Home

Achtergrond 3 reacties

Boer vindt mestbeleid niet nuttig voor eigen bedrijf

Akkerbouwers, varkenshouders en melkveehouders vinden het mestbeleid nadelig en niet nuttig voor hun bedrijf. Het beleid zou flexibeler moeten worden en compensatie moet mogelijk zijn.

Het mestbeleid blijkt niet alleen onvoldoende effectief om de Europese milieudoelen te halen, het draagvlak onder boeren is ook gering. In de evaluatie van het mestbeleid constateert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat gebrek aan draagvlak een rol speelt bij de verminderde effectiviteit van het mestbeleid.

Als onderdeel van de totale evaluatie van het mestbeleid deed Wageningen University & Research een onderzoek onder boeren naar het draagvlak voor het beleid. Wanneer wordt gekeken naar de individuele bedrijven, oordelen ondernemers dat het mestbeleid een negatief effect heeft op het bedrijfsresultaat. Het kost ze veel tijd en gaat ten koste van de arbeidsvreugde. Het beleid kost veel moeite en vergt een zorgvuldige planning. Ook wordt volgens de ondernemers fraude in de hand gewerkt.

Veel kritiek

Boeren zien het belang van een mestbeleid wel in, maar hebben op het huidige mestbeleid veel kritiek. Met name akkerbouwers vinden dat de bodemvruchtbaarheid achteruit gaat en vrezen daardoor voor lagere gewasopbrengsten. Veehouders hebben vooral moeite met het beleid vanwege de hoge kosten. Gebrek aan handhaving, waardoor mestfraude voorkomt en onvoldoende ruimte voor maatwerk zijn ook redenen voor boeren om niet enthousiast te zijn over het beleid. Ook worden tegenstrijdige milieudoelen, te ingewikkeld beleid en gebrek aan flexibiliteit in de wetgeving als argument genoemd waarom ondernemers geen voorstander zijn van het huidige mestbeleid. Niet alleen primaire ondernemers zijn bezorgd. Ook vertegenwoordigers uit de agribusiness hebben bedenkingen.

Foto: Ronald Hissink
Foto: Ronald Hissink

Nauwkeurig naleven

Ondanks alle argumenten tegen het beleid hebben akkerbouwers, melkveehouders en varkenshouders wel de intentie om het mestbeleid nauwkeurig na te leven, ook als het verder wordt aangescherpt, concluderen de onderzoekers.

Eenvoudigere en flexibelere regelgeving met compensatie- en verrekenmogelijkheden zou volgens de ondervraagden bijdragen aan meer draagvlak. Meer oog voor bodemvruchtbaarheid en soepelere vergunningverlening zal hier ook aan bijdragen.

Foto: Jacco Keuper
Foto: Jacco Keuper

Regionale aanpak

Om meer kans te hebben om de milieudoelen te halen, adviseert PBL om het mestbeleid verder uit te bouwen met regionale arrangementen. Verdere aanscherping van het generieke beleid is onvoldoende effectief. Met een gebiedsgerichte aanpak worden er in probleemgebieden meer maatregelen genomen dan in gebieden waar de normen wel gehaald worden. “Als een boer achter de doelen van het mestbeleid staat, zal hij sneller bereid zijn om aan dat beleid te voldoen”, concludeert PBL. Een gebiedsgerichte aanpak, waarin alle betrokken partijen, dus ook natuur- en milieuorganisaties, waterschappen en overheid hetzelfde doel hebben, is volgens de onderzoekers motiverend om het beleid uit te voeren.

Laatste reacties

  • landboer

    Drijfmest afvoeren /kunstmest aanvoeren : hoe krom wil je het hebben?

  • puinhoop

    Zo simpel: alles forfaitair aanwenden afhankelijk van gewassoort, rest afvoeren en/of verwerken en exporteren(de wereld schreeuwt om fosfaat). Geen dierrechten en geen subsidies meer en de markt doet de rest!!!!!!!!!!!!!!!! WAT EEN RUST.

  • koestal

    Deze onzin is ook weer bedacht achter het bureau van uit een luxe kantoor.

Of registreer je om te kunnen reageren.