Akkerbouw

Nieuws

Cichorei heeft maar weinig stikstof nodig

Cichorei heeft een geringe hoeveelheid stikstof nodig om tot een optimale inuline-opbrengst te komen.

De optimale stikstofgift voor cichorei bedraagt volgens onderzoeksinstituut IRS slechts 50 tot 70 kilo stikstof per hectare. Gezien de lage bodemvoorraad kan dit jaar aan de bovenkant van het advies worden bemest. Bij hogere giften daalt de financiële opbrengst door een lager inulinegehalte. Bovendien neemt de kans op bacterieziekten zoals bladvuur en erwinia toe.

Gebruik KAS voor bemesting cichorei

Bij voorkeur wordt bemest met een enkelvoudige, niet verzurende stikstofkunstmest. Kalkammonsalpeter (KAS) is daarbij het meest voor de hand liggend. Deze kan voor zaai gestrooid worden of na opkomst rond het 4-6 bladstadium. Bemesting met een vloeibare meststof, zoals urean, is mogelijk in cichorei. Gezien het hoge zoutgehalte van deze meststof is het advies om deze ruim voor zaai toe te passen. Op lichte grond is runderdrijfmest ook geschikt omdat de nutriënten hieruit geleidelijk vrijkomen. Dat voorkomt een groeispurt waarbij scheuren in de wortel ontstaan. Varkensdrijfmest is vanwege het hogere stikstofgehalte minder geschikt.

Of registreer je om te kunnen reageren.