Akkerbouw

Nieuws

Ctgb laat ruim 60 kleine toepassingen toe

Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) heeft op 28 maart in één keer ruim 60 nieuwe kleine toepassingen toegelaten.

Het insectenbestrijdingsmiddel Karate Zeon omvatte 38 kleine toepassingen en is nu te gebruiken om trips, bladluis, kevers, rupsen, vliegen en muggen te bestrijden in teelten variërend van blauwmaanzaad, mosterd, spinazie-achtigen en peulvruchten tot knolgewassen als aardappelen.

De aanvraag voor deze 38 kleine toepassingen van Karate Zeon is gedaan vanwege de grote vraag vanuit de branche. Het product is al toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik in onder meer de teelt van aardappelen, bieten, granen, erwten, sluit- en bloemkoolachtigen en bloembollen. Ook met Sivanto Prime en Previcur Energy werden tegelijkertijd enkele tientallen kleine toepassingen toegelaten.

Grote behoefte aan middelen

Door het krimpende middelenpakket hebben vooral telers die gebruikmaken van kleine toepassingen een grote behoefte aan middelen in de strijd tegen plagen, merkt het Ctgb. “Dit was ook onderwerp van gesprek in de speeddates die het Ctgb midden maart hield met telers.”

Als telers, telersorganisaties en de industrie bepaalde toepassingen belangrijk genoeg vinden, is het volgens het Ctgb relatief eenvoudig om meerdere kleine toepassingen op het etiket te krijgen. “Kleine toepassingen worden niet beoordeeld op werkzaamheid. De kosten zijn daardoor ook relatief lager.”

Of registreer je om te kunnen reageren.