Home

Achtergrond 8 reacties

Rechtszaak start: wie is eigenaar fosfaatrechten?

Van wie zijn de fosfaatrechten, van de pachter of van de verpachter? Om die vraag draait het in de procedure die woensdag 24 oktober start bij de pachtkamer van het gerechtshof Arnhem.

De rechtszaak gaat om een pachter die zijn hele bedrijf pacht van ASR. Maar de betekenis reikt veel verder dan dit ene geval. Op de peildatum voor de fosfaatrechten (2 juli 2015) was 24% van de grond die de melkveehouderij in gebruik heeft, op een of andere manier gepacht. De helft daarvan betreft reguliere pacht.

Ook gevolgen voor boer die deel grond pacht

De rechtszaak draait om een volledig pachtbedrijf, maar de uitkomst zal ook gevolgen hebben voor boeren die maar een deel van hun grond gepacht hebben. Dat geldt voor het overgrote deel van de veehouders. Volgens een schatting van Boerderij is de inzet van de kwestie maar liefst € 3,8 miljard. De verpachters vinden dat ze recht hebben op de helft van die waarde. Daarnaast is hun inzet dat pachters niet zonder toestemming rechten mogen verkopen.

Verpachters: fosfaatrechten vergelijkbaar met melkquotum

De verpachters redeneren dat zij de melkproductie op grond waarvan de fosfaatrechten zijn verstrekt, mogelijk hebben gemaakt. Bovendien, zo is de redenering, blijft van een bedrijf weinig over als je de fosfaatrechten weghaalt. Het is dan niet meer als gelijkwaardig bedrijf te verpachten. Ze zien daarbij een grote overeenkomst met het melkquotum, dat officieel toebehoorde aan de eigenaar van de grond en waarvan de opbrengst bij verkoop gelijkelijk verdeeld werd onder pachter en verpachter.

Pachters: fosfaatrechten zijn van pachter

De pachters vinden dat de parallel met het melkquotum niet opgaat, al was het alleen al omdat dat gekoppeld was aan grond. De fosfaatrechten zijn gebaseerd op de melkproductie en toegekend aan de eigenaar van de dieren. Zij staan op het standpunt dat de pachter volledige zeggenschap heeft over de fosfaatrechten, bij verkoop geen toestemming van de verpachter nodig heeft en kan beschikken over de hele opbrengst.

Lees ook: Pachter mag zich nog niet rijk rekenen

Oordeel rechter onvoorspelbaar

De procedure – ook wel proefproces genoemd, al is dat niet helemaal correct – begint nu, maar zal naar verwachting niet meer voor het eind van dit jaar tot een afronding komen. Over de uitslag kun je alleen maar gissen. Onder agrarische juristen leven nogal verschillende visies. Het lijkt ook onwaarschijnlijk dat het met deze ene procedure allemaal duidelijk is. Zeker als de rechter de verpachters in het gelijk stelt, rijzen meteen veel vervolgvragen, bijvoorbeeld over situaties waarin maar een deel van het bedrijf gepacht is.

Laatste reacties

 • mts_kuijpers

  Rechten zijn van degene die de dieren heeft gehouden! Dan had de verpachter zelf maar koeien moeten gaan melken.

 • farmerbn

  Zonder derogatie-aanvraag van Nederland had je deze waanzin niet gehad.

 • hollandagri

  volgens de verpachters blijft er maar weinig over als je fosfaatrechten weg haalt. kunnen ze er toch aardappels op gaan telen. en anders zonnepanelen op zetten..

 • veehouders

  Het zijn profiteurs. Niet willen werken en overal geld vangen. Ze moeten zich schamen. Ga dan de grond zelf bewerken.

 • mart

  Verpachters willen de helft van de waarde van fosfaat rechten en dan meteen case ??

 • Attie

  Blijf ze uit de vingers, liever kleine boer dan grote knecht!

 • ghsmale

  Geld maakt meer kapot dan je lief is
  De logica is weer ver te zoeken

 • Gat

  @attie zo is het wel heel zeker. Alleen sommigen denken alleen aan grote luchtkastelen

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.