Home

Achtergrond

Zeven aandachtspunten bij beschikking fosfaatrechten

Is de brief over de fosfaatrechten binnen? Controleer deze goed en maak zo nodig bezwaar.

Praktisch alle veehouders hebben bericht van RVO.nl gehad over hun fosfaatrechten. Adviseurs waarschuwen met klem om dit goed te bekijken en bij twijfel bezwaar te maken – binnen 6 weken na dagtekening.

Waar moet je op letten? Naast dingen die domweg fout kunnen zijn, zijn er een paar instinkertjes, discussiepunten en andere aandachtspunten, aldus Jan Breembroek van Flynth.

1. Geen brief gekregen maar wel fosfaatrechten verwacht?

Schrijf een brief aan RVO.nl. Er zijn ruwweg twee mogelijkheden:

Ofwel u heeft wel P-rechten nodig, maar had op de peildatum geen vee in categorie 100, 101 of 102. Dit speelt vooral voor sommige vleesvee- en jongveeopfokkers. Zij hadden een deel van hun jongvee in 2015 ondergebracht in een andere diercategorie (122). Hierdoor krijgen ze geen rechten toebedeeld, terwijl die wel nodig zijn voor het jongvee dat ze aanhouden om hun veestapel op peil te houden. Hoe RVO.nl hier mee om zal gaan, is nog niet precies duidelijk. Hangt ook af van de uitkomst over de discussie in verband met ‘disproportioneel’, zie punt 7. Bezwaar maken is wel nodig, als u kans wilt maken alsnog rechten te krijgen.

Ofwel er is een fout gemaakt. U had wel een brief moeten krijgen. Vraag dan alsnog om een beschikking. Beoordeel deze en maak dan alsnog bezwaar indien nodig.

2. Kloppen de aantallen dieren?

Zie hierboven de kwestie jongvee voor eigen opfok bij niet-melkende bedrijven. Maar uiteraard geldt voor iedereen: controleer het aantal dieren dat RVO.nl noemt.

Een geanonimiseerde beschikking. Het is een brief met in de berekening van het aantal rechten in een bijlage. Let op de dagtekening bovenaan, vanaf die datum start de bezwaartermijn.
Een geanonimiseerde beschikking. Het is een brief met in de berekening van het aantal rechten in een bijlage. Let op de dagtekening bovenaan, vanaf die datum start de bezwaartermijn.

3. Grondgebondenheid ok?

Grondgebonden bedrijven worden niet met 8,3% gekort. Zeker voor twijfelgevallen loont het dus de moeite om te checken hoe het zit. Kansen liggen er voor bedrijven waarvan de grond in 2015 forfaitair in de hoogste P-toestand is ingedeeld. Wie met grondmonsters uit dat jaar (derogatiebedrijven hebben die nog wel) kan aantonen dat de grond feitelijk een lagere fosfaattoestand had, maakt mogelijk kans op een grotere mestafzetruimte en dus op een kleiner mestoverschot en dus op lagere korting.

4. Knelgevallen moeten zich zelf voor 1 april melden.

Bezwaar maken tegen de beschikking is officieel voor hen niet nodig, maar kan geen kwaad. Sommige advocaten adviseren om tegen elke melding van RVO bezwaar te maken.

5. Check de vermelde melkproductie.

RVO.nl maakt gebruik van de leverantie aan de fabriek. Voor de wet telt de werkelijke productie. Die kan hoger zijn, bijvoorbeeld als u kalveren melk geeft, zelf melk verwerkt of melk tijdelijk niet kon leveren (penicillinemelk). Let wel op dat de fosfaatproductie hierdoor niet te hoog wordt.

6. Bij uitscharing opletten!

De rechten gaan naar degene die het vee op de peildatum had. De regels bieden de mogelijkheid dat uitschaarder en inschaarder een afspraak maken over de verdeling van de rechten zonder dat er afgeroomd wordt. Hetzelfde geldt voor bedrijven met jongvee-opfok.

7. Disproportioneel benadeeld?

Bijvoorbeeld omdat u uw nieuwe stal nog niet vol had op de peildatum, en daardoor te weinig rechten krijgt? Maak in ieder geval bezwaar! De knelgevallenregeling geldt mogelijk niet voor u. Toch zijn ministerie, RVO.nl en mensen uit de sector nog in overleg. Een rechterlijke uitspraak van 31 oktober 2017 biedt aanknopingspunten voor individuele juridische procedures. Mogelijk komt er een proefproces. Het ministerie heeft dat in beraad. Dat duurt zeker nog maanden.

Of registreer je om te kunnen reageren.