Boerenleven

[Missing text /esp/article/type/article for nl] 1 [Missing text /esp/article/comment for nl]

11 jaar geleden: start cursussen verdoofd castreren

Vandaag elf jaar geleden startte de eerste cursus ‘verdoofd castreren’. Varkenshouder leerden daar hoe ze zelf biggen met CO2-gas onder zeil konden brengen zonder dat er een dierenarts aan te pas hoefde te komen.

Verdoofd castreren was een tussenstap op weg naar het einddoel: volledig stoppen met castreren van beerbiggen. De planning was destijds om dat in 2015 voor elkaar te hebben, al waren er ook meteen al vraagtekens over de haalbaarheid van die datum. Dat had vooral te maken met de financiën. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) moest toen namelijk nog oordelen over de constructie voor de aanschaf van verdovingsboxen door de zeugenhouders. Supermarkten zouden hun leveranciers een paar cent toeslag betalen op het varkensvlees. Die toeslag zou in een fonds komen vanwaaruit de benodigde CO2-verdovingsapparatuur kon worden betaald.

Stop castratie van beerbiggen nog altijd niet van kracht

Verschillende boeren gingen voortvarend aan de slag met het nieuwe castreren. In de wet werd er echter niks over opgenomen, iets dat actiegroep Varkens in Nood mateloos stoorde. De Nederlandse varkenssector claimde dat twee derde van de varkenshouders verdoofd castreerde, de actiegroep geloofde er niets van. Ook het bestrijden van napijn, zou volgens de actiegroep door de meeste varkenshouders niet gedaan worden.

Er kwam een nieuwe datum: 1 januari 2019. Vanaf die datum zou het dan eindelijk helemaal gedaan zijn met het chirurgisch castreren. Maar weer bleek dat makkelijker gezegd dan gedaan, omdat de grote slachterijen het berenvlees moeilijk kunnen vermarkten. De angst voor berengeur in de braadpan, is nog altijd te groot, vooral bij Duitse afnemers.

De huidige stand van zaken is dat een overgangstermijn geldt: biggen mogen nog wel verdoofd gecastreerd worden, mits varkenshouders ook aan pijnbestrijding doen.

[Missing text /esp/comments/onecomment for nl]

  • WGeverink

    Wij zijn ook berenvlees aangesmeerd. We stonken met ons allen het appartement uit.

[Missing text /esp/commentform/registertocomment for nl]

[No translation for /esp/footer/disclaimer, nl]