Home

Achtergrond

'Imago verandert bij gebruik precisielandbouw'

Het imago van de boer verandert als de toepassing van precisielandbouw toeneemt. "De boer als datamanager appelleert aan andere gevoelens dan de boer die met beide klompen in de klei staat", schrijven onderzoekers Jacqueline Bos en Geert Munnichs in een verkenning van het Rathenau Instituut over de digitalisering van de veehouderij.

De boer kan voordeel hebben van het gebruik van gedigitaliseerde systemen die op basis van allerlei beschikbare gegevens helpen bij het nemen van bedrijfsbeslissingen. De boer heeft minder tijd nodig om zijn veestapel in de gaten te houden, waardoor hij of zij meer tijd heeft om deel te nemen aan sociale activiteiten.

Tegelijk kan er ook een nieuwe afhankelijkheid ontstaan. De auteurs geven het voorbeeld van het door Monsanto overgenomen Climate Corporation dat op basis van bodem-, klimaat- en oogstgegevens voorspellingen kan doen over de actuele situatie in een beperkte regio (10 vierkante kilometer). Met die gegevens kunnen handelaren en kopers op de graanbeurs  bepalen of ze een hoger of lager bod moeten doen voor een boer die in een bepaalde regio zit.

Gevolgen lastig in te schatten

Of precision livestock farming ook leidt tot meer schaalvergroting en/of intensivering, is niet eenvoudig te zeggen. "De gevolgen van PLF kunnen verschillend uitpakken, al naar gelang de gekozen bedrijfsstrategie en de precieze doelen waartoe een veehouder PLF inzet."

Zeker is dat de toepassing van precision livestock farming invloed heeft op het contact tussen veehouder en vee. Of dat negatief op positief is, laten de auteurs in het midden. "Maar als de veehouder alleen via een tablet of mobiele telefoon de situatie in de stal bekijkt, kan dat ook leiden tot minder persoonlijk contact en een minder sterke band met de dieren, met mogelijk nadelige gevolgen voor hun welzijn." Het is de vraag, stellen de onderzoekers, of boeren de digitale gegevens niet vooraleer moeten gebruiken om zich in hun eigen oordeel te laten bevestigen, of om zich erdoor te laten sturen.

Of registreer je om te kunnen reageren.