Akkerbouw

Nieuws 716 x bekeken

Nederlandse graanoogst naar beneden bijgesteld

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de Nederlandse graanoogst seizoen 2017 naar beneden bijgesteld. Dat blijkt uit de definitieve oogstcijfers van de granen die het statistiekbureau woensdag 31 januari heeft vrijgegeven.

Dat komt niet door lager geraamde hectare-opbrengsten, maar omdat de geoogste oppervlakte lager is dan de beteelde oppervlakte. Niet alles bleek dus oogstbaar.

Het areaal wintertarwe is naar beneden bijgesteld van 108.037 naar 107.647, een min van 390 hectare. De totale bruto-opbrengst komt daarmee op 997.046 ton. Het areaal zomertarwe noteert een geringe min van slechts 62 hectare en komt uit op 8.349 hectare.

Wintergerstareaal bijna volledig benut

Ook wintergerst blijkt een oogstzeker gewas. Het geoogst areaal is met 9.286 hectare slechts 12 hectare minder dan het beteelde areaal. Van zomergerst is echter meer op het land blijven staan. Het areaal werd met 440 hectare naar beneden bijgesteld. De totale bruto-opbrengst komt daarmee op 124.607 ton.

Het geoogste areaal rogge bedraagt 1.373 hectare. Dat is 123 hectare minder dan het beteelde areaal. Haver bedraagt 1.455 hectare (minus 40 hectare) en triticale 1.225 hectare. Dat is slechts 2 hectare minder dan de beteelde oppervlakte triticale.

Bij korrelmais en Corn Cob Mix (CCM) verschillen de geoogste arealen maar weinig met de beteelde arealen. Bij korrelmais is het geteelde areaal 8.687 hectare, en het geoogste areaal 8.671 hectare. Bij CCM is dat respectievelijk 1.385 en 1.375 hectare.

Oogst handelsgewassen nog niet bekend

Van de andere gewassen, zoals de handelsgewassen, aardappelen, uien en suikerbieten zijn de geoogste arealen nog niet bekend gemaakt.

Of registreer je om te kunnen reageren.