Akkerbouw

Nieuws

Mengteelt met veldbonen kansrijk, lupine vraagt meer tijd

Een mengteelt van veldbonen en granen kan zeker rendabel zijn voor de biologische teelt, mits goede rassen bij elkaar worden gezocht. De eiwitopbrengst is optimaal, terwijl de bakkwaliteit van granen beter .

Dit bleek maandag 29 juni uit de proeven ‘peulvruchten en mengteelten’ van het Louis Bolk Instituut op de bio-bedrijven van Lizelore Vos en Peter Keij en Digni en Krispijn van den Dries in de Noordoostpolder. Een gevarieerd publiek van telers, veehouders, verwerkers, adviseurs en beleidsmakers kwam op de proeven af.

Andere plussen van een mengteelt veldbonen en granen: de gewassen hebben een lagere ziektedruk, de bodem is gezonder, er is minder onkruid en er is meer diversiteit.

Lupine minder zelfredzaam

Een mengteelt van lupine en granen is lastiger. Lupine is minder zelfredzaam – zeker qua onkruid -, maar is met 40% eiwit en 20% olie wel veelbelovend. Opbrengsten liggen echter lager dan bij veldbonen, al kan lupine beter tegen droogte.

Optimalisatie en diversificatie stonden centraal in de zoektocht naar gezonde gewassen en natuurinclusieve teeltmethodes. De velden stonden vol verschillende rassen. Dat varieerde van commerciële rassen en populaties tot nieuwe gewassen als Andeslupine. Dat gewas is in beginsel vorsttolerant, maar de oogst ervan is laat en de korrelopbrengst tot nu toe is met 0,6 tot 0,8 ton per hectare lager dan bij witte of blauwe lupine. Al gaat het hier wel om een proefveldopstelling met onveredelde lijnen in plaats van rassen.

Zoeken naar optimum

Een lastig vraagstuk blijft het zoeken naar het optimum. Voor een geslaagde mengteelt moeten de juiste rassen bij elkaar worden gezocht en in de juiste mengverhouding worden gezaaid. De verschillende gewassen moeten ongeveer even sterk concurreren en tegelijkertijd afrijpen en geoogst worden. Dat vraagt om ‘vroege’ peul en ‘late’ graanrassen. Dat optimum vinden is in de praktijk lastig. Al geldt dat sterker voor lupine dan veldbonen.

In de veehouderij worden op dit moment voor de teelt van eiwitrijk voer al steeds vaker veldbonen gemengd met graan geteeld.

Of registreer je om te kunnen reageren.