Home

Achtergrond

De 5 meest spraakmakende blogs van 2015

Boerderij zet tot het nieuwe jaar alle hoogtepunten van 2015 voor u op een rij. Vandaag: de meest spraakmakende blogs van 2015. De meningen van onze bloggers vonden gretig aftrek en er werden felle discussies gevoerd. In het jaar waarin het einde van de melkquotering vaak centraal stond discussieerde vooral de rundveehouders graag.

1# Vergaderboer: 'Goedkoop meeliften met LTO'

27 juli 2015

"Waarom ben jij lid van de NMV  en niet van de LTO?", vraag ik hem. "Ik ben een beetje een vrijbuiter en voel me daar beter thuis. En de contributie is veel lager. Voor minder dan €300 ben ik lid. Het is een club met weinig overhead en sobere vergoedingen voor de vergaderboeren", geeft hij mij nog even een steek onder water.

Lees hier de hele blog

2# Robert Bodde: 'Gênante melkprijscrisis'

13 augustus 2015

Een varkenshouder, rundveehouder en akkerbouwer gaan naar het casino. De varkenshouder neemt € 1.000 mee, zet alles op rood, wint en speelt verder. Zijn eindstand kan alle kanten opgaan: van dikke winst tot € 1.000 verlies. De rundveehouder neemt € 250 mee, wisselt € 100 naar fiches en speelt daar de hele avond mee. Hij gaat met een minimale winst of een klein verlies naar huis. De akkerbouwer blijft thuis en renteniert verder.

Lees hier de hele blog

3# Vergaderboer: 'Tros Radar aanpakken'

3 maart 2015

"Radar is een onbetrouwbaar televisieprogramma dat talloze mensen en ondernemingen schade heeft berokkend", zegt advocaat Ferdy Roet van de Stichting Loterijverlies. Daar kunnen wij als boeren over meepraten. Eenzijdig en vals wordt onze bedrijfstak afgeschilderd. Elke nuance ontbreekt. Van tevoren is het Radar-standpunt bekend en de uitgenodigde vertegenwoordiger van de sector wordt voor de televisie even haarfijn gefileerd.

De 5 meest spraakmakende blogs van 2015

Lees hier de hele blog

4# Dirk Strijker: 'Intensieve koeienhouderij is dodelijke cocktail'

7 juni 2015

Ik maak me grote zorgen over wat er zich afspeelt in de veehouderij, en dan vooral in de melkveehouderij. De melkveehouderij is in hoog tempo gegroeid, en die groei is nog niet ten einde. Een paar weken geleden bleek dat het fosfaatplafond doorbroken werd, en dat er volgend jaar nog een klap bovenop gaat komen. In de melkveehouderij wordt het afgedaan als een lastig probleem dat maatregelen vereist.

Lees hier de hele blog

5# Vergaderboer: 'Echte ondernemers kiezen weidegang'

5 juni 2015

"Een boer is ondernemer", zegt Hanna. "Die moet verder kijken dan zijn eigen erf. Voor zijn product is de markt het belangrijkst. Als hij zelf zijn melk, kaas of yoghurt aan de man brengt is hij eigen baas. Als hij het levert aan een zuivelfabriek moet hij zich aanpassen aan de eisen van die fabriek. Voor de boer is melk het eindproduct. Voor de fabriek grondstof voor producten met een zo hoog mogelijke toegevoegde waarde." Daar moet een melkveehouder zich op aanpassen. Dat betekent onder meer weidegang.

Daar moet een melkveehouder zich op aanpassen. Dat betekent onder meer weidegang.

Lees hier de hele blog

Paula Pfauth

Of registreer je om te kunnen reageren.