Akkerbouw

Nieuws

ILVO: Vlaamse soja succesvoller dan verwacht

De mogelijkheden van sojateelt in Vlaanderen zijn beter dan verwacht. Dat blijkt uit vierjarig onderzoek in het noordelijke deel van België, door het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO).

Vijf Vlaamse akkerbouwers experimenteren met de teelt van soja, op vraag van afnemer Alpro en in contact met toeleverancier Aveve. Inmiddels is het areaal hierdoor gegroeid naar 25 hectare soja, die mee roteert in de akkerbouwarealen.

Hiermee groeit de productie van 24 ton soja vorig jaar naar een oogst van 75 à 100 ton in 2017. Voor 2018 wordt gemikt op een verdubbeling van het areaal en zo’n 1.000 hectare in 2025.

“Als ik het gewas nu zie staan op het veld, heb ik er een goed oog in”, zegt akkerbouwer Jimmy de Prins uit Grimbergen. Hij krijgt teeltbegeleiding van Sanac (groep Aveve), de wetenschappelijke ondersteuning wordt verzorgd door ILVO en de sojaprijs inclusief premie komt van Alpro om het sojaverhaal te doen lukken, ook financieel.

Soja-areaal verder opschalen

Alpro, Europees marktleider in plantaardige voeding, gebruikt niet-genetisch gemodificeerde sojabonen en koopt de helft daarvan reeds aan in Europa; Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Nederland. Vlaanderen kan aan dat lijstje worden toegevoegd, want het is de bedoeling om het soja-areaal verder op te schalen.

“We geloven in sojateelt en bekijken het op lange termijn. We willen kennis opbouwen en het areaal langzaam opschalen”, stelt Dieter Peeters van Aveve. “Dat laat ons toe om in de beginfase alle praktijkpercelen van kortbij op te volgen en de telers bij te staan. Voor een nieuwe teelt als soja is dat ontzettend belangrijk.”

Marge voor opbrengstverhoging

Door het korte groeiseizoen (mei tot oktober) kan maar 3 ton soja per hectare worden geoogst. Drogen is noodzakelijk, gezien het vochtgehalte van rond de 20%. Zowel qua rassengenetica als teelttechniek ziet ILVO nog marge voor een opbrengstverhoging. In een volgend project zoomt ILVO in op een hoge eiwitopbrengst en het beperken van vorst- en vogelschade.

Teeltgids

Er is reeds een teeltgids tot stand gekomen, waarin ook kennis is verwerkt uit onderzoek van Agrifirm Plant en Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO).

Gelet op de terugval die het Nederlandse soja-areaal kende na een snelle introductie, willen ze in Vlaanderen niet dezelfde fout maken. Toch zullen Vlaamse landbouwers nog dit jaar geënthousiasmeerd worden voor de teelt. Zij kunnen aan het eind van de zomer een kijkje komen nemen op een van de vier demonstratieplatforms.

Lees meer op vilt.be

Of registreer je om te kunnen reageren.