Home

Achtergrond laatste update:21 mrt 2017

Innovaties boeren beloond met prijs Innovatiefonds

Twee akkerbouwers, twee melkveehouders en drie pluimveehouders zien hun innovaties beloond met een prijs van het Innovatiefonds Farmers voor Farmers.

Boeren zijn veelal technisch vaardig en creatief. Die vaardigheden komen vooral tot uiting als ze tegen terugkerende problemen aanlopen of situaties met veel eentonige of zware arbeid. Ze benutten dan meestal bestaande technieken en passen die gecombineerd op een geheel nieuwe wijze toe.

Het Innovatiefonds Farmers voor Farmers van diervoerbedrijf ForFarmers en weekblad Boerderij beloont zulke innovaties die iedereen kan aanmelden. Twee keer per jaar beoordeelt een vakjury de inzendingen. Aanmoedigingsprijzen van € 1.000 zijn er voor ideeën die vernieuwend zijn, maar nog een verdere uitwerking behoeven om volledig praktijkrijp te worden. Een prestigeprijs van € 2.500 is voor inzendingen die volledig praktijkrijp en breed toepasbaar zijn. Voor echt revolutionaire vernieuwingen is er de innovatieprijs van € 5.000. De jury kende half maart een keer de prestigeprijs toe en zes keer de aanmoedigingsprijs.

Voegbezems op aardappelrooier

De prestigeprijs ging naar de voegbezems op de aardappelrooier van akkerbouwer Wiljo Hepping. De egelband op zijn rooier raakt onder natte omstandigheden snel verstopt, soms binnen een uur zelfs meerdere keren. Het rooien moet dan stoppen om de modder weg te scheppen. Hepping verving de roller boven de egelband door vier voegbezems op rij plus een mechaniek dat de bezems oplicht bij erg veel modder. Daarna is de egelband nooit meer verstopt geraakt, ook niet bij het rooien van erg natte percelen.


  • Wiljo Hepping (44) in Nieuweroord (Drenthe) krijgt de prestigeprijs voor voegbezems die de egelband op de aardappelrooier reinigen. - Foto's: Reina de Vries

    Wiljo Hepping (44) in Nieuweroord (Drenthe) krijgt de prestigeprijs voor voegbezems die de egelband op de aardappelrooier reinigen. - Foto's: Reina de Vries

  • De voegbezems vervangen de reinigingsrol op de egelband. Onder extreme last klappen ze omhoog.

    De voegbezems vervangen de reinigingsrol op de egelband. Onder extreme last klappen ze omhoog.

Bijkomend voordeel is dat er minder beschadigde aardappelen zijn. En dat voor een investering van minder dan € 50 euro en een paar uur sleutelen. Kanttekening van de jury is dat de modernste rooiers geen egelband meer hebben, maar ze worden nog volop gebouwd voor export naar Oost-Europa en Rusland.

Bandendrukwisselsysteem op kipper

Gert Oudijk krijgt de aanmoedigingsprijs voor zijn bandendrukwisselsysteem op een kipper. Dat is niet een drukwisselsysteem waarvan er wel meer bestaan, maar een die én heel snel gaat én gekoppeld is aan het weegsysteem. De kipper weegt de inhoud en de chauffeur kan aan de hand daarvan zien hoever hij de banden moet oppompen.

Gert Oudijk (46) in het Zuid-Hollandse Strijen krijgt de aanmoedingsprijs voor het bandendrukwisselsysteem. - Foto: Joep van der Pal
Gert Oudijk (46) in het Zuid-Hollandse Strijen krijgt de aanmoedingsprijs voor het bandendrukwisselsysteem. - Foto: Joep van der Pal

Doorontwikkelde precisiebemester

Melkveehouder Wibe van Vliet boert in het veenweidegebied met veelal smalle percelen. Hij was ontevreden over het strooibeeld van zijn kunstmeststrooier door onderbemesting in de laatste meters bij de slootkanten. Spaakwielbemesters geven in het voorjaar ondanks brede banden nog veel schade. Daarom ontwikkelde de veehouder de precisiebemester of boerenbemester van Bartlema verder door van een 3 meter brede machine naar een veel breder werkende machine (9 meter) met behoud van lage bodemdruk door het gebruik van brede banden. Volgens de jury is dat een flinke aanpassing voor weinig geld.

Wibe van der Vliet (39) in Kamerik (Utrecht) krijgt de aanmoedigingsprijs voor de doorontwikkelde precisiebemester. - Foto: Herbert Wiggerman
Wibe van der Vliet (39) in Kamerik (Utrecht) krijgt de aanmoedigingsprijs voor de doorontwikkelde precisiebemester. - Foto: Herbert Wiggerman

Emissiearme putafzuiging bij melkvee

Joop van der Leeuw paste met zijn schoonzoon Jan Mul een beproefd ventilatiesysteem uit de varkenshouderij toe in de rundveehouderij en kwam daarmee relatief eenvoudig en goedkoop tot een hoge reductie van de ammoniakemissie. Door de lucht af te zuigen net onder de roosters wordt de ammoniak afgezogen waar ze ontstaat: in de put en op de roosters. Daardoor hoeft weinig lucht te worden afgezogen en kan de luchtwasser veel kleiner uitgevoerd dan in andere situaties. Dat verlaagt de investerings- en ook de energiekosten aanzienlijk.

Op het systeem is een proefstalstatus met emissiefactor 7,2 kilo ammoniak/koe verleend. Metingen in Muls stal wijzen op een emissie van 4,5 tot 7 kilo ammoniak. Volgens de jury zijn de toegepaste systemen op zich niet nieuw, maar wel de combinatie ervan die veelbelovend is.

Joop van der Leeuw (70) in het Utrechtse Hoogland ontvangt de aanmoedigingsprijs voor de emissiearme putafzuiging bij melkvee. - Foto: Ton Kastermans
Joop van der Leeuw (70) in het Utrechtse Hoogland ontvangt de aanmoedigingsprijs voor de emissiearme putafzuiging bij melkvee. - Foto: Ton Kastermans

Anticondensor in vleeskuikenstal

Roan Boon zag vanaf twee weken na opzet van zijn vleeskuikens condens op de eerste 20 meter van alle zes drinklijnen. Dat leidt daar tot nat strooisel. Bij jonge kuikens zag hij dat niet. Die nemen nog zo weinig water op dat het water dan al bovenin de stal opwarmt. Boon plaatste een zelfgebouwde warmtewisselaar direct na de bron en warmt dat water met een cv-ketel op naar 24 graden. De regeling is simpel door middel van een thermostaatknop.

Boon ziet nu geen condens of nat strooisel meer onder de drinklijnen. De technische resultaten verbeterden daardoor aanzienlijk, er is nu minder mest en het schoonmaken gaat veel sneller. De kuikenmester krijgt er een aanmoedigingsprijs voor.

Roan Boon (35) in Enschede (Overijssel) krijgt een aanmoedigingsprijs voor de anticondensor. - Foto: Joris Telders
Roan Boon (35) in Enschede (Overijssel) krijgt een aanmoedigingsprijs voor de anticondensor. - Foto: Joris Telders

Windbreekgaas voor preventie vogelgriep

Hans Hazenberg plaatste windbreekgaas voor de inlaatopeningen om het risico op insleep van het vogelgriepvirus te verkleinen. Dat virus komt via mest en veren van wilde vogels de stal binnen. Uit de vogelgriepuitbraken van 2013 is bekend dat de verspreiding te maken bleek te hebben met de windrichting en ook dat bij sommige uitbraken de besmetting was ontstaan bij luchtinlaten. Windbreekgaas kan voorkomen dat mest en veren de stal binnenkomen. Het grote probleem is wel dat dit soort gazen snel verstopt raken door stof. Hoe fijner de mazen, hoe sneller ze dichtzitten.

In de VS zijn plannen om alle binnenkomende lucht in pluimveestallen te filteren. In het verlengde hiervan is het idee van Hazenberg zo gek nog niet. Sterker nog: volgens twee door de jury geraadpleegde deskundigen binnen GD en de faculteit diergeneeskunde in Utrecht zou het plaatsen van windbreekgaas op zich een goede zaak zijn. Reden voor een aanmoedigingsprijs.

Hans Hazenberg (46) in het Friese Abbega ontvangt een aanmoedigingsprijs voor windbreekgaas als luchtfilter tegen virusinsleep. - Foto: René den Engelsman
Hans Hazenberg (46) in het Friese Abbega ontvangt een aanmoedigingsprijs voor windbreekgaas als luchtfilter tegen virusinsleep. - Foto: René den Engelsman

Veerbelaste mestschrapers in vleeskuikenstal

Aankoeken van mest in vleeskuikenstallen is een wijdverspreid probleem. Er blijven mestkoeken, soms hele platen, achter op de betonnen stalvloer na het verwijderen van de mest na een ronde. Deze aangekoekte mest is lastig te verwijderen en vleeskuikenhouders willen die weg hebben voor ze de stal met water gaan reinigen. De constructie die Josef Jörgens bedacht is bijzonder. Hij plaatste twee schuine schrapers aan de voorlader, een veer drukt deze schrapers op de vloer. De schrapers zijn schuin op de rijrichting geplaatst, handig met het oog op de uitzettingsvoegen in de stal.

Er is uiteindelijk een constructie met twee schrapers uitgekomen omdat dan de losgekrabde mest beter naar de zijkant wordt afgevoerd. Jörgens werkt nu bijna vier jaar met deze innovatie die makkelijk door collega’s is over te nemen. Een aanmoedigingsprijs van € 1.000 waard.

Josef Jörgens (56) in het Duitse Spelle krijgt een aanmoedigingsprijs voor de veerbelaste mestschraper. - Foto: Joris Telders
Josef Jörgens (56) in het Duitse Spelle krijgt een aanmoedigingsprijs voor de veerbelaste mestschraper. - Foto: Joris Telders

Of registreer je om te kunnen reageren.