Akkerbouw

Nieuws

Lagere EU-productie oliezaden door koolzaad

De Europese Landbouwkoepel Copa-Cogeca gaat uit van een wisselend resultaat voor de oogst van 2019 in de eerste graan- en oliezaadprognose.

Voor oliehoudende zaden wordt de totale productie in EU-28 flink lager ingeschat, op zo’n 30,9 miljoen ton. Dit komt voornamelijk door lagere opbrengsten van koolzaad. Het koolzaadareaal is behoorlijk gekrompen en kende zelfs de sterkste daling ooit. Daarbij veroorzaakt de droogte in de zaaiperiode afgelopen najaar een lagere opbrengst.

Ziekten en plagen

Voorzitter van de Copa-Cogeca-werkgroep oliezaden, Pedro Gallardro, licht in het persbericht toe dat er in de EU een limiet is gesteld aan de productie van biobrandstoffen door de consumptie te conditioneren. Daarnaast hadden koolzaadproducenten dit seizoen veel last van ziekten en plagen en konden die niet goed bestrijden. Dit omdat de EU en de nationale autoriteiten het nalaten de toelating van verschillende gewasbeschermingsmiddelen te verlengen. Volgens Gallardo zal de teelt van koolzaad in de EU complexer worden. Op de langere termijn heeft dat ook weerslag op de levensvatbaarheid van de bijenteelt in sommige regio’s.

306 miljoen ton

De eerste oogstwerkzaamheden zijn in enkele lidstaten van start gegaan. Voor granen valt de totale EU-28 productie rond het 5-jaarlijks gemiddelde met zo’n 306 miljoen ton. De opbrengst van durumtarwe lijkt 9% af te nemen, terwijl die van rogge met 16% stijgt in 2019 vergeleken met het 5-jarig gemiddelde. Jean-Francois Isambert, voorzitter van de werkgroep granen van de Copa-Cogeca, geeft aan dat deze eerste cijfers, die rond het 5-jarige gemiddelde vallen, een voorzichtige schatting zijn. De hittegolf die Europa heeft getroffen is nog steeds niet achter de rug en heeft al invloed op voorjaarsgewassen. Er zijn ook zorgen over de gevolgen voor de latere gewassen, zoals mais.

Of registreer je om te kunnen reageren.