Home

Achtergrond

Mengvoerproductie EU stabiel in 2017

De mengvoerproductie in de EU was in 2017 vrijwel gelijk aan de productie in 2016. De totale mengvoerproductie steeg met 0,1% naar 156,7 miljoen ton.

Voor rundvee werd 43,5 miljoen ton geproduceerd, bijna 1% meer dan in 2016. Dat blijkt uit cijfers van de Europese federatie van mengvoerfabrikanten Fefac.

De productie van varkensvoer daalde met iets minder dan 1% naar 49,9 miljoen ton. De hoeveelheid pluimveevoer steeg met 0,4% naar 54,4 miljoen ton. Voor 2018 gaat de Fefac uit van een iets grotere stijging van 0,5% voor de totale mengvoerproductie.

In Polen steeg de productie het hardst met een toename van 7,5%. Van de grote producenten bleef de productie in Duitsland, Italië en Nederland stabiel terwijl Frankrijk en Spanje een daling lieten zien van respectievelijk 1% en 3%.

Voor het rundveevoer was 2017 een jaar met een consolidatie van de aanpassingen in 2016 na de afschaffing van het melkquotum in 2015. In Polen, België en het Verenigd Koninkrijk steeg de mengvoerproductie voor rundvee het hardst met toenames van 5 tot 8%. Droogte in Spanje en Portugal zorgde voor minder ruwvoer zodat meer krachtvoer is gebruikt.

Pluimveevoer grootste productieaandeel

Pluimveevoer is goed voor het grootste aandeel in de productie. Bij pluimvee hadden uitbraken van vogelgriep invloed op de regionale afname. Fefac noemt specifiek de eendenhouderij voor de productie van foie gras in Frankrijk en Hongarije. In Polen groeide de productie van pluimveevoer voor het derde jaar op rij, in 2017 was dat een toename van 7%.

De productie van varkensvoer daalde net als in 2016 licht. De wereldvraag, met name vanuit China, steunde de varkensprijzen in de EU weliswaar, maar dat kwam niet tot uiting in een herstel van de productie.

Of registreer je om te kunnen reageren.