Home

Achtergrond 1 reactie

Trend 11: Agribusiness duwt duurzaamheid

Wat zijn de trends van 2018? Agribusinessbedrijven profileren zichzelf steeds vaker als aanzetters voor het verduurzamen van de voedselketen. Daarmee volgen ze de supermarkten.

Supermarkten stellen steeds hogere eisen aan de producten die zij verkopen. Zo maakten supermarktketens Jumbo, Plus en Aldi in 2017 bekend dat hun AGF-telers vanaf 2019 Milieukeur-gecertificeerd moeten zijn. Albert Heijn maakte deze keuze al eerder.

Daarnaast zijn de supermarkten aan de slag gegaan met duurzame zuivel. Jumbo eist bijvoorbeeld dat alle dagverse zuivel vanaf 2020 afkomstig is van weidemelk. Vanaf 2022 verwacht de supermarkt onder andere van haar leveranciers dat hun veehouders alleen nog maar Europees veevoer gebruiken. Albert Heijn gaat boeren die leveren volgens de nieuwe, verduurzaamde huismerkrichtlijn 3 cent per kilo melk extra betalen. Supermarkten nemen daarmee het voortouw in de verduurzaming van de voedselproductie.

Agribusiness aan zet

Niet alleen de supermarkten nemen de rol van verantwoordelijke partij binnen de voedselketen op zich. Andere bedrijven binnen de keten houden zich hier ook steeds meer mee bezig. Agribusiness bedrijven lijken zich nu geroepen te voelen om het voortouw te nemen in het verduurzamen van de voedselproductie. Voorbeelden van bedrijven die het afgelopen jaar hun strategie ernaar aanpasten zijn Agrifirm en Rabobank. Hun drang blijkt groot om hun steentje bij te dragen aan het verbeteren van de wereld.

Wat zijn dé agrarische trends van 2018? Boerderij zet ze op een rij. – Foto: Michel Velderman

Agrifirm en Rabobank nemen verantwoordelijkheid

Coöperatie Agrifirm lanceerde onder de nieuwe CEO Dick Hordijk de strategie ‘Better Together’. Naast een betere interne en externe samenwerking draagt de nieuwe strategie ook een groter maatschappelijk doel. De boodschap die Agrifirm wil uitdragen met de nieuwe strategie is het doorgeven van een verantwoorde voedselketen aan de volgende generatie. Volgens Agrifirm is een verandering van de voedselketen hoognodig. Het bedrijf geeft aan dat de vragen vanuit de maatschappij hierin leidend moeten zijn. Agrifirm profileert zich als dé ketenpartij die verantwoordelijkheid neemt voor de verandering van de voedselketen en als sparringpartner van de keten en de maatschappij. De nieuwe gewasbeschermingsstrategie is één van de praktische uitvoeringen van de nieuwe strategie. De nieuwe gewasbeschermingsstrategie moet ervoor zorgen dat de milieu-impact van gewasbeschermingsmiddelen wordt verminderd.

Een andere partij die afgelopen jaar zichzelf de rol van wereldverbeteraar heeft toebedeeld is de Rabobank. Met de missie ‘Growing a better world together’ presenteerde Rabobank zich als de bank die verantwoordelijkheid neemt en ‘opstaat voor voedselzekerheid’. Het is een wereldwijde campagne die zich niet alleen op de Nederlandse boer richt.

MVO leidend voor strategie bedrijven

De hiervoor beschreven nieuwe koersen van bedrijven passen goed binnen een aantal trends die het MVO Trendrapport 2017 beschrijft en die doorgaan in 2018. ‘Werelddoelen bepalen de opdracht’ is een trend die goed past bij de doelen van bijvoorbeeld Agrifirm en Rabobank. De maatschappelijke vragen en zorgen in de wereld op het gebied van voedselproductie zijn leidend voor de strategieën van de bedrijven. Daarnaast passen de koersen binnen ‘Ethiek is terug’. Bedrijven worden geacht fatsoenlijke en acceptabele activiteiten uit te voeren die te verantwoorden zijn. Volgens het rapport worden bedrijven steeds meer beoordeeld met moreel-ethische argumenten.

De trend die in 2017 is ingezet, lijkt door te zetten in 2018. Bedrijven in de agribusiness gaan zich realiseren dat MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) onderdeel moet worden van hun algehele strategie en misschien zelfs leidend moet zijn. Hoe en hoeveel bedrijven deze rol gaan uitvoeren, moet zich nog uitwijzen. Als vele bedrijven zullen volgen, komt het er wellicht op neer dat iedereen zich de verantwoordelijke partij in de voedselketen voelt. Of dit een goede ontwikkeling is, is nog maar de vraag. Feit is in ieder geval dat steeds meer bedrijven openlijk gaan uitdragen dat ze actief bezig zijn met het verbeteren van de (voedsel)wereld.

Trend uit 2017 zet door

Bedrijven in de agribusiness nemen de taak van verantwoordelijke partij in de voedselketen op zich. Dit past binnen de trend Werelddoelen bepalen de opdracht (pdf) uit het MVO Trendrapport van 2017. Deze trend zet door in 2018.

Eén reactie

  • Tinus1

    Allemaal leuk en aardig, maar wie gaat dat betalen? Niet de consument, niet het grootwinkelbedrijf (die moet kunnen concureren ), juist: de primaire sector! Zo kan ik ook hoog van de toren blazen! En ze hebben mij ooit het spreekwoord: verwijder eerst de balk uit je eigen oog voor de sprinter bij een ander, geleerd. Geldt ook in deze: alleen EUROPEES veevoer......dus we stoppen ook met importeren van AGF/vlees/enz uit landen buiten europa??? Gelijke monniken, gelijke kappen! Alles mag mondiaal, maar de boer moet het met zijn achtertuin doen......

Of registreer je om te kunnen reageren.