Home

Achtergrond 1 reactie

3 Friese boeren over hun strijd tegen muizen

Na de grote plaag van vorig jaar zorgen muizen op diverse plekken in Friesland weer voor problemen. Sommige bedrijven worden zwaar getroffen. Op diverse plekken zetten Friese veehouders hun percelen grasland onder water om muizenschade te beperken. Graszaad- en graantelers staan machteloos in de strijd tegen veldmuizen.

De veldmuis zorgt al ruim een jaar lang voor veel problemen bij Friese melkveehouders én akkerbouwers. In de vroege zomer van 2014 steekt in het zuidwesten van Friesland een grote muizenplaag de kop op. Op verschillende plekken veroorzaken de veldmuizen er dit voorjaar opnieuw problemen, zoals op de kleigrond ten noorden van Sneek en Bolsward. De dieren profiteren van de zachte winter en het droge voorjaar en vermenigvuldigen zich snel, zeker nu de droogte aanhoudt.

Johannes Houts­ma

Teler Johannes Houts­ma heeft 22 hectare graszaad, verdeeld over drie percelen. Hij vreest grote opbrengstverliezen als gevolg van muizenvraat. Nadat hij vorig jaar al 9 hectare verloor, heeft hij ook dit groeiseizoen veel last van de kleine knaagdieren. Bemesting met zwavelstikstof in april zette geen zoden aan de dijk en ook bevloeiing met water hielp niet afdoende. De komende weken is het afwachten geblazen. "Het graszaad moet nog een paar weken blijven staan. We kunnen en mogen niets doen. Grasland kun je nog onder water zetten; wij kijken lijdzaam toe. Dat is frustrerend en wrang." Houtsma heeft al 4,5 hectare afgeschreven. De schade bedraagt € 2.000 per hectare. "We kunnen er alleen nog wat hooi van winnen."

Marc Klein Swormink

De muizenschade bij Marc Klein Swormink werd getaxeerd op € 22.500. Het is maar een deel van de werkelijk gemaakte kosten. De melkveehouder kocht 600 ton kuil aan, huurde op afstand 20 hectare grond en kocht een pomp om zijn percelen onder te laten lopen. "Het water helpt goed", zegt de veehouder, die eind april al begon met pompen.
Bij Klein Swormink worden proeven gedaan ten behoeve van het muizenonderzoek. Begin juni werd zijn bedrijf al bestempeld als 'een locatie die kan uitgroeien tot een plaagsituatie'. Op ­basis van het aantal holen, keutels en muizen op vier plekken in een perceel werd uitgegaan van 4.500 muizen per hectare. "Het gras lijkt groen, maar de schade is enorm. Als we niks doen, halen we er niks meer van af, ondanks het feit dat het herstelvermogen van Engels raaigras op de zware klei hier enorm groot is."

 

Harm-Jan Sijbrandij

Per uur pompt Harm-Jan Sijbrandij 500 kuub slootwater op zijn grasland. Sinds begin juli is de melkveehouder in Hidaard bezig zijn percelen blank te zetten. Doel is de talloze muizenholen onder te laten lopen, zodat de kleine plaaggeesten boven komen drijven. Vervolgens is het aan de honderden aanwezige meeuwen om de snel groeiende populatie veldmuizen uit te dunnen. Sijbrandij zet op een dag zo'n 3 hectare onder water. Het voelt voor hem erg tegenstrijdig om zijn land onder te laten lopen. "Maar als we nu niets doen dan ziet er hier straks net zo uit als in het gebied waar de plaag vorig jaar de kop opstak."

Muizenschade: de feiten

• Getaxeerde schade 
€ 15 miljoen, op basis 
van eerste snede
• LTO en Actiecomité Muizenschade: schade 
€ 73 miljoen
• Zo’n 900 veehouders getroffen
• 22.000 hectare vernield, waarvan 7.000 hectare ernstig
• Provincie verstrekte tot nu twaalf muizenleningen
• Veel boeren troffen regeling met bank
• Sinds voorjaar tientallen schademeldingen bij LTO 
en NAV
• Actiecomité Muizenschade wil soepeler regels voor scheuren grasland

Eén reactie

  • farmerbn

    Muizen vangen en bij de tweede kamer loslaten.

Of registreer je om te kunnen reageren.