Akkerbouw

Nieuws

Afzet tarragrond op gang door wijziging PFAS-beleid

Verwerkers van suikerbieten, aardappelen en cichorei kunnen door het aanpassen van het handelingskader PFAS hun tarragrond weer kwijt.

Door de vorig jaar ingestelde strikte PFAS-norm was dit eerst niet mogelijk. Begin december wijzigde verantwoordelijk minister Stientje van Veldhoven van Wonen en Milieu het handelingskader rondom PFAS. Daarin werd een tijdelijke landelijke achtergrondwaarde voor PFAS vastgesteld. “Het is hierdoor weer mogelijk om grond afkomstig van de verwerking van aardappelen, suikerbieten en cichoreiwortels (zogenoemde tarragrond) met een fabrikant-eigen verklaring toe te passen in een functionele toepassing op de landbodem”, schrijft Van Veldhoven in reactie op Kamervragen van VVD‘ers Eric Ziengs en Helma Lodders over de afzetproblemen met tarragrond.

Afvoeren met fabrikant-eigenverklaring

Tarragrond, die meekomt bij de aanvoer van het product, mag normaal met een fabrikant-eigenverklaring worden afgevoerd. Op deze milieuhygiënische verklaring was PFAS echter niet opgenomen. Dat is inmiddels wel het geval, waardoor deze weer als milieuverklaring kan worden gebruikt. “De producent moet dit laten verifiëren door een certificerende instelling. Aan de hand van het PFAS-gehalte in de fabrikant-eigenverklaring kan worden bepaald voor welke toepassingen op de bodem de tarragrond kan worden gebruikt”, aldus Van Veldhoven. Cosun bevestigt dat de afzet van tarragrond door de aanpassing van het handelingskader weer op gang is gekomen.

Werken met bodemkwaliteitskaart

Voor grondverzet in agrarisch gebied kan volgens Van Veldhoven meer ruimte ontstaan als er binnen het gebied wordt gewerkt met een bodemkwaliteitskaart. “De agrarische sector kan bij grondverzet – binnen het gebied – de bodemkwaliteitskaart als milieuhygiënische verklaring gebruiken en hoeft dan geen bodemonderzoek op PFAS uit te voeren. Daarnaast kunnen met gebiedspecifiek beleid lokale maximale waarden worden vastgesteld waardoor meer ruimte ontstaat voor het toepassen van tarragrond”, aldus Van Veldhoven.

Of registreer je om te kunnen reageren.