Home

Achtergrond 6 reacties

Storm in politieke arena raakt boer niet

Staatssecretaris Van Dam ligt politiek gezien hevig onder vuur over de onderhandelingen in Brussel. Politici hebben het er druk mee, voor de boer heeft het geen enkel effect.

Een bewindspersoon die de Tweede Kamer verkeerd informeert, begaat een politieke doodzonde. Kamerleden nemen dit heel hoog op. Als controleurs van het overheidsbeleid moeten ze de juiste informatie krijgen om hun taak goed uit te voeren. Het parlement verkeerd informeren kan grote gevolgen hebben. Minister Ivo Opstelten en staatssecretaris Fred Teeven moesten vertrekken, nadat de Kamer verkeerd was geïnformeerd over de Teevendeal. Staatssecretaris Martijn van Dam kreeg deze week een vergelijkbare aantijging aan zijn broek.

Een bewindspersoon die de Tweede Kamer verkeerd informeert, begaat een politieke doodzonde.

Annie Schreijer: Van Dam informeerde Kamer onjuist

Volgens Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik heeft Van Dam de Kamer verkeerd geinformeerd over de kritiek van de Europese Commissie op de staatssteun in het fosfaatrechtenstelsel. Uit antwoorden op schriftelijke vragen aan de Europese Commissie werd duidelijk dat de Commissie Nederland al op 7 juli had gemeld dat er sprake zou zijn van ongeoorloofde staatssteun. Van Dam zegt dat hem pas in september duidelijk was dat Brussel niet akkoord zou gaan met het wetsvoorstel. CDA-Kamerlid Jaco Geurts vroeg op hoge poten om opheldering. Hij kreeg hiervoor bijna de voltallige Kamer achter zich. SP-Kamerlid Henk van Gerven stelde hierbij zelfs de vertrouwensvraag.

Als de vertrouwensvraag klinkt, is er echt iets mis

Die vertrouwensvraag is een zware vraag in Den Haag: dan is er echt iets mis. Vraag is of Van Dam de Kamer onjuist heeft geïnformeerd. Daar lijkt het niet op. Tijdens het nachtelijke debat over de fosfaatrechten heeft hij aangegeven in juni en in juli contact te hebben gehad met de Europese Commissie over de staatssteunkwestie, maar dat pas in september duidelijk was dat er onoverkomelijke bezwaren waren. Dit is vervolgens in oktober aan de Tweede Kamer gemeld, bij het voorstel om de wet aan te passen.

De vraag is of Van Dam de Kamer onjuist heeft geïnformeerd. Daar lijkt het niet op.

Van Dam lijkt zaken te hebben verzwegen voor de Kamer

Van Dam heeft niets onjuist gemeld, maar hij lijkt wel dingen te hebben verzwegen. De kwestie rondom staatssteun is pas in oktober aan de Kamer gemeld, terwijl dat eerder had gekund.

Van Dam en zijn voorganger Dijksma doen al langer schimmig over de onderhandelingen in Brussel. Alle verzoeken om duidelijkheid over de onderhandelingen worden weggewuifd. Daarmee wekken ze argwaan. Wordt er wel gedaan wat wordt gezegd?

Onvrede over handelswijze Van Dam

Kamerleden nemen het hoog op. Het is verkiezingstijd en partijen willen zich graag laten horen. Een debat waarbij Van Dam op het matje moet komen, wordt vooralsnog tegen gehouden door coalitiepartijen VVD en PvdA. Maar dat er onvrede is over het handelen van Van Dam, dat is wel duidelijk.

Politieke rel raakt boerenbedrijf niet

Voor de ondernemer heeft de politieke rel geen enkel effect. De fosfaatrechtenwet is door de Tweede Kamer en zelfs al zou Van Dam moeten vertrekken – wat niet te verwachten is – dan nog wordt het fosfaatrechtenstelsel er niet anders van. De kwestie is belangrijk in de politieke arena, maar op het erf heeft het geen enkel effect.

Laatste reacties

 • hylkema.l

  Het is wel vaker gebeurd, dat vlak voor verkiezingen een bewindspersoon moest aftreden. Als Annie gelijk heeft en Geurts doorzet in de 2eKamer, dan ben ik benieuwd wat de uitkomst zal zijn.
  Voor de melkveehouderij sector zal het niet teveel uitmaken. Voor 2018 is er nu duidelijkheid, en voor 2017 zal de sector moeten inleveren, of met derogatie of nog zwaarder inleveren zonder derogatie.

 • farmerbn

  Niks zeggen is ook verkeerd informeren. Vermaas praat het gedrag goed en dat is onjuist. Waarom doet ze dat?

 • WaandersVOF

  Als de derogatie in 2017 wegvalt en ook in 2018 komen er helemaal geen fosfaatrechten

 • Zuperboer

  Mw. Vermaas het zou interessant zijn om uit te vissen wat er werkelijk gebeurt in Brussel. Het zou kunnen dat onze paarse regering en haar vertegenwoordiger (v. Dam) in deze casu heel andere belangen behartigen dan die van de melkveehouderij en indirekt de overige agrarische sectoren. Is Nitraatbeleid wel de ware reden van al het gepruts of is het een afleidingsmanouvre en verkopen Rutte c.s. de landbouw in ruil voor stikstofrechten voor industrie/verkeer???

 • alco1

  Ach @zuperboer. Ik denk niet dat dat mag.
  Ik heb ook al zo vaak gevraagd te achterhalen hoe dat fosfaatplafond tot stand gekomen is.
  En wie het ondertekend heeft en hoe Brussel daar nu over denkt.

 • abjongeneel

  Slap commentaar van Mariska Vermaas, wanneer het de wet haar inziens niet veranderd, dan is kennelijk het gedrag van deze staatssecretaris van geen belang.
  Hij heeft echter in in oktober verklaard dat de beslissing over ongeoorloofde staatssteun hem had verrast en rauw op zijn dak was gevallen.
  Nu blijkt echter dat hij al maanden van te voren over deze bezwaren uit Brussel had vernomen (dat het als ongeoorloofde staatssteun werd gezien)
  Daarover de nodige onderhandelingen en discussie met Brussel had gevoerd, waarna er uiteindelijk het definitieve nee in oktober kwam.
  Dat is toch duidelijk anders dan een totaal onverwachte beslissing die je ineens wordt toegestuurd en rauw op het dak valt.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.