Home

Achtergrond 14 reactieslaatste update:21 mei 2014

Eickhout: ‘Biodiversiteit is heel belangrijk’

Bas Eickhout was afgelopen periode in Brussel vooral actief op het gebied van landbouw, economie en milieu. Hij wil zich ook de komende periode inzetten voor groenere landbouw met een eerlijke prijs voor de boer.

Bas Eickhout (37) is lijsttrekker van GroenLinks bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Hij wil zich de komende periode wijden aan een duurzamer energiebeleid en een zorgvuldiger gebruik van grondstoffen.

Wat heeft u afgelopen periode bereikt voor de Nederlandse boer?

“Er in Brussel meer aandacht gekomen voor de positie van de boer in de keten, waardoor de boer meer marktmacht krijgt. Er zijn nu meer mogelijkheden om afspraken te maken in de keten. We worden als GroenLinks vaak afgeschilderd als anti-boer, maar dat zijn we niet. We vinden juist dat het belang van voedsel en voedselproducenten veel meer op de agenda moet. Daarom hebben we voedselspeculatie aangepakt. Daarnaast zijn duurzame energie en de biobased economy beter op de agenda gekomen. Daarbij speelt de boer een belangrijke rol, als producent van biomassa.”

De afgelopen periode is een nieuw landbouwbeleid ontwikkeld. Wat vind u daarvan?

“Bij de hervorming van het landbouwbeleid heb ik veel teleurstellingen moeten slikken, bijvoorbeeld bij de vergroening. Ik was als enige namens het Nederlandse groene geluid vertegenwoordigd in de landbouwcommissie. Omdat de Groenen zeer eensgezind zijn op het gebied van landbouw, maakt het niet uit dat ik plaatsvervangend lid was, omdat mijn fractiegenoten met stemrecht mijn visie delen. Ik was namens de Groenen ook trekker van het dossier horizontale regulering (financiering en monitoring van nieuwe regels, red), dus ik had zeker invloed.”

Waarom kreeg u geen meerderheid voor uw vergroeningsplannen?

“Dat ligt vooral aan de samenstelling van de landbouwcommissie. De vertegenwoordigers van de sociaal democraten en de liberalen in de landbouwcommissie zijn vrij conservatief: ze gaan voor behoud van het traditionele landbouwbeleid. Van dezelfde partijen zitten de meer groene leden in de milieucommissie. Hoewel de verhoudingen tussen de fracties in alle commissies vergelijkbaar zijn, kan ik door dit verschil in de milieucommissie wel een meerderheid krijgen en in de landbouwcommissie niet. Dat verschil is er ook tussen de landbouwcommissie en het plenaire parlement. Vaak is iets dat in de commissie is aangenomen een hamerstuk in de plenaire vergadering. Bij het GLB was dit niet het geval, daar werd zelfs door partijen plenair anders gestemd dan in de commissie.”

Wat moet er op landbouwgebied veranderen in Brussel?

“Er waait teveel een liberale wind door Brussel. De tegenstand hiertegen neemt wel toe, maar de meerderheid is toch voor verdere liberalisering van de markt. Daar zijn we tegen. Nu het melkquotum verdwijnt, ontstaat er nog meer een ratrace van concurreren op kostprijs en schaalvergroting. De overheid moet meer kiezen voor de kleine partijen in de keten, zoals de boer.”

Wat staat er nog meer op uw agenda?

“We moeten efficiënter omgaan met hulpbronnen en reststromen. De biomassa die de landbouw produceert, moet beter worden benut, bijvoorbeeld om duurzame energie van de maken. Daarnaast moet het landbouwbeleid groener. De huidige vergroening is een papieren tijger geworden die niet gaat werken.”

U wilt efficiënt omgaan met hulpbronnen. Is het dan niet beter om in Nederland geen landbouwgrond uit productie te halen voor vergroening?

