Home

Achtergrond

Behoud POR-regeling onwaarschijnlijk

Bij de bekendmaking van het fosfaatreductieplan voor de melkveehouderij, maakte staatssecretaris Van Dam ook bekend dat de Regeling ontheffing productierechten (POR) voor de varkens- en pluimveehouderij (die op 31 december 2017 afloopt) niet wordt verlengd.

De varkens- en pluimveehouderij zijn woest hierover. Ze kregen in eerste instantie de Tweede Kamer mee. Er werd een motie van CDA’er Jaco Geurts en VVD’er Helma Lodders aangenomen, waarin wordt gevraagd het besluit om de regeling te beëindigen te schrappen.

Het is echter niet te verwachten dat het beëindigen van de regeling nu van de baan is. De POR-regeling werd destijds ingesteld om varkens- en pluimveehouders tegemoet te komen, nadat het besluit was genomen om dierrechten in deze sectoren toch te handhaven. Dit ondanks de eerdere aankondiging dat dierrechten zouden vervallen per 2015. Onder de POR-regeling kunnen varkens- en pluimveehouders een ontheffing krijgen voor 50% van de dierrechten van een uitbreiding, mits het bedrijfsoverschot mest volledig wordt verwerkt. Als de regeling wordt geschrapt, betekent dit dat bedrijven alsnog dierrechten moeten aanschaffen voor de extra dieren die ze nu zonder rechten mogen houden.

De omvang van de POR-regeling was afgestemd op de fosfaatproductie en het fosfaatplafond. Al voor de openstelling in 2015 waarschuwde Dijksma dat de regeling het plafond niet in gevaar mocht brengen. Toch werden de sectorale fosfaatplafonds in 2015 door zowel de pluimvee- als de varkenshouderij overschreden, mede door de POR-regeling. In 2016 kwam de varkenshouderij weer onder het plafond, de pluimveehouderij bleef er ondanks krimp net boven.

De toekomst van de POR zou worden bepaald aan de hand van de evaluatie van de Meststoffenwet, dit voorjaar. Van Dam maakt de stap echter nu al onder druk van Brussel, om zicht te houden op derogatie. Met overschrijding van het fosfaatplafond en de kritische blikken uit Brussel, is het niet logisch dat er nog gratis extra rechten voor mestproductie worden verleend. Ondanks de aangenomen Kamermotie.

Of registreer je om te kunnen reageren.