Home

Achtergrond 23 reacties

Coalitie Natuurmonumenten voor ‘volhoudbare landbouw’

Natuurmonumenten presenteerde vandaag een plan van 25 punten voor verbetering van natuur, landschap en biodiversiteit in Nederland.

Onder de titel ‘Maatschappelijk regeerakkoord, Agenda voor een groen en gezond Nederland’ is het onder de aandacht gebracht van de onderhandelaars van het nieuwe kabinet en de Kamerfracties. Het staat vol mooie woorden als ‘natuurinclusieve landbouw’, ‘volhoudbare landbouw’ en ‘nieuwe efficiëntie’. Opvallend enthousiasme is er voor de Marker Wadden.

De natuurorganisatie is erin geslaagd om 13 organisaties – geen van alle collega-natuurorganisaties – aan te laten haken. Vanuit de landbouw scharen LTO Nederland, BoerenNatuur en het Louis Bolk Instituut zich achter een pleidooi voor ‘volhoudbare landbouw’. Ze willen bundeling van kennis en krachten en een integrale visie van de regering daarop. Ook de natuurinclusieve landbouw wordt genoemd, en de noodzaak van een eerlijke beloning voor maatschappelijke landbouw door boeren.

Gematigde benadering in landbouwhoofdstuk

De formulering van het landbouwhoofdstuk is erg gematigd. “Het is van belang van de agrariërs en de rest van de samenleving om ervoor te zorgen dat emissies naar water en lucht van meststoffen, gewasbescherming, amoniak en broeikasgassen zoveel mogelijk worden beperkt.” Er is behoefte aan ‘nieuwe efficiëntie’, is verder de boodschap. Dat houdt in dat agrariërs zo produceren dat de samenleving waardering houdt en een goede prijs betaalt.

Natuurnetwerk

Ietwat pikanter is een pleidooi voor snellere uitvoering van het Nationaal Natuurnetwerk, de opvolger van de Ecologische Hoofdstructuur. Daar moet een tandje bij, vindt Natuurmonumenten, samen met enkele andere organisaties.

Maar dit hoofdstuk is niet ondertekend door de landbouworganisaties. Bewust niet. Die weten hoe gevoelig dit ligt bij de achterban. De EHS heeft een roerige geschiedenis. Staatssecretaris Bleker schrapte er uiteindelijk flinke delen van, waarna een volgend kabinet er weer wat aan breide. Het project zou in 2027 klaar moeten zijn, maar heeft vertraging opgelopen. De situatie is per provincie verschillend, want die hebben er sinds enkele jaren de regie over.

Marker Wadden

Een opvallend project is de aanleg van de Marker Wadden, de nieuwe natuurbestemming voor het Markermeer. De eerste fase is al begonnen, de aanleg van kunstmatige eilandjes in het meer. Iedereen lijkt hier enthousiast over. Te beginnen bij Hans de Boer, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, een van de sprekers op het Voorjaarsforum van Natuurmonumenten, vrijdag in Amersfoort.

‘Daar ligt 80.000 hectare middenin Nederland. Ik droom wel eens dat je dat zou kunnen verbinden met de Oostvaardersplassen. Een geweldig natuurpark in hart van Nederland, tot op de drempel van Amsterdam. Prachtig zou dat zijn. Nu is het dood water. Het kost € 600 miljoen. Dat is een peulenschil. Het moet gewoon gebeuren. Het is goed voor Nederland, goed voor de economie en goed voor de natuur.’

Hans Wijers: ‘Impuls geven aan biodiversiteit’

Voorzitter Hans Wijers van Natuurmonumenten: ‘’Met de Marker Wadden geven we niet alleen een impuls aan de biodiversiteit, maar ook aan nieuwe bouwtechnieken die onze kenniseconomie versterken.’ Wijers stelt vast dat het bedrijfsleven de overheid ver voorbij is gestreefd in de omslag naar duurzaamheid. Dat komt doordat ondernemers verder vooruitkijken dan politici. “Je kunt als bedirjf alleen overleven als je relevant bent voor de samenleving.”

Zelfs LTO-voorzitter Marc Calon is ook voorstander van de Marker Wadden. Geen spoor van spijt bij de landbouwvoorman dat de landbouw niet meedoet bij de nieuwe bestemming van de ooit beoogde Markerwaard. ‘Er is geen extra landbouwgrond nodig’, zegt hij desgevraagd kort en duidelijk.

Zelfs LTO-voorzitter Marc Calon is ook voorstander van de Marker Wadden. Geen spoor van spijt bij de landbouwvoorman dat de landbouw niet meedoet bij de nieuwe bestemming van de ooit beoogde Markerwaard.

Natuurinclusieve landbouw

Marc Calon is groot voorstander van natuurinclusieve landbouw – het samengaan van landbouw en natuur op landbouwbedrijven en een nieuw toverwoord in de wereld van agrarische natuur. “In Nederland zijn we sterk in regels en subsidies. Maar dan is er ook controle nodig. Dat werkt niet goed. We moeten ophouden alles in hokje te stoppen: landbouw, natuur. De hekken moeten weg. Zowel fysiek als in onze hersens. En een beetje relaxed zijn. Beetje loslaten en accepteren dat het ook wel eens mis kan gaan.”

Verbazing over kloof tussen boeren en natuurbeschermers

De LTO-voorzitter lijkt daarmee aardig op één lijn te zitten met directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten. Van den Tweel: “Ik heb me in mijn werk over weinig zo verbaasd als over de kloof tussen boeren en natuurbeschermers.” Hij put zich uit in complimentjes voor de agrarische sector: “Boeren zorgen voor ons eten, laten we hen daar om te beginnen dankvaar voor zijn. En laten we ook erkennen dat de agrarische sector bestaat uit hardwerkende vakmensen die onmisbaar zijn voor onze samenleving en economie.”

De kritiek komt zorgvuldig verpakt: “Laten we ook gezamenlijk constateren dat de route van intensivering zijn keerzijde heeft, dat de grenzen zijn bereikt.” Hij wil samen met boeren ‘werken aan een vitale sector’. die opereert binnen milieugrenzen. ‘Laten we ons samen hard maken voor een transitie naar natuurinclusieve landbouw. Waarbij de boer een eerlijke vergoeding krijgt voor de maatschappelijke diensten die hij levert.’

LTO omarmt natuurinclusieve landbouw

Calon omarmt de natuurinclusieve landbouw en herhaalt zijn inmiddels bekende standpunt over de rooie kaarten voor boeren die het niet goed doen en ‘vette straffen voor vervuilers’. Overbemesting houdt zich niet aan hekken. We moeten ophouden met generieke normering, we moeten naar kringlopen. En dan vette straffen voor wie de vervuilt. Evenzo moet je emissie naar grondwater en ziekmakend stof niet willen. Vervuilers moet je aanpakken. Over natuurdoelen zegt hij: “Het probleem is heel vaak niet geldgebrek, maar regeltjes.”

Calon over natuurdoelen: ‘Het probleem is heel vaak niet geldgebrek, maar regeltjes’.

Laatste reacties

 • driepint

  First things first Calon. First things first.
  Als je lult over kringlopen, dan moet je eerst eens sterk maken voor een fatsoenlijk mestbeleid waar iedereen mee uit de voeten kan. Jarenlang een pleidooi gehouden voor het voeden van de wereld door Nederland en bij toverslag draaien ze om naar natuurinclusieve landbouw. Eén ding is zeker; van die verrekte dierrechten komen we nooit meer af, ongeacht of de waterdoelen zijn gehaald. Zelfs als er straks in Nederland nog maar één melkveehouder, twee varkenshouders en drie pluimveehouders zijn, dan nog zullen ze rechten moeten kopen om te mogen groeien.

  LTO is inmiddels het impopulaire jongetje uit de klas die overal ja tegen zegt om alleen maar mee te mogen spelen.

 • JKr

  De aard van Calon komt steeds meer boven drijven, de PvdA'er. Er is geen extra landbouwgrond nodig, zegt hij. Weet hij wel hoeveel ha er elk jaar afgepakt wordt, waarom wordt dit dan niet aangevuld. Natuurdoelen heeft inderdaad geen geldgebrek, daar wordt meer dan miljarden aan besteed en de regeltjes wil hij misschien nog wel strakker maken. Ik denk dat de verkeerde binnengehaald is. De rooie kaarten zullen we die ook geven aan politici die er een potje van maken? Nee, die krijgen wachtgeld. De agrarische sector is alleen bezig met brood op de plank en dat probeert hij met veel passie voor onze sector. Echter het verdienmodel wordt telkens door de overheid bemoeilijkt, waardoor er verdere intensivering noodzakelijk is om brood op de plank te behouden. Iedere boer, is mijn mening, is bereid minder dieren te houden als hij daar meer mee kan verdienen. De politici hebben het over een verdienmodel, nu Calon laat dit maar eens onderbouwd zien met garanties.

 • John*

  eigenlijk interesseert me er niet welke regels er komen als het verdienmodel maar voorop staat. Als wij hier duurder gaan produceren dan in de landen om ons heen moeten we ook de mogelijkheid krijgen om de meerkosten te verrekenen bij de burgers die er om vragen.

 • ...............

  Maar er zijn geen burgers die er om vragen, tenminste niet als ze het geld gaat kosten.

 • j.verstraten1

  Wij exporteren per saldo meer voedsel dan we importeren. In nederland maakt niemand zich zorgen of de winkelschappen gevuld blijven. Dus maakt zich ook niemand echt druk over de agrarische sector als die grond verliest of een 150.000 koeien moet krimpen. We ontpolderen ipv dat we nog iets droogleggen. Dat kost een paar euro export en omzet maar alternatieven compenseren dat. Marc Calon snapt dat.

 • driepint

  Jos, Noem eens een alternatief?

 • jeannettedekker1

  Volhoudbare landbouw. De gene die dit bedacht heeft beseft niet dat veel boeren het zo niet volhouden,of hij steekt ons volledig de gek aan. Even de vraag wat erger is.

 • j.verstraten1

  Het alternatief driepint staat toch hierboven? Creer een aantrekkelijk gebied voor wonen recreatie en natuur. Zelfs in het friese leewarden heeft de gemeente onlangs besloten dit belangrijker te vinden dan de ontwikkeling van landbouw

 • alco1

  Het is gewoon beleid waar Griekenland aan failliet gegaan is.

 • ed12345

  De hogere kosten van de"Volhoudbare landbouw" door de burger vergoed krijgen Vergeet het maar Het grote publiek wil zo min mogelijk betalen Die enkeling die meer wil betalen voor NL' s voedsel zet geen zoden aan de dijk

 • driepint

  @j.verstraten
  Heeft dat alternatief een bewezen verdienmodel?

 • Misschien Nederland een deelstaat maken van UK. Eiland denken past schijnbaar vrij goed..

 • .....

  Als boer kun je tegenwoordig net zo goed je LTO contributie naar natuurmonumenten over maken, er is weinig verschil meer tussen die 2

 • oorspronkelijk

  simpel
  alle ellende toeschrijven aan de eerst opkomende frustratie.
  griekenland leverde opgepoetste jaarrekeningen af
  domme wetenschappers en teveel migranten
  soms is populisme een makkelijk statement
  twee vliegen in een klap
  universiteiten trekken ook buitenlanders aan
  ik heb hoop en vertrouwen in een links van het midden opterende politieke samenleving waar koude sanering door marktwerking niet tot doel is verheven

 • agratax(1)

  Wil de landbouw in de toekomst overleven in de open markt, die al deze beleidsmakers voorstaan dan gaan natuurbescherming en voedselproductie voor de wereldmarkt niet samen. Het begint er steeds meer op te lijken dat de Nederlandse boeren meer gebaat zijn bij een Nederlandse Trump dan bij een nieuw ministerie van voedsel en natuur. Als we alleen de landbouw zien als voedselproducenten voor de Nederlandse bevolking, is het misschien verstandig om heel Nederland tot een Natuurpark te maken en het eten te importeren. Een andere mogelijkheid is "Indoor landbouw". Deze vorm geeft de mogelijkheid de oppervlakte te verkleinen, de transport naar de consument te minimaliseren en alle afval blijft netjes binnnen de muren van de productie fabriek.

 • alco1

  Agratax. Ken jij de kosten van "indoor landbouw"
  Kunstmest, duurzaam???

 • Farmer4life2

  Noem het aub geen "natuur" meer. Ik erger mij aan al die aangelegde speel/fiets tuinen

 • Zandboertje

  Ik zie niet in waarom je aan meer landbouwgrond ook meer gaat verdienen. Elke ha natuur geeft geen productie/overproductie. Aan iets te weinig kun je wat verdienen, aan iets teveel houdt niemand een plus over.

 • agro1

  verstraten, een zeeeer groot deel van de agri-export is gewoon doorvoer. het gat van rotterdam, zogezegd. een opschoning van de cijfertjes zou verhelderend werken.

 • MBMB

  We snappen zeker wel wat de 'natuurinclusieve landbouw' inhoudt... geen varkens, geen kippen, geen kalveren, geen geiten, en een paar grondgebonden melkveehouderijen... Zeg maar dag tegen 70% van de landbouw.. hé , lijkt dat niet erg op het GL programma?

 • 344412

  Verdienmodel first, natuurinclusief second.

 • Henk Tennekes

  Deze coalitie doet denken aan het Hollandse poldermodel. Zoeken naar de kleinste gemene deler, waar iedere belanghebbende zich in kan vinden. Dat zien velen dan als enorme vooruitgang. Het resultaat van gemeenschappelijk overleg in de landbouw en veeteelt in de afgelopen halve eeuw: we hebben een enorme agrarische export bewerkstelligd (85 miljard) en daarvoor biodiversiteit op het platteland compleet ingeleverd. De spagaat tussen economie en ecologie is bijna onoverbrugbaar geworden. Je moet wel blind zijn om de dramatische achteruitgang van de natuur niet te zien. En dat probleem gaan we met het Hollandse poldermodel echt niet oplossen. Dat gaat alleen met keiharde maatregelen die sommige belanghebbenden niet willen slikken, zoals een sterke beperking van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Er zal dus een Sicco Mansholt moeten opstaan die tegen alle weerstand in een totale ommekeer in de agrarische wereld bewerkstelligen kan. Anders kunnen we het echt schudden.

Laad alle reacties (19)

Of registreer je om te kunnen reageren.