Akkerbouw

Nieuws

Belgische hoofdoogst stevent af op lage opbrengst

De Belgische hoofdoogst stevent af op een lage opbrengst. Dat blijkt uit de meest recente proefrooiing van het Belgische aardappelinstituut PCA in Fontane en Bintje.

De Bintje noteerde op 8 augustus na 119 groeidagen een bruto-opbrengst van 33 ton per hectare. Het tienjarig gemiddelde na 119 groeidagen bedraagt 44 ton. Bij de eerste proefrooiing lag de opbrengst op 26 ton per hectare. Het PCA becijfert dat in de afgelopen twee weken 550 kilo per hectarer per dag is bijgegroeid. Dat is een normaal cijfer na 119 groeidagen. Echter, dit jaar zijn de aardappelen vroeg gepoot.

Bintje-opbrengst benadert meerjarig gemiddelde niet

Nemen we niet het aantal groeidagen, maar de datum als uitgangspunt, dan zou de groei eigenlijk 680 kilo per hectare per dag moeten zijn. Conclusie: de kans dat de Bintje-opbrengst het meerjarig gemiddelde gaat benaderen, lijkt uitgesloten. Het percentage 50 millimeter opwaarts bedraagt 41%, wat te fijn is voor dit moment in het groeiseizoen. Ook is er veel doorwas in de Bintjes, variërend van scheuten tot secundaire knollen. Gemiddeld vind PCA bij Bintje nu 22 knollen per struik in plaats van de 18 (oorspronkelijk getelde) primaire knollen. Op één perceel werden 10 extra knollen per struik geteld.

De opbrengst ligt na 111 groeidagen 11 ton lager dan het meerjarig gemiddelde.
De opbrengst ligt na 111 groeidagen 11 ton lager dan het meerjarig gemiddelde.

Fontane groeide goed door

Ook voor Fontane geldt dat het gewas de afgelopen twee weken vrij goed doorgroeide, maar niet de groeicurve van het meerjarig gemiddelde benaderde. Dagelijks kwam er de afgelopen twee weken 525 kilo per hectare per dag bij, resulterend in een bruto-opbrengst op 8 augustus van gemiddeld 34 ton per hectare. Het meerjarig gemiddelde ligt na 111 groeidagen op zo’n 45 ton per hectare. De knollen van Fontane zijn heel wat grover dan die van Bintje. Gemiddeld is dat 68 procent (23 ton/ha). Toch blijft de huidige grofte iets fijner dan het gemiddelde van de voorbije jaren (73% of 30 ton/ha in de +50 millimeter). In Fontane komt nagenoeg geen doorwas voor.

Of registreer je om te kunnen reageren.