Home

Achtergrond

Brabantse welzijnssubsidie niet voor leghennenhouders

Provincie Noord-Brabant gaat veehouders financieel ondersteunen om over te schakelen naar een systeem met meer dierenwelzijn en daarvoor hun stal moeten uitbreiden. Brabantse pluimveehouders vallen echter buiten de boot. Dit tot ergernis van ZLTO.

De Brabantse subsidie bedraagt maximaal € 30 per vierkante meter staluitbreiding, met de voorwaarde dat de veehouder niet meer dieren gaat houden. Gaat de uitbreiding gepaard met uitbreiding van het aantal dieren, dan is de subsidie maximaal € 20 per vierkante meter. De provincie verwacht hiermee 20 tot 50 veehouders te kunnen ondersteunen in de omschakeling naar een dierenwelzijnskeurmerk, zoals Beter Leven van de Dierenbescherming.

De subsidie geldt voor Oost- en Midden-Brabant, gebieden waar veel vee wordt gehouden. Met deze subsidie kunnen veehouders ‘sloopmeters’ kopen van stallen die ergens anders gesloopt worden of een andere bestemming krijgen.

Brabant steunt biologische pluimveehouderij

Voor leghennenhouders die willen omschakelen naar een welzijnsconcept van Beter Leven (1 of 2 sterren), is het echter niet mogelijk subsidie aan te vragen. De provincie steunt alleen de omschakeling naar biologische pluimveehouderij.

Hugo Bens, vakgroepvoorzitter pluimveehouderij van ZLTO, noemt de subsidieregeling dan ook een gemiste kans voor de legpluimveehouders. Bens geeft aan dat de pluimveesector helemaal niet is gekend bij het opstellen van de subsidieregeling en is hevig teleurgesteld in de provincie.

Na scharreleieren zetten supermarkten de trend van meer dierenwelzijn door. Ze eisen steeds vaker een Beter Leven-keurmerk voor de eieren. Om aan de eisen van het Beter Leven-keurmerk met een ster te kunnen voldoen, hebben de leghennen ruimte nodig om te kunnen scharrelen.

Stalderingsregeling belemmert leghennenhouders

Pluimveehouders krijgen bij het bouwen van een wintergarten (overdekte uitloop) te maken met de beperking van het bouwblok, de Brabantse zorgvuldigheidsscore (BZV) en de stalderingsregeling. Volgens de stalderingsregeling moeten veehouders die willen uitbreiden, voor elke vierkante meter uitbreiding ergens anders 1,1 vierkante meter sloopmeters opkopen. Deze stalderingsregeling belemmert Brabantse pluimveehouders om de leghennen meer ruimte te bieden, meldt ZLTO.

Bovendien is de subsidie onvoldoende omdat de prijs voor sloopmeters hoger is dan de subsidie.

“De marktprijs voor sloopmeters is inmiddels al opgelopen naar € 35 per vierkante meter, zegt Hugo Bens. Dat betekent een investering van minimaal € 40 per vierkante meter. Dat is voor de meeste pluimveehouders niet haalbaar”, aldus Bens. Hij geeft aan dat de extra regels in Brabant voor de pluimveehouders een pas op de plaats betekenen, omdat zij niet kunnen doorschakelen naar het Beter Leven-keurmerk. “Desondanks schuiven we graag aan tafel bij de provincie om tot een regeling te komen die voldoet aan de markt en maatschappij.”

Voorwaarden Brabantse regeling

De Brabantse regeling kent nog een aantal voorwaarden. Zo is de hoogte van de subsidie 5% van de subsidiabele kosten van het extra staloppervlak, met een minimum van € 5.000 tot een maximum van € 100.000 per aanvraag. Per diercategorie en dierenwelzijnsconcept is er een maximum in het subsidiabele bedrag opgenomen in de regeling. In totaal stelt de provincie € 1 miljoen beschikbaar voor veehouders die willen uitbreiden.

Of registreer je om te kunnen reageren.