Home

Achtergrond

Resistentie tegen antibiotica neemt toe

De resistentie tegen antibiotica neemt in Europa toe. Dat blijkt uit een publicatie van het Europees Centrum voor Ziektebestrijding (ECDC).

In 8 EU-landen is de verspreiding van carbapenemase-producerende enterobacterie fors uitgebreid, in 3 Zuid-Europese landen is er sprake van een endemische situatie. Daar komt de resistente bacterie continu voor, waardoor een groeiende groep patiënten niet meer behandeld kan worden met de carbapenemase-antibiotica, die al te boek staan als hoogwaardige antibiotica die als laatste redmiddel kan worden ingezet.

De resistente MRSA-bacterie, die ook in de veehouderij voor komt, is voor het vierde achtereenvolgende jaar minder aangetroffen in de EU. 17,4% van de bacteriën was resistent, in 2011 was dit nog 18,4%.

25 duizend doden door resistente bacteriën

Eurocommissaris Vytenis Andriukaitis voor Volksgezondheid en Voedselveiligheid benadrukt dat directe actie noodzakelijk is. In Europa sterven er jaarlijks 25 duizend mensen door infecties met resistente bacteriën. Reductie van antibioticagebruik in de veehouderij en in de humane gezondheidszorg zijn de belangrijkste maatregelen waar nu op wordt ingezet. Antibioticaresistentie is een van de onderwerpen die Nederland tijdens het Europees voorzitterschap op de agenda zet.

Of registreer je om te kunnen reageren.