Home

Achtergrond 1 reactie

Grote mestverwerkingsinstallatie in Coevorden

In Coevorden wordt begin 2016 begonnen met de bouw van een mestvergister met mestverwerkingsinstallatie.

De digestaat wordt met warmte van de naastgelegen afvalenergiecentrale EVI gedroogd tot mestkorrels. Doelstelling is dat er tussen de 100.000 en 260.000 ton mest verwerkt zal worden. Binnen de vergunning is ruimte voor 280.000 ton mest.

Moeilijk afspraken te maken

De aanvoer van dierlijke mest heeft initiatiefnemer Bio Energie Coevorden (BEC) geregeld via een aantal mestdistributeurs. "Onder voorwaarden kan de mest gewoon aan de poort gebracht worden. We hebben geleerd dat het moeilijk is om vaste afspraken met boeren te maken. Als ze de mest elders goedkoper kwijt kunnen, gaan ze daar heen", aldus een woordvoerder van BEC.

Afzet in Oost-Duitsland

Voor de installatie zijn alle vergunningen rond. De bouw begint komend voorjaar, waarna in 2017 de eerste mest verwerkt kan worden. De verwachting is dat er vooral mest vanuit Nederland komt, maar ook Duitse mest zal verwerkt kunnen worden. De mestfabriek komt op een industrieterrein dat deels in Nederland en deels in Duitsland ligt. De gedroogde mest gaat per trein naar het Oost-Duitse Magdenburg. Vanaf daar wordt de mest afgezet in Oost-Duitsland. "Direct over de grens in Duitsland neemt de vraag naar mest ook af. Je zult er verder mee moeten. Dagelijks rijdt er een trein vanuit Oost-Duitsland met grind naar Nederland. De mestkorrels kunnen als retourvracht mee.

Biogas

Bij de installatie wordt de mest eerst vergist, waarbij het biogas wordt opgewerkt tot aardgaskwaliteit zodat het op het net kan worden geleverd. Ook wordt de CO2 afgevangen en vloeibaar gemaakt, om vervolgens te verkopen.

Eén reactie

  • fietskip

    Biogas opwerken tot aardgaskwaliteit is volgens mij de manier. Misschien wel om de gaskraan in Groningen nog verder dicht te zetten. Je kunt het misschien wel op kleine schaal op eigen bedrijf inzetten voor eigen energie (gas en elektra).

Of registreer je om te kunnen reageren.