Home

Achtergrond 5 reacties

Trots op voedselwalhalla voor vogels

Dirk Osinga ziet elk jaar meer weidevogels op zijn percelen. Ze nestelen en foerageren in het kruidenrijke grasland van zijn zorgboerderij. Voor zijn inzet voor de weidevogels ontving Osinga onlangs de Gouden Grutto Pul. Inmiddels nestelen er genoeg kieviten om een hongerige buizerd te verjagen. Er wordt actief gejaagd op de vos.

Elk voorjaar geniet Dirk Osinga van de geluiden in de lucht. De kieviten, tureluurs en grutto’s zijn weer terug, de lucht trilt. “Het landschap krijgt in de lente zijn ziel weer terug”.

Hij vertelt prachtige verhalen. Bijvoorbeeld over het molentje dat een paar percelen in het vroege voorjaar plas-dras zet, over kieviten die groepsgewijs een buizerd verjagen. En over de natuurvriendelijke slootranden waar graspiepers en kwikstaarten insecten vangen.

Natuur kan prima samen gaan met landbouw

Kurkdroog land

Die vogels horen er wat hem betreft helemaal bij. “Koeien, kruiden en vogels zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Natuur kan prima samen gaan met landbouw, maar je moet natuurlijk niet het land kurkdroog malen en vervolgens een koppel van honderd koeien de wei in jagen. Dan gaat het mis. Dat zie je in de omgeving van ons bedrijf. Daar zie je geen weidevogels meer. Ontzettend jammer. Gelukkig komen ze naar onze percelen.”

Lees verder onder de foto.

Dirk Osinga: “Koeien, kruidenrijk gras en vogels zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.” - Foto: Lex Salverda
Dirk Osinga: “Koeien, kruidenrijk gras en vogels zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.” - Foto: Lex Salverda

Zorgboerderij

Dirk Osinga is coördinator landbouw op zorgboerderij Noorderhoeve in Schoorl (N-H). Met een paar collega’s en veertig ‘hulpboeren’ is hij verantwoordelijk voor de landbouwtak op de zorgboerderij. De melkveehouderij is een belangrijk onderdeel van het bedrijf. Op zo’n 45 hectare loopt een koppel van 22 koeien met bijbehorend jongvee. Behoorlijk extensief en dat maakt de combinatie van landbouw en natuur wel eenvoudiger, geeft hij toe.

Aantal nesten groeit

De afgelopen jaren is Osinga vooral actief geweest met natuurontwikkeling, bijvoorbeeld met de aankoop en inrichting van een waterberging dat tevens dient als weidevogelgebied. Die vogels zijn er daadwerkelijk gekomen. Het aantal nesten groeit elk jaar. Afgelopen voorjaar zijn 40 nesten geteld.

Voor zijn inspanningen voor de weidevogels ontving hij onlangs de Gouden Grutto Pul uit handen van de agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken. Daar is hij best trots op. “Ik zie het als een blijk van waardering. Mooi toch? De prijs levert misschien ook extra draagvlak op voor onze zorgboerderij. Dat is belangrijk, bijvoorbeeld als we subsidie nodig hebben voor de uitvoering van een nieuw project.”

Lees verder onder het Facebookbericht.

Bioloog

Osinga werd door de jury tijdens de prijsuitreiking omschreven als ‘een bevlogen natuurman’. Met die omschrijving kan hij best leven. Hij studeerde lang geleden af als bioloog en vond zijn bestemming in de biologisch-dynamische landbouw, een vorm van landbouw waar hij zich prima thuis voelt. “Voedsel en natuur vormen de basis van ons leven. Zoals wij met onze koeien en ons land omgaan, blijft er genoeg ruimte over voor de natuur. Daar zijn wij ook verantwoordelijk voor.”

Osinga weet als geen ander dat het aantal weidevogels in Nederland terugloopt. Dat heeft ook met predatoren te maken zoals de vos. Inmiddels heeft hij een jager ingeschakeld. En rond het stuk weiland waar de meeste vogels nestelen, heeft hij een omheining van schrikdraad aangebracht. Vossen nemen nu een andere route.

Verdwijning insecten

Maar het mooiste is als de natuur zelf in actie komt. “De buizerd is ook een vijand van weidevogels. In het gebied dat wij in het voorjaar plas-dras zetten, nestelen elk jaar meer kieviten. Eén paartje lukt het niet om een hongerige buizerd te verjagen, maar 5 paartjes wel. Mooi om zo’n luchtgevecht te zien.”

Osinga kent de verhalen over het verdwijnen van de insecten. Daar is veel ophef over en eigenlijk is hij daar ook wel blij om. De wereld is wakker geschud. Toch is hij niet somber. Het tij kan nog steeds worden gekeerd. “Kijk naar ons eigen land. In onze kruidenrijke percelen zitten ontzettend veel insecten, het is een voedselwalhalla voor vogels. Ze komen naar ons land om te foerageren. Dat gaat niet vanzelf, maar boeren kunnen wel actie ondernemen.”

Laatste reacties

 • frl

  prachtig, ik heb van mijn land al jaren 3.5 HA in 15 juni en op dat perceel (oud greppelland )strooi ik al jaren geen kunstmest meer (twee keer per jaar stromest ) .
  Sinds vorig jaar weer veldleeuweriken en graspiepers, nu is het waterpeil in de sloot vrij laag maar door middel van plas draspomp dit jaar een greppel plasdras op dat perceel grutto en tureluur kwamen er gretig op af , het was leuk om te zien dat de kievit met zijn jongen bij de plas dras bleef insecten genoeg.

 • Alco

  40 nesten op 45 ha?
  Relatief weinig vindt ik.
  Kan me herinneren dat we een keer op vijf ha 17 nesten hadden.
  Helaas wordt nu alles door predatie vernietigd.
  18 nesten door drone vastgelegd en voor maaien alweer verorberd.

 • farmerbn

  Er zijn niet veel boeren die hun gezin kunnen onderhouden op 45 ha met 22 koeien. Natuur en landbouw gaan prima samen als je 22 koeien landbouw noemt. Ja, hij vertelt prachtige verhalen.

 • massan

  Leuk verhaal; het enige wat echt helpt is het afschieten van vossen. De rest van de maatregelen zijn bijzaak. De boeren krijgen te gemakkelijk de schuld van het verdwijnen van de weidevogels.
  De natuurweiden van Staatsbosbeheer / Brabants Landschap hebben ook het probleem dat nagenoeg geen weidevogels aanwezig zijn. Als ze ergens hadden moeten zitten was het op deze plekken. Er zitten wel veel vossen.

 • Firma Vellenga

  Ja, was ook mijn eerste gedachte, je kunt niet rond komen met gezin voor 22 koeien per hectare. Wij doen ook veel aan natuur zoals plas dras, akkerland, 1 juni land. Elk nest wat er van komt is er maar weer 1. Nadeel is dat je door bijvoorbeeld akkerranden je meteen gekort wordt op je hoeveelheid grasland, heb je veel vogels in je plas dras, maar net te hoog waterpeil krijg je een boete etc. Laten ze ons wat tegemoet komen dan kunnen we ons nog meer inzetten voor de vogels....

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.