Foto: ANP AlgemeenNieuws

Ook stikstofgesprek op Catshuis met natuurclubs

Minister-president Mark Rutte en landbouwminister Carola Schouten spreken woensdagavond op het Catshuis met deskundigen en vertegenwoordigers van natuurorganisaties in het kader van de stikstofproblematiek.

Het gesprek is onder meer bedoeld om van gedachten te wisselen over mogelijke oplossingsrichtingen en om te luisteren naar de zorgen van natuurorganisaties. Eerder spraken de premier en Schouten met een aantal boeren en met vertegenwoordigers van de bouwsector over de stikstof- en PFAS-problematiek.

Landbouwcollectief

Volgende week maandag spreken Schouten en Rutte met voorzitter Aalt Dijkhuizen en andere leden van het Landbouwcollectief op het Catshuis. Het collectief was niet tevreden over de opstelling van Schouten en vreest dat de minister de sector buiten spel zet.

Het collectief zegt sinds 3 december niets meer van de minister te hebben vernomen, terwijl de minister in de media wel de indruk wekt dat er gesprekken gaande zijn. Het ministerie van LNV gaf in een eerste reactie aan zich niet te herkennen in de lezing van het collectief. Inmiddels is duidelijk dat een nieuwe afspraak is ingepland.

Lees meer over het stikstofbeleid

Beheer
WP Admin