“Nee. De intensieve landbouw zoals we die in Nederland kennen loopt ook tegen grenzen aan. Biodiversiteit is essentieel voor een duurzame productie. De landbouwproductie in Nederland is hoog, maar dat wil niet zeggen dat we door moeten rennen. En inderdaad, dat vraagt wel wat van de boer.”

Waarom moet een boer op u stemmen?

“Als je vindt dat kwaliteit, innovatie en duurzaam gebruik van hulpbronnen belangrijk is voor voedselproductie moet je op ons stemmen. Als je mee wilt met de race om meer te produceren voor de wereldmarkt moet je dat niet doen.”

Serie verkiezingen

In de aanloop naar de Europese verkiezingen op 22 mei komen Nederlandse kandidaten van verschillende partijen aan het woord. Vandaag Bas Eickhout, lijsttrekker van GroenLinks voor het Europese Parlement.

Stemhulp

Boerderij heeft speciaal voor de Europese verkiezingen een stemhulp ontwikkeld. Met de stemhulp kan op basis van agrarische stellingen bepaald worden welke partij het beste bij uw visie past. De stemhulp is te gebruiken via:
www.boerderij.nl/stemhulp

Laatste reacties

 • Broes

  Maar 22 mensen hebben tot nog toe dit artikel gelezen.
  Moeten we nu vaststellen dat biodiversiteit helemaal geen rol speelt bij de bedrijfsvoering? Of willen we helemaal niet weten dat Bas Eickhout zegt zich in te zetten voor een eerlijke prijs voor de boer?

 • jordi 1455

  @Broes die bas is van groen links en die groen links is niet geliefd bij boeren.

 • Broes

  Ja Jordi, als hij toegejuicht wil worden kan hij volgens jou vast beter meedoen aan de Zwarte Cross toch?

 • Fermer

  @Broes, als hij interesse van de boeren wil verkrijgen zal hij een duidelijker verhaal moeten vertellen. Zo zegt ie hier veel biomassa voor de vergister te willen produceren in Nederland en daarnaast een landbouw die duurzaam omgaat met hulpbronnen met een grotere biodiversiteit. Het gevolg is inderdaad dat je dus veel minder zult produceren voor de wereldmarkt. Hoe ziet ie dat in verhouding tot de Nederlandse economie en Nederlandse boeren en hun inkomen en welke garanties geeft ie?

 • joannes

  Waarom hoor ik hem niet over de boeren inkomens en de bedreigingen daarvoor praten? Die drie holle woorden: kwaliteit, ¨innovatie en duurzaam gebruik van hulpbronnen¨ roept hij voor zijn achterban in de burgerij, maar wat zijn zijn oplossingen voor boeren die hiertoe verleid moeten woorden? Met regels en wetten wordt iedere keer weer het inkomen van de boer bedreigt die als enigste weerbaarheid moeten vluchten in opschalen. Hij heeft de consequenties van zijn eigen beleid niet doorgedacht wanneer hij het boeren inkomen er niet bij betrekt. Met zijn socialistische inslag zal hij ook over minimum prijzen moeten gaan praten als consequentie voor die máátregelen die hij wil. Met de klemtoon op ¨Maat¨. Maar minimum prijzen raken direct die Burgerij!

 • Broes

  Joannes, die 'Burgerij' van jou heeft net zo goed met steeds veranderende regelgeving, reorganisaties en afhankelijkheid te maken. Voor 'Boeren' worden geen uitzonderingen gemaakt.
  Hierboven staat dat hij juist wel het inkomen van de boeren erbij zou betrekken.

 • Broes

  Er zijn ook boeren die wel belangstelling hebben voor biodiversiteit:
  'Een robuust systeem met gezonde koeien. Dat is een belangrijke doelstelling van het BoerenGilde. Koeien die hun natuurlijke gedrag kunnen laten zien in een natuurlijke omgeving met veel biodiversiteit.'

 • Fermer

  @Broes, dat de burgerij ook met steeds veranderende regelgeving, reorganisaties en afhankelijkheid heeft te maken weten wij als boeren ook. Wij zijn ook burgers.
  Ik lees op de website van het 'prille' BoerenGilde, dat ze staan voor oude waarden in nieuwe tijd. Is alleen maar toe te juichen. Of hun visie en doelstelling levenskracht heeft en haalbaar is? De tijd zal het leren. Het heeft zo goed als alles te maken met een inkomen kunnen genereren. Een ieder moet doen wat hem of haar goed lijkt als ie een toegevoegde waarde wil zijn, maar dit is niet voor allen weggelegd en haalbaar. Dus niet tegenover elkaar gaan staan, maar naast elkaar. Als het een alternatief is voor schaalvergroting, na bewezen positieve financiële resultaten, draagt dit dan gerust aan.
  Wat mij sceptisch maakt is dat de boer in deze altijd het risico draagt, verderop in de keten pakken ze gewoon hun marge. Loopt het goed zitten ze goed, loopt het mis hebben hun geen risico.
  Plan van Groen Links lijkt me in Nederland niet haalbaar, in de rest van Europa wordt er wel volop op deze manier geboerd. Heeft alles te maken met beschikbare ruimte en grondkosten. Als vb. probeer maar eens 50 vrijstaande woningen in centrum Amsterdam te realiseren. Kosten technisch is dit ook niet haalbaar.

 • Broes

  Wat je hier zegt emmerij is feitelijk dat de grond in Nederland te duur is voor verantwoord landbouwgebruik. Dat zou toch heel erg jammer zijn.

 • Fermer

  @ broes, wat is verantwoord? En wat heeft de maatschappij er voor over? Garandeert men de boer een vergoeding voor z'n ingezet kapitaal, z'n risico's en z'n arbeid, dan is alles mogelijk. Momenteel levert Nederland haar boeren uit aan de wereldmarkt, met nog een kleine compensatie die al naar believen wordt afgebouwd en dus ook geen langdurige zekerheid geeft. Wat verwacht men dan? Het is geen baan met CAO en WW, dus als ondernemer moet je een eigen weg met een inkomen zien te volgen.

 • Broes

  @emmerei: een groeiend aantal zzp-ers in Nederland hebben een onzeker bestaan in een wereldmarkt en is onderworpen aan inperkende regelgeving. Velen van hen moet zo af en toe van beroep veranderen. Maar een klein deel van deze zzp-ers is agrariër.

 • Fermer

  @Broes, zzp-ers hebben in Nederland inderdaad ook een onzeker bestaan, wat ook niet wenselijk is. Als boer heb je echter een flinke investering in je bedrijf zitten, is toch een wel wat ander verhaal lijkt me.
  Waarom denk jij dat als we het niet op jou wenselijke manier doen het niet verantwoord zou zijn?
  Wij hebben MRY-koeien en boeren zo'n beetje op de manier zoals het Gilde omschrijft. Wij halen het uit de markt, wat is daar op tegen. Het Gilde probeert een markt te creëren met als ik het goed heb subsidie-geld van het Leader. Wij proberen onze eigen broek op te houden met daarbij ook oog voor verantwoorde landbouw te hebben. Je hoeft niet klakkeloos achter de menigte en adviseurs aan te lopen. Als boer heb je ook zelf een verantwoordelijkheid hierin. @Broes, scheer niet alles over één kam, maar kijk ook eens om je heen. Daarbij moet je zo wie zo als boer je altijd aan de wettelijke regelgeving houden en daarmee ben je dus altijd maatschappelijk verantwoord bezig.

 • Broes

  Goed verhaal emmerei. Daar houdt ik je aan.
  Inmiddels hebben toch nog in totaal 88 mensen het artikel willen lezen.

 • Fermer

  @Broes, jij blij, alleen jammer dat het net te laat voor de verkiezingen was. Inhoudelijk communiceren is niet je sterkste kant merk ik, dus laten we het hier maar weer bij.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.