Akkerbouw

Nieuws

Cosun schort leveringsplicht bieten op

Cosun schaft de leveringsplicht dit jaar af voor telers die voldoende bieten hebben gezaaid.

Om dat te bepalen, berekent Cosun de gemiddelde opbrengst per hectare van de laatste 5 jaar, waarbij het beste en het slechtste jaar niet meetellen. Dat wordt vermenigvuldigd met het uitgezaaide bietenareaal. Als de telers dan boven hun leveringsplicht uitkomen, hoeven ze geen ontheffing aan te vragen. Gewoonlijk moeten leden per ledenleveringsbewijs 850 kilogram bieten leveren met 17% suiker.

Beregenen van suikerbieten. "We gaan een akkerbouwer niet straffen omdat hij wel zijn aardappelen en niet zijn bieten heeft beregend", zegt Dirk de Lugt van Cosun. - Foto: Henk Riswick
Beregenen van suikerbieten. "We gaan een akkerbouwer niet straffen omdat hij wel zijn aardappelen en niet zijn bieten heeft beregend", zegt Dirk de Lugt van Cosun. - Foto: Henk Riswick

Cosun verwacht dat zo’n 5% van de telers scherper heeft gezaaid dan deze norm. Die telers moeten een ontheffing aanvragen, zegt voorzitter Dirk de Lugt van de raad van beheer. “Normaal moet dat vóór 1 september, dit jaar is dat 1 december. Het wordt pas laat in het seizoen duidelijk hoeveel bieten er zijn gegroeid.”

Wel of geen ontheffing individueel beoordeeld

De raad van beheer moet zich nog buigen over de voorwaarden voor de ontheffing, zegt De Lugt. “We gaan individueel per teler beoordelen of er een ontheffing komt. Maar we gaan een akkerbouwer niet straffen omdat hij wel zijn aardappelen en niet zijn bieten heeft beregend. Dat is een individuele afweging die akkerbouwers zelf moeten maken. Suiker Unie start later met de bietencampagne, maar we hebben nog geen begindatum vastgesteld.”

Cosun deelde nog nooit boetes uit

Volgens de reglementen kan een boete oplopen tot € 15 per niet geleverde ton bieten. Maar Cosun heeft nog nooit boetes uitgedeeld voor het niet voldoen aan de leveringsplicht, zegt De Lugt: “Wij gaan altijd met de telers in gesprek en daar zijn we ook altijd uitgekomen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.