofdsprekers op het Nationaal Mestcongres. Foto: Marcel van Hoorn

De totale investering van het project is circa € 80 miljoen. Om het financieel rond te zetten, is een zogenoemde SDE+ subsidie aangevraagd. Zodra dat is verleend, kan een begin worden gemaakt met de daadwerkelijke bouw inclusief aanpassingen van de installaties voor de kunstmestproductie. Dat moet dan ook passen binnen de geplande onderhoudsronde van de kunstmestfabriek. De planning is nu dat de installatie in 2020 in bedrijf kan komen.

Continue aanvoer van verse mest

Voor het proces in de vergister is straks een forse hoeveelheid mest nodig. Varkensmest is het meest geschikt, maar ook kleinere hoeveelheden rundveemest zijn te gebruiken. De mest moet zo vers mogelijk zijn. Dan vervluchtigt het minste ammoniak en methaan zodat het beschikbaar blijft voor het totale proces. Dat betekent ook dat de aanvoer continu verdeeld moet zijn gedurende het jaar.

Aanmelden van mest of vastleggen van contracten is nu nog niet mogelijk. Wanneer dat zal zijn, is nu nog niet aan te geven volgens Van Doorn: “De eerstvolgende stap is de subsidie voor duurzame energie rond te krijgen. Daarna kunnen we verder, stapje voor stapje.”

Laatste reacties

  • blc1

    Geweldig dat de vergunning er nu is ! In een eerder bericht was gemeld , dat vloeibaar ammoniumsulfaat ter beschikking kwam. Nu lees ik, dat KAS geproduceerd gaat worden. Dat lijkt me irrationeel in de eeuw van de precisiebemesting. Ik hoop maar dat Marc zich vergist heeft. Herre Bartlema Netwerk Smart Fertlization

  • Wij zijn inderdaad ook heel blij dat we de vergunning voor een integrale biogas installatie met mestverwerking op het Chemelot terrein hebben verkregen. Met betrekking tot uw opmerking, graag een stukje verheldering onzer zijde. In de te bouwen biogas installatie wordt biogas geproduceerd en daarnaast water, vloeibare ammoniumsulfaat en droge organische korrels. Er wordt geen KAS in de biogas installatie geproduceerd. Het biogas wordt in de huidige installaties van OCI Nitrogen gebruikt, ter vervanging van aardgas, om eerst ammoniak te produceren en uiteindelijk KAS. Zo wordt deels met biogas (uit mest) kunstmest gemaakt.
    Klazien Ebbens, OCI Nitrogen.

Of registreer je om te kunnen reageren.