Home

Achtergrond

Trends 2017: sensordata geven impuls aan smartfarming

Sensortechnologie gaat landen bij boeren. Data gaan input leveren aan mogelijkheden voor smart farming. Een grote stap is de komst van het onafhankelijk dataplatform Agritrust. Analyse van big data opent de weg naar onvoorziene vondsten.

Overal in de wereld worden in toenemende mate veel gegevens verzameld en gebruikt voor adviezen. Wat aan de orde is, is de snelle groei van het aantal aan het internet gekoppelde sensoren. Die sensoren leveren oneindig grote hoeveelheden gegevens, big data. Allerlei sensoren in en aan trekkermotoren registreren voortdurend brandstofgebruik en trekkracht benodigd voor ploegen (en daarmee de zwaarte van de grond). Luchtbeelden, gewassensoren voorop trekkers en spuitmachines registeren in het veld tot zowat op de vierkante meter hoe op een bepaald moment de gewasontwikkeling is. Aardappel- en bietenrooiers en combines houden precies bij hoeveel is gegroeid.

In de melkveehouderij houden sensoren bij hoe koeien zich gedragen, hoeveel melk ze geven en wanneer ze dat doen, wat de samenstelling is van de melk, wat ze eten en ga zo maar door.

Gegevens analyseren

Het vochtgehalte van gras- en bouwland is met speciale vochtsensoren voortdurend te monitoren, veel beter dan het boerenoog dat kan. Meer en meer individuele boerenmachines worden uitgerust met één of meer sensoren en worden via een eigen IP-adres met het internet verbonden. Langs die weg kunnen dan apparaten aan elkaar worden gekoppeld, en kunnen eindeloos veel gegevens worden verzameld en opgeslagen.

De volgende stap is om die big data te analyseren om er verbanden in te vinden die weer kunnen leiden tot teeltadvies-apps.

Revolutionaire ontwikkeling

De wereld, en zoals gezegd daarmee ook de landbouw, staat aan het begin van een ontwikkeling die revolutionair is, maar die zich voor de individuele boeren ook weer redelijk gewoontjes aandient in de vorm van stappentellers voor koeien, motormanagement op de trekker, optische sensoren en weegsensoren op machines. Feitelijk maken ook de al jaren bestaande bedrijfsteeltregistratiepakketten en de Yara N-sensor van 1999, deel uit van deze trend.

De twee componenten van big data (hard- en softwarecapaciteiten en statistiek) leiden tot een explosie van nieuwe toepassingen op het gebied van zogenoemde predictive analysis – dus: toekomstvoorspellingen. Concreet voor 2017 aan de orde is de komst van het onafhankelijk agrarisch dataplatform Agritrust, dat boeren hun sensorgegevens veilig laat opslaan, en waaruit appbouwers – na toestemming van de boer – kunnen putten om er slimme toepassing uit te destilleren.

Onvoorziene vondsten

Op de langere termijn kunnen ook in de landbouw dergelijke grote dataverzamelingen tot onvoorziene vondsten leiden. In technologiekringen gaat een aforisme rond als er over big data wordt gesproken; als de berg mest maar groot genoeg is, vind je uiteindelijk wel een keer een gouden munt. Met andere woorden: als je genoeg data doorploegt, vind je altijd wel iets interessants.

Neerslagverwachting

Tegelijk met de mogelijkheden die worden geschetst voor smart farming, zit de boer met de vraag hoe er nu al nuttig gebruik van te maken. “Hoe vertaal je prachtige dronebeelden naar teeltmaatregelen, zonder lange neerslagverwachting?”, vraagt specialist Herman Krebbers zich af.

Of registreer je om te kunnen reageren.