Home

Achtergrond 3 reacties

RVO.nl: Aanscherping eis actieve landbouwer

De eisen voor actieve landbouwers zijn aangescherpt om in aanmerking te komen voor de bedrijfstoeslag in 2016. In 2015 was registratie bij de Kamer van Koophandel met landbouw als nevenactiviteit nog genoeg, zolang de hoofdactiviteit geen uitgesloten activiteit was.

Dit was voor de Europese Commissie niet langer voldoende, meldt RVO.nl. Bedrijven met landbouwactiviteit als nevenactiviteit, moeten vanaf 2016 jaarlijks met een accountantsverklaring aantonen dat hun landbouwactiviteiten een belangrijk deel zijn van hun totale economische activiteit. Anders komen ze niet meer in aanmerking voor een directe betaling uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Uit de accountantsverklaring moet blijken dat:

 • het jaarlijkse bedrag aan directe betalingen uit het GLB meer is dan 5% van de totale inkomsten uit niet-landbouwactiviteiten, of;
 • het bedrag aan inkomsten uit landbouwactiviteiten meer is dan een derde deel van het totale bedrag aan inkomsten.

Het is ook mogelijk om de hoofdactiviteit bij de KvK uiterlijk 15 mei 2016 aan te passen naar een landbouwactiviteit, als dat de feitelijke situatie is en kan volgens de regels van de KvK. Een accountantsverklaring moet uiterlijk 15 mei 2016 binnen zijn. Volgens een woordvoerder van RVO.nl heeft de aanscherping gevolgen voor ruim 4.000 landbouwers.

Het vezelhennep-pakket

Andere wijzigingen in 2016 zijn onder andere dat landschapselementen ook bij de algemene lijst mogen worden ingezet (zonder contract voor agrarisch natuurbeheer). Verder is er een nieuw certificaat in 2016: het vezelhennep-pakket. Bij dit pakket moet de volledige groene braak (EA-oppervlakte) worden ingevuld met vezelhennep. Het Akkerbouwstrokenpakket en Veldleeuwerik blijven in 2016.

Er zijn wel enkele wijzigingen, onder andere dat beheerde akkerranden voor 15 mei moeten zijn ingezaaid. Dit was in 2015 voor 15 april. Verder zijn er enkele wijzigingen voor het inrichten van het ecologisch aandachtsgebied met vanggewassen.

Laatste reacties

 • kiepel

  wijzigingen inrichten ea door vanggewas? Hopelijk is die rotdatum van 1 oktober eruit gehaald. In een natte periode is dit onwerkbaar voor de aardappel teler.

 • Barneveldsei

  Kiepel , helemaal mee eens.
  350 euro per ha voor het inzaaien van vanggewas. Nu in februari staat er nog maar een paar sprietjes. Gewoon geld verspilling. Bij een late oogs gewoon vrijstelling.

 • w.t.reedijk

  Wanneer je geen actieve landbouwer ben kan je je betalingsrechten het beste maar snel verkopen !

Of registreer je om te kunnen reageren